Forskningsdata

Abstrakt bilde av data: Nuller og ettall bak et grønt rutenett
Foto: Shutterstock / Kentoh

Flere datahåndteringsverktøy gjennom Elixir Norge og NMBU-noden

Elixir Norge formidler flere tjenester og infrastruktur for datahåndtering innen livsvitenskap. Blant annet RDMkit som er en åpen online guide som inneholder informasjon om god praksis og verktøy for datahåndtering (innsamling, lagring, arkivering og tilgjengeliggjøring/ deling). Informasjonen gjelder for Life Science forskningsprosjekter fra begynnelse til slutt. RDMKit er utviklet og administrert på tvers av de europeiske ELIXIR-nodene.  På siden NMBU node - Elixir Norway finner du kontaktinformasjon til medlemmene på Ås.

NMBU har avtale med Sikt om tjenester for god håndtering

NMBU har avtale med Sikt om bistand slik at forskningen gjennomføres i tråd med personopplysningsloven. Det gjøres blant annet ved at alle som skal behandle personopplysninger i et prosjekt eller gradsoppgave, melder inn prosjektet til Sikt gjennom et Meldeskjema for personopplysninger i forskning (sikt.no). Sikt sin Datahåndteringsplan – DMP (sikt.no) bidrar til å sikre god og trygg håndtering av data gjennom hele forskningsprosessen.