Endringer i emner

Nye emner

 MVI202 Matkjemi

  • Studiepoeng: 5
  • Semester: Vår

STIN370 Utvalgte emner i bioinformatikk og anvendt statistikk

  • Studiepoeng: 5
  • Semester: Vår

Emner som legges ned

  • KJB210 Eksperimentell og anvendt biokjemi
  • MVI384 Funksjonelle næringsmidler: bioaktive komponenter i mat
  • MVI480 Prosessteknologi (PhD)
  • STAT370 Utvalgte emner i bioinformatikk og anvendt statistikk (erstattes av STIN370)

Emner som endres

Published 21. April 2022 - 9:48 - Updated 21. April 2022 - 11:07