Årshjul KBM-studenter

Her kan du laste ned faglig og sosialt årshjul for 2021 - 2022: 

Published 18. august 2021 - 13:05 - Updated 18. august 2021 - 13:05