Forskningsdata

Data

Norge er en Research Data Alliance (RDA) node

Norge ble i juni 2019 en node i det internasjonale forskningsdata nettverket Research Data Alliance (RDA). Les mer om ulike seminarer, konferanser og kurs som organiseres i Norge og internasjonalt her.

   data

Datahåndtering innen livsvitenskap: RDMkit

RDMkit er en åpen online guide som inneholder informasjon om god praksis og verktøy for datahåndtering (innsamling, lagring, arkivering og tilgjengeliggjøring/ deling). Informasjonen gjelder for Life Science forskningsprosjekter fra begynnelse til slutt. RDMKit er utviklet og administrert på tvers av de europeiske ELIXIR-nodene. 

RDMkit gir også informasjon om roller, spesifikke domener og de ulike trinnene i datalivssyklusen.

Les mer om RDMkit her.