For KBM-studenter

Informasjon for studenter ved KBM

NMBU-studenter

Karriereintervjuer kjemi, bioteknologi, statistikk

Energi- og miljørådgiver hos Vill Energi

Energi- og miljørådgiver hos Vill Energi

– Før jeg hadde skrevet ferdig masteroppgaven min var jeg heldig og fikk tilbud om en fast stilling som energi- og miljørådgiver hos Vill Energi. Jeg får være i en gründer-virksomhet med en egen drivkraft for spesialrådgivning i energi og miljø. Jeg ser frem til å jobbe for grønn omstilling og sirkulærøkonomi, sier Jenusiyia Srisgantharajah. 

Rådgiver ved Direktoratet for Strålevern og Atomsikkerhet (DSA)

Rådgiver ved Direktoratet for Strålevern og Atomsikkerhet (DSA)

– Jeg ville ha en hverdag der jeg kunne kombinere kunnskap med praktiske oppgaver. Som student i siving-programmet på kjemi og bioteknologi på NMBU får du veldig bred erfaring fra laboratoriearbeid. Det er høyt ettertraktet på mange arbeidsplasser, sier Elin Ohlin, rådgiver ved Direktoratet for Strålevern og Atomsikkerhet (DSA).

Avdelingsingeniør på NIBIO

Avdelingsingeniør på NIBIO

– Jeg jobber mest på lab, og får være med på mange spennende prosjekter. Noen ganger er jeg med på forsøk i veksthus, og det er veldig fint å kunne få en slik variasjon i hverdagen, sier Silje Kvist Simonsen.

Karriereintervjuer matvitenskap og ernæring

Karriereintervju: Forbedringsrådgiver og produksjonsassistent for melk og ost hos TINE

Karriereintervju: Forbedringsrådgiver og produksjonsassistent for melk og ost hos TINE

"Matvitenskap er et fremtidsrettet studie som åpner opp mange spennende dører etter studietiden. Arbeidshverdagen min er veldig variert. Ingen dager er like, noe som jeg liker veldig godt", sier Karima Eid Bacha.

Produktutvikler hos O. Kavli AS

Produktutvikler hos O. Kavli AS

«Noe av deg jeg satte størst pris på gjennom studiene var undervisningsopplegget. I store deler av studiet hadde vi undervisning på klasseromnivå, og dette gir en helt annen mulighet for kommunikasjon mellom studenter og forelesere enn man får ved å sitte i et stort auditorium,» forteller tidligere matvitenskap-student Martine Hagenes.

Næringsmiddelteknolog i Elopak

Næringsmiddelteknolog i Elopak

Miriam Aljarroudi jobber i Elopak som næringsmiddelteknolog etter å ha studert matvitenskap ved NMBU. 

KBM

Ved NMBUs fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (KBM) er vi omtrent 600 studenter.

Fakultetet har ansvar for utdanning innenfor flere grunnleggende fag ved NMBU, som kjemi, statistikk, biokjemi, mikrobiologi og molekylærbiologi.

Studiestart 2022

Følg oss på sosiale medier