Veterinærhøgskolen

Veterinærstudenter Kristin Lognvik og Kristin Lein

om Veterinærhøgskolen:

Våre fag og aktiviteter

NMBU Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og utdanner veterinærer og dyrepleiere. Vi forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder. Vi har 500 studenter og 430 ansatte.

Vi driver også vårt dyresykehus, som er nært knyttet til vår forskning og utdanning og tar imot pasienter fra hele landet.

 

 • Ved Veterinærhøgskolen forsker vi på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder.

  Veterinærmedisinen tar for seg dyrehelse og dyrevelferd. Sentralt står kunnskap om sykdommer, diagnostikk og behandling. Fagfeltet omfatter både produksjonsdyr og oppdrettsfisk samt sports- og familiedyr.

  Samfunnsmedisinen tar for seg alle sider ved forebygging av smitte fra dyr til mennesker – et fagfelt som blir stadig viktigere.

  Økt forståelse for sammenhengen mellom humanhelse og dyrehelse er avgjørende for å møte noen av nåtidens største helseutfordringer. Nesten 80 prosent av alle kjente infeksjonssykdommer som rammer mennesker, stammer fra dyr.

  Les mer om forskningen vår på instiuttsidene våre:

 • Veterinærhøgskolen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet er Norges eneste institusjon for høyere utdanning for veterinærer, med kompetanse innen to adskilte fagfelt: veterinærmedisin og veterinær folkehelse.

  Veterinærmedisinen tar for seg dyrehelse og dyrevelferd. Sentralt står kunnskap om sykdommer, diagnostikk og behandling. Fagfeltet omfatter både produksjonsdyr og oppdrettsfisk samt sports- og familiedyr.

  Samfunnsmedisinen tar for seg alle sider ved forebygging av smitte fra dyr til mennesker – et fagfelt som blir stadig viktigere.

  Økt forståelse for sammenhengen mellom humanhelse og dyrehelse er avgjørende for å møte noen av nåtidens største helseutfordringer. Nesten 80 prosent av alle kjente infeksjonssykdommer som rammer mennesker, stammer fra dyr.

  På NMBU Veterinærhøgskolen utdanner vi veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap, og vi forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder.

  Vi driver også vårt dyresykehus, som er nært knyttet til vår forskning og utdanning, og tar imot pasienter fra hele landet.

  Høy kompetanse og avansert utstyr, sammen med det ypperste innen laboratorietjenester, sikrer pasientene våre optimal behandling.

  Veterinærhøgskolen skal utdanne veterinærer som:

  • har gode grunnleggende kunnskaper og ferdigheter innen veterinærmedisin slik at de kan arbeide for å bedre dyrehelse, folkehelse og dyrevelferd
  • forstår både betydningen av begrepene «én helse – én verden» og «dyrets egen verdi» og handler etisk i tråd med dette
  • har en bred forståelse av naturvitenskapelige problemstillinger og er i stand til å identifisere, formulere og løse komplekse problemstillinger innenfor det veterinære arbeids- og forskningsfeltet
  • har evnen til å kommunisere på en forståelig, effektiv og respektfull måte med klienter, offentligheten, kolleger og ansvarlige myndigheter
  • kjenner sine faglige begrensninger, og ivaretar faglig ansvar gjennom videreutdanning, opplæring og faglig utvikling gjennom hele livet

   

Aktuelt fra Veterinærhøgskolen

Alle aktuelle saker

Arrangementer ved Veterinærhøgskolen og i Veterinærbygningen

Veterinærstudent Erik Lillebakken mater to geiter ute

Jeg vil bli veterinær fordi...

Bli kjent med noen av våre studenter som forteller om hvorfor de vil bli veterinærer og tar deg med på innsida av Veterinærhøgskolen for noen innblikk i deres studiehverdag.

Fra Veterinærmuseets samling.

Veterinærmuseet

Veterinærmuseet består blant annet av en samling av 2000 gjenstander fra 1850 - 1980 og et komplett veterinærkontor fra første halvdel av 1900-tallet.

Kontakt oss

Telefonnummer: 67 23 00 00
E-post, generelle henvendelser: post-vet@nmbu.no
E-post, Studieavdelingen: studieveileder-veterinaerhogskolen@nmbu.no
E-post, NMBU Sandnes: sandsmafe@nmbu.no

Besøksadresse Ås: Elizabeth Stephansens vei 15, 1433 Ås
Postadresse Ås: Enhet (faggruppe/seksjon/lab) NMBU Veterinærhøgksolen, Postboks 5003, 1432 Ås

Leverings-,post- og besøksadresse NMBU Sandnes: Svebastadveien 112, 4325 Sandnes

 

Følg oss på Facebook og Instagram.