Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)

Studenter fra MINA i felt ved Syverudbekken og Årungen

Om fakultetet:

Våre fag og aktiviteter

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA) er NMBUs fagmiljø innen natur og miljø, bærekraftig bruk av naturressurser, biologiske og geologiske prosesser.

Fakultetet har cirka 200 ansatte og omtrent 650 studenter fordelt på 13 studieprogrammer. 

Ågot Aakra er dekan, Hilde Steinmoen er administrasjonssjef. 


 • Vi utdanner fagfolk som arbeider over alt i samfunnet der natur- og miljøspørsmål er i fokus. Våre kandidater håndterer et bredt mangfold av komplekse problemstillinger i forvaltning, universitets- og høyskolesektoren, organisasjoner og privat industri. 

  For deg med utdanning fra videregående skole. Våre bachelorprogrammer:

  Allerede bachelorgrad? Våre masterprogrammer (2-årige):

  Ikke realfag? Da kan du få det via studier hos oss:

  Interessert i forskning? Vi tilbyr følgende forskerutdanninger:

 • Vi er NMBUs fagmiljø innen natur og miljø, bærekraftig bruk av naturressurser, biologiske og geologiske prosesser.

  Vi forsker, formidler og utdanner innen områdene geologi, hydrologi og limnologi, jordvitenskap, miljøkjemi, skogvitenskap, økologi, naturforvaltning, fornybar energi og naturbasert reiseliv.

  Vår visjon er å være en nøkkelaktør i kunnskapsproduksjon og formidling, og levere forskning av høy, internasjonal kvalitet og variert og god undervisning. Våre medarbeidere er høyt anerkjente eksperter innen sine respektive fagfelt, både nasjonalt og internasjonalt. Fakultetet preges av en svært vital forskningskultur og høy vitenskapelig produksjon.

  Nøkkeltall og produksjon:

  • Cirka 90 doktorgradsstipendiater
  • Cirka 15 disputaser per år

  Sentre:  

  MINA leder/er tett påkoblet flere av NMBUs sentre:

  • CERAD - et Senter for fremragende forskning (SFF) - som forsker på miljøforurensning og radioaktivitet.
  • Bio4fuels - et Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) - som utvikler innovativ teknologi for å konvertere biomasse og organisk materiale til bærekraftig drivstoff og energi.
  • EarthresQue er et Senter for Forskningsdrevet Innovasjon (SFI) finansiert av Norges forskningsråd. Senteret vil utvikle teknologier og systemer for bærekraftig håndtering og behandling av avfall og overskuddsmasser.
  • SiEUGreen - et Horizon2020-prosjekt
 • MINAs vitenskapelige ansatte er inndelt i følgende seksjoner:

  Trykk på linkene for å lese mer om hver seksjon. 

 • Faglige satsingsområder

  MINA skal i strategiperioden prioritere ressurser til tverrfaglig forskning innen områder slik som:

  • Klimaendringer, miljøgifter og arealbruk; drivere, effekter, tilpasninger og tiltak
  • Bærekraftig energiomstilling
  • Bærekraftig mat- og fiberproduksjon og jordhelse (nasjonalt og globalt)
  • Metoder for kartlegging, overvåking og analyse av naturmangfold og bærekraft
  • Sirkulær ressursbruk og dekommisjonering

  Du kan laste ned fakultetets handlingsplan (pdf) her.

 • Styrets sammensetning for styreperioden 01.08.2021 til 31.07.2025 består av følgende personer: 

  Leder (ekstern)Arne Rørå, NORSKOG
  Fast vitenskapeligeJan Mulder og Line Nybakken
  1. vara Richard Bischof, 2. vara Elin L. F. Gjengedal
  Midl. vitenskapelige*Sigrid Trier Kjær
  vara: Tom Erik Thorkildsen
  Teknisk/administrativMarit Nandrup Pettersen
  vara: Roar Økseter
  Student*Paul Høsteng-Haugen og Mathilde Brunvoll
  vara: Elias Bye Rossetnes og Jorun Yri
  EksterneBrit Lisa Skjelkvåle (Naturhistorisk museum) og Jon Museth (NINA)
  vara: - Ågot Aakra (SINTEF), Anne Kjersti Uhlen (NMBU), Knut Einar Rosendahl (NMBU)
  SekretærÅgot Aakra

  *Valgperioden for disse medlemmene er 1 år, jf. Valgreglementet §4, nr 2. 

Aktuelt fra fakultetet

Alle aktuelle saker

NMBU: Dette skjer fremover:

Kontakt oss

E-post: post-mina@nmbu.no

Postadresse: Postboks 5003 NMBU 1432 Ås

Følg oss på Facebook