Bildet viser ei verpehøne som blir undersøkt av veterinærstudenter. Ved siden av er et termografibilde av blodgjennomstrømningen i hønas kam.

Kan teknologi bedre dyrevelferden?

Dyr kan ikke snakke, men kroppen kan likevel fortelle mye om hvordan de har det. Å registrere hvordan dyrene egentlig har det kan derfor gjøres med bilderegistering, sensorteknologi og maskinlæring. Hva som skal til for at dyrene får oppleve god dyrevelferd i en sunn og frisk kropp finner du i flere av studieprogrammene våre. Her på NMBU blir du en del av en gjeng som studerer for å gjøre livet til dyrene våre best mulig.

Les mer om aktuelle studieprogrammer her:

 • Veterinærmedisin - Profesjonsstudium

  På veterinærstudiet lærer du om det friske dyret og hvordan du oppdager sykdom, om mikroorganismer som gir sykdom, om legemidler og giftstoffer, dyrevelferd, bærekraftig matproduksjon og trygg mat.

 • Dyrepleie - Bachelor

  Er du interessert i å jobbe med dyr og mennesker? De viktigste oppgavene i en travel hverdag som dyrepleier, er å tilrettelegge for og bistå veterinæren i pleie og behandling av syke og skadede dyr.

  Husdyrvitenskap - Bachelor

  Studiet passer for deg som er interessert i dyr og en bærekraftig husdyrproduksjon. Klima og dyrevelferd er i fokus.

  Akvakultur - Bachelor

  Bli med å forme framtidens oppdrettsnæring. Studiet gir deg kunnskap innen i biologi, fôr og fôring, produksjonsstyring, avl og genetikk, miljø, fisk som sunn kvalitetsmat, økonomi og teknologi. 

 • Husdyrvitenskap - Master

  Det stilles store krav til lønnsom produksjon av god og sikker mat, og til dyrevelferd. Økende press på verdens matressurser gjør et bærekraftig og miljøvennlig husdyrhold stadig viktigere.

  Aquaculture - Master

  Havbruksnæringen er en innovasjonsdrevet næring med mange muligheter; både innen næringsliv og forskning.

  Fotonikk - Master

  Har du noen gang tenkt på hvor viktig lys er for teknologien som omringer oss? Lys spiller en helt sentral rolle i bilsensorer, internet, dronekameraer, solceller, og mye mer! All denne teknologien bygger på fotonikk, fysikken bak fotoner. 

 • Husdyrvitenskap - Master (Sivilagronom)

  Vil du være spesialisert for norsk husdyrnæring og inneha tittelen Sivilagronom husdyr? Da har vi et utdanningsløp som gir en attraktiv profil på bachelor- og mastergraden i husdyrvitenskap.

  Kjemi og bioteknologi - Master

  Vil du jobbe med miljøutfordringer eller morgendagens medisin? Med denne masteren lærer du hvordan teori kan bli til spennende teknologiske løsninger. 

  Datavitenskap - Master (sivilingeniør)

  Drømmer du om å forvandle tall og informasjon til spennende innovasjon? Med en mastergrad i datavitenskap får du verktøyene du trenger til å finne mønstre i data – og kunnskapen til å utnytte dem der det trengs.

  Teknologi og produktutvikling - Master (sivilingeniør)

  Er du opptatt av ny teknologi og bærekraftig samfunnsutvikling? Med en master i teknologi og produktutvikling lærer du å designe tekniske løsninger som kan bidra til å endre morgendagens industri og næringsliv.

  Miljøfysikk og fornybar energi - Master (sivilingeniør)

  Vil du være med å utvikle ny fornybar energi og skape et mer bærekraftig samfunn? Som sivilingeniør i miljøfysikk og fornybar energi får du mulighet til å påvirke hvordan vi løser noen av de største utfordringene innen energi, klima og miljø.

Bilder tatt i forbindelse med rekrutterings materiell for 
Handelshøyskolen.
Tillatelser til bruk er innhentet fra studentene avbildet.
For nærmere info kontakt:

Emma Susanna Hidas
 emma.susanna.hidas@nmbu.no

Vil du lese mer om studiehverdagen ved universitetet med de mest fornøyde studentene?

Les mer

Hvordan kan sensorteknologi brukes til å bedre dyrevelferden?