Dronefoto av tårn- og urbygningen

Om NMBU

NMBU har studiar og forsking som møter dei store globale spørsmåla om miljø, berekraftig utvikling, betre folke- og dyrehelse, klimautfordringar, fornybare energikilder, matproduksjon og areal- og ressursforvalting.

Norges vakreste campus!

Campus Ås rommer blant annet et av landets vakreste parkanlegg og Europas mest moderne Veterinærbygning. Finn ut mer om campus, vår historie og nyttig informasjon for besøkende.

Råd og utvalg

 • Det er oppretta eit språkutval ved NMBU med ansvar for å handheva og utvikla NMBUs språkpolitikk. Utvalet sitt hovudarbeidsområde er utvikling og røkt av det akademiske fagspråket (bokmål, nynorsk og engelsk) og parallellspråklegheit (norsk-engelsk).

  Språkutvalet ved NMBU har ansvar for:

  • Å samordna språkarbeidet med andre universitet
  • Språkarbeidet (fagspråk) ved NMBU, med spesielt fokus på fagområde kor NMBU har særleg fagleg kompetanse
  • Å utvikla det nordiske språksamarbeidet innanfor NMBUs fagområde
  • Å sjå til at universitetet følgjer krava i mållova og samarbeida med andre i UH-sektoren om praktisering, verktøy og dialog med Språkrådet
  • Arbeidet med parallellspråklegheit (norsk-engelsk)
  • Den årlege rapporteringa åt Språkrådet om målarbeid og følgja opp Språkrådets tilbakemeldinger
  • Vurdera språklege verktøy og ta initiativ til å gjera desse digitalt oppdaterte og tilgjengelege for alle tilsette