Veterinær­høgskolen

Veterinærstudenter Kristin Lognvik og Kristin Lein

om Veterinærhøgskolen:

Våre fag og aktiviteter

NMBU Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og utdanner veterinærer og dyrepleiere. Vi forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder. Vi har 500 studenter og 430 ansatte.

Vi driver også vårt dyresykehus, som er nært knyttet til vår forskning og utdanning og tar imot pasienter fra hele landet.

 

 • Ved Veterinærhøgskolen forsker vi på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder.

  Veterinærmedisinen tar for seg dyrehelse og dyrevelferd. Sentralt står kunnskap om sykdommer, diagnostikk og behandling. Fagfeltet omfatter både produksjonsdyr og oppdrettsfisk samt sports- og familiedyr.

  Samfunnsmedisinen tar for seg alle sider ved forebygging av smitte fra dyr til mennesker – et fagfelt som blir stadig viktigere.

  Økt forståelse for sammenhengen mellom humanhelse og dyrehelse er avgjørende for å møte noen av nåtidens største helseutfordringer. Nesten 80 prosent av alle kjente infeksjonssykdommer som rammer mennesker, stammer fra dyr.

  Les mer om forskningen vår på instiuttsidene våre:

 • Veterinærhøgskolen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet er Norges eneste institusjon for høyere utdanning for veterinærer, med kompetanse innen to adskilte fagfelt: veterinærmedisin og veterinær folkehelse.

  Veterinærmedisinen tar for seg dyrehelse og dyrevelferd. Sentralt står kunnskap om sykdommer, diagnostikk og behandling. Fagfeltet omfatter både produksjonsdyr og oppdrettsfisk samt sports- og familiedyr.

  Samfunnsmedisinen tar for seg alle sider ved forebygging av smitte fra dyr til mennesker – et fagfelt som blir stadig viktigere.

  Økt forståelse for sammenhengen mellom humanhelse og dyrehelse er avgjørende for å møte noen av nåtidens største helseutfordringer. Nesten 80 prosent av alle kjente infeksjonssykdommer som rammer mennesker, stammer fra dyr.

  På NMBU Veterinærhøgskolen utdanner vi veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap, og vi forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder.

  Vi driver også vårt dyresykehus, som er nært knyttet til vår forskning og utdanning, og tar imot pasienter fra hele landet.

  Høy kompetanse og avansert utstyr, sammen med det ypperste innen laboratorietjenester, sikrer pasientene våre optimal behandling.

  Veterinærhøgskolen skal utdanne veterinærer som:

  • har gode grunnleggende kunnskaper og ferdigheter innen veterinærmedisin slik at de kan arbeide for å bedre dyrehelse, folkehelse og dyrevelferd
  • forstår både betydningen av begrepene «én helse – én verden» og «dyrets egen verdi» og handler etisk i tråd med dette
  • har en bred forståelse av naturvitenskapelige problemstillinger og er i stand til å identifisere, formulere og løse komplekse problemstillinger innenfor det veterinære arbeids- og forskningsfeltet
  • har evnen til å kommunisere på en forståelig, effektiv og respektfull måte med klienter, offentligheten, kolleger og ansvarlige myndigheter
  • kjenner sine faglige begrensninger, og ivaretar faglig ansvar gjennom videreutdanning, opplæring og faglig utvikling gjennom hele livet

   

 • Veterinærhøgskolens laboratoriediagnostikk

  Ved Veterinærhøgskolen har vi fire ulike laboratorier som kan utføre analyser for diagnostikk innen klinisk veterinærmedisin. Vi tar imot blodprøver for hematologi, medisinsk biokjemi og endokrinologi, prøver for undersøkelse av bakterier, sopp og parasitter, genetiske analyser, og helseovervåkning for eksperimentell biomedisin.


  SEARCH - Sandnes Education and Research Center Høyland

  SEARCH er et biomedisinsk forskningssenter der humanmedisin og veterinærmedisin møtes. Det er et topp moderne forskningssenter med avansert diagnostisk utstyr som er ettertraktet som testfasilitet for blant annet biomedisin, dyremodeller, kirurgi og test av medisinsk utstyr.


  FISH-VET - Fish Investigation & Study Hub for Veterinary Education and Training

  Våre fasiliteter tilbyr tilgang til fiskeoppdrett, avl og bruk av flere avanserte instrumenter spesifikke for forskning på modellfisk (sebrafisk/medaka) og laks som tillater infeksjon, toksikologi, atferdsstudier og mer. Vi tilbyr også opplæringsprogrammer om fiskebiologi og tilhørende teknikker.


  Mattrygghetslab

  Mattrygghetslab arbeider med forskningsprosjekter og rutineprøver innen næringsmiddelmikrobiologi. Laboratoriet er kvalitetssikret og akkreditert i henhold til standarden NS-EN ISO/IEC 17025.


  Algetoksinlaboratoriet

  Algetoksinlaboratoriet (Algelab) er nasjonalt referanselaboratorium for marine algetoksiner, der det utføres analyser av marine algetoksiner i skjell for Mattilsynets overvåkningsprogram. 


  Parasittologisk laboratorium

  Parasittologisk laboratorium driver diagnostisk virksomhet for interne og eksterne brukere og utfører et bredt spekter av analyser for påvisning av parasitter i prøver fra dyr, vann og mat.


  Viruslaboratoriet

  Viruslaboratoret kan tilby analyser av blåskjell, østers, bær og vann for innhold av sykdomsfremkallende virus og indikatorvirus. Viruslaboratoriet er nasjonalt referanselaboratorium for noro- og hepatitt A virus i mat og vann.


  Miljøtoksikologisk laboratorium

  Miljøtoksikologisk laboratorium er et nasjonalt referanselaboratorium for klorerte pesticider, der det utføres analyser av klorerte pesticider i biologisk materiale i matvarer for EU’s overvåkningsprogram av plantevernrester i mat.

Aktuelt fra Veterinærhøgskolen

Alle aktuelle saker

Hva skjer framover?


Veterinærstudent Erik Lillebakken mater to geiter ute

Jeg vil bli veterinær fordi ...

Bli kjent med noen av våre studenter som forteller om hvorfor de vil bli veterinærer og tar deg med på innsida av Veterinærhøgskolen for noen innblikk i deres studiehverdag.

Dyrepleierstudent Live Brattberg Ørmen med en hest

Jeg vil bli dyrepleier fordi ...

I disse filmene forteller noen av våre studenter om hvorfor de vil bli dyrepleiere. Som ferdig utdannede dyrepleiere ser de fram til en praktisk og variert arbeidshverdag der de får jobbe tett med både dyr og mennesker.

Fra Veterinærmuseets samling.

Veterinærmuseet

Veterinærmuseet består blant annet av en samling av 2000 gjenstander fra 1850 - 1980 og et komplett veterinærkontor fra første halvdel av 1900-tallet.

Nærbilde av et mikroskop og to hanskekledte hender.

Utstyr til salgs hos Veterinærhøgskolen

På Veterinærhøgskolen er det jevnlig utskifting av diverse utstyr. Vi har derfor en del til salgs, både brukt og ubrukt. Her finner du en oversikt over hva som er til salgs og hvem du kan kontakte dersom du er interessert. 

Kontakt oss

Telefonnummer: 67 23 00 00
E-post, generelle henvendelser: post-vet@nmbu.no
E-post, Studieavdelingen: studieveileder-veterinaerhogskolen@nmbu.no
E-post, NMBU Sandnes: sandsmafe@nmbu.no

Besøksadresse Ås: Elizabeth Stephansens vei 15, 1433 Ås
Postadresse Ås: Enhet (faggruppe/seksjon/lab) NMBU Veterinærhøgskolen, Postboks 5003, 1432 Ås

Leverings-,post- og besøksadresse NMBU Sandnes: Svebastadveien 112, 4325 Sandnes

 

Følg oss på Facebook og Instagram.