Forskerutdanning

The International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA

The International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) er verdensledende innen forskning på vitenskapelige problemer som er for komplekse til å håndteres av en enkelt nasjon eller akademisk disiplin. De har 23 medlemsland i alle verdens kontinenter og har som overordnet oppdrag å levere kunnskap som kan brukes til å løse globale problemer. Hver sommer inviterer de til et program hvor utvalgte doktorgradsstudenter får arbeide sammen med IIASAs forskere.

Ler mer på Forskningsrådets nettsider her.

AKER SCHOLARSHIP 

Stipend for deg som ønsker å ta en mastergrad eller doktorgrad (PhD) ved ett av verdens ledende universiteter

Stipendet kan søkes av studenter fra alle fagområder, så lenge du ikke har påbegynt studiet når du søker stipend. 

Aker Scholarship gir deg finansiering som supplerer andre støtteordninger - du vil normalt ikke pådra deg studielån under oppholdet. Med vanlig fremdrift er du sikret støtte gjennom hele oppholdet. 

Med Aker Scholarship får du mer enn pengestøtte. Vi gir deg hjelp i søkeprosessen og følger deg opp gjennom hele studiet. 

Ler mer her.

Vi støtter studier ved følgende universiteter:

Published 11. november 2015 - 14:34 - Updated 24. February 2017 - 13:39

Sider