Lesesaler

Bioteknologibygningen (BTB)
I bioteknologibygget (3. etg.) finnes det to lesesaler for masterstudenter ved KBM. Disse ligger i rom BT3A.14 (14 plasser) og BT3A.15 (21 plasser). På begge disse lesesalene kan masterstudenter ved KBM søke om lesesalsplass.

Meieribygget
Her finnes en lesesal som er åpen for alle studenter ved NMBU, og hvor det ikke er faste plasser. Den ligger i 2. etg rett ved glassbroen.

I meieribygget finnes også to lesesaler for masterstudenter ved KBM. Den ene ligger i 3. etg og heter "Lydia" (ved trappen fra 2. til 3. etg). Den andre ligger rett ved siden av Lydia og heter "Sol og glede". På begge disse lesesalene kan masterstudenter ved KBM søke om lesesalsplass.

Ønsker du  leseplass? Søknad om lesesalsplass fylles ut og sendes til Studentrådet KBM.

Reglement for masterlesesalene ved KBM

 

Ta også en titt på oversikten over andre lesesaler på NMBU!

Published 23. juni 2014 - 9:50 - Updated 16. november 2021 - 13:22