Lesesaler og grupperom

Lesesaler
Her finner du en oversikt over lesesalsplasser.

Datasaler
Her finner du datasalene!

Kollokvierom
Trenger du et sted til kollokviegruppen din? I bioteknologibygningen finnes det flere rom som kan benyttes til kollokvier i 3. etg (midtfløyen). Disse rommene brukes også til undervisning og møtevirksomhet, så vær oppmerksom på dette.

I tillegg finnes det flere andre rom som kan benyttes til kollokvier på Campus Ås

Adgangskort
Er du student ved KBM kan du få adgangskort til bioteknologibygget og til meieribygget.

Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere om du ønsker informasjon.

Studieveilederne sitter samlet i studieveiledningssenteret ved resepsjonen i 1. etg.:

Published 23. juni 2014 - 9:50 - Updated 17. mars 2021 - 10:48