Bachelor
Heltid
Dyrepleie

Er du interessert i å jobbe med dyr og mennesker? De viktigste oppgavene i en travel hverdag som dyrepleier, er å tilrettelegge for og bistå veterinæren i pleie og behandling av syke og skadede dyr.

Søknadsfrist:

Studiestart:

Høst

Antall studieplasser:

30

Poenggrenser:

48,5 / 51,7

Opptakskrav:

Studiekompetanse + realfagskrav

 • Generell studiekompetanse + REALFA

  REALFA: Du må dokumentere Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og ett av følgende krav

  • Matematikk R2 eller
  • Fysikk 1 og 2 eller
  • Kjemi 1 og 2 eller
  • Biologi 1 og 2 eller
  • Informasjonsteknologi 1 og 2 eller
  • Geofag 1 og 2 eller
  • Teknologi og forskningslære 1 og 2.
Dyrepleier
Dyrepleierstudent Live Brattberg Ørmen med en hest
To dyrepleierstudenter får veiledning i å gjøre en øreundersøkelse på en hund.

Den kunnskapen du får på Veterinærhøgskolen er svært ettertraktet hos dyreklinikker i hele Norge. Dyrepleiere og veterinærer utfyller hverandre til det beste for pasientene.

Dyrepleierstudiet kvalifiserer til autorisasjon som dyrepleier i Norge. Studiet på NMBU er akkreditert av ACOVENE, som kan gjøre det enklere å få autorisasjon og jobb i utlandet. Studenter som starter fra og med høsten 2024 vil bli skikkethetsvurdert.  

Vil du ha et praktisk, ­variert og viktig yrke der du ­kommer i tett ­kontakt med dyr?
Bli dyrepleier!

Jeg vil bli dyrepleier fordi ...
Klikk her for å bli kjent med noen av våre studenter! De forteller om hvorfor de vil bli dyrepleiere og viser fram litt av studiehverdagen sin.

Karrieremuligheter

Som dyrepleier kan du:

 • jobbe med dyr på dyreklinikk med smådyr og/eller hest
 • jobbe på forsøksdyravdelinger 
 • jobbe for legemiddelfirma
 • jobbe for fôrleverandører
 • jobbe for forsikringsbransjen eller med utstyrsleveranser til det veterinærfaglige miljøet
 • bidra til utviklingen av et nytt yrke som er svært ettertraktet av dyreklinikker landet over

Yrket er i stor utvikling, som er utfordrende og spennende for fremtidige dyrepleiere, og etterspørselen etter dyrepleier er stor.

 • En kandidat som har fullført utdannelsen forventes å ha følgende læringsutbytte, definert i generell kompetanse, kunnskaper og ferdigheter:

  Generell kompetanse:

  • Har grunnleggende kunnskaper og ferdigheter innenfor veterinærmedisin som gjør dem i stand til å starte sin profesjonelle karriere innenfor dyrepleiermedisinske kjerneområder.

  Kunnskaper:

  • Kan så mye om veterinærfaglig arbeid at de kan tilrettelegge og bistå veterinæren i dens dag virke, i tillegg til å stelle og pleie friske og syke dyr i tråd med yrkesfaglige, etiske og faglige retningslinjer.

  Ferdigheter:

  • Har innsikt i de grunnleggende naturvitenskapelige prinsipper som er utgangspunktet for god dyrepleie, kan videreutvikle denne innsikten og benytte den i utøvelsen av sitt virke.
  • Har evne til selvstendig problemløsning og livslang læring.
  • Erkjenner dyras egenverdi og er ambassadører for dyrevern og dyrevelferd
  • Er i stand til å vise respekt for, kommunisere med og samarbeide med andre mennesker.

  Innen alle disse arbeidsoppgavene forventes det at dyrepleieren har innsikt i fysiologiske, farmakologiske og anatomiske forhold i kroppen slik at hun/han selvstendig kan foreta en vurdering av det han/hun gjør. Dyrepleieren må vere åpen for å stille spørsmål til veterinæren om det er forsvarlig det hun/han gjør, eller kunne tilkalle veterinær hvis det er forhold som skulle tilsi at veterinæren må foreta en ny vurdering av en pasient.

  Dyrepleieren skal ha god praktisk og teoretisk kompetanse innen kjerneområdet av yrket; stell og pleie av dyr på en profesjonell måte.

 • 8 uker praksis ved privatklinikk i utlandet som beskrevet.

 • Studiet er et fulltidsstudium hvor studentene følger et fast opplegg med emneorganisert undervisning. Innhold og læringsaktiviteter i emnene veksler mellom teori, demonstrasjoner og praksis.

  Mer informasjon om innholdet i emnene og oppbyggingen av studiet finner du i studieplanen og semesterplanen.

  Studiet er organisert i emner. Innenfor hver teoriemne er det fag som hører naturlig sammen, og hvert emne avsluttes før neste emne begynner. Dette gjør at studentene kan konsentrere seg om faginnholdet i emnet, uten samtidig å måtte lese andre fag som foregår parallelt.

  I tillegg til de teoretiske emnene, har studiet har tre praksisperioder. I første studieår foregår praksisen ved interne klinikker på Campus Ås. Denne praksisen inkluderer kvelds/nattarbeid. Andre studieår foregår ved private dyreklinikker, og man følger der klinikkens turnus.  Eksternklinikkene må tilfredsstille oppgitte minstekrav for å kunne fungere som praksisklinikker, og skolen inngår en skriftlig avtale med klinikken i forkant av praksisen. All praksis er styrt gjennom spesifikke krav som skal fylles innenfor den enkelte praksisperiode.  Reise til og fra praksisplass dekkes ikke.

  Det er i løpet av eksternpraksisen mulig å ha inntil åtte ukers praksis ved godkjent privatklinikk i utlandet. Dette må studenten selv ta initiativ til, og kontakte blokkledelsen tidlig i studiet ved interesse.

  Alt fravær i praksis på grunn av sykdom eller annet i helger må tas igjen.

  I de tilfeller intern- eller eksternpraksisturnus og vakter faller på røde dager er oppmøte på klinikken frivillig. Skolen anbefaler at studenten møter, men de pålegges ikke dette.

  Studieplan 2023/2024

  Semesterplan 2023/2024

  Studieveileder(e):

  Nina Hammervoll

  Nina Hammervoll

  Rådgiver