Forskerutdanning

NMBU tilbyr åtte ph.d.-programmer og har rundt 500 aktive ph.d.-kandidater.

Ph.d.-program ved NMBU

Kyr på beite

Ph.d. Biovitenskap

Her kommer det lenke til nytt Ph.D-program

Bildet er tatt som profilbilde for INA

Ph.d. Miljøvitenskap og naturforvaltning

Her kommer det lenke til nytt Ph.D-program

Ph.d.-utdanningen trinn for trinn

Her finner ph.d.-kandidater og veiledere trinn for trinn informasjon om gjennomføring av ph.d.-graden ved NMBU. Fakultetene har i større eller mindre grad egen tilleggsinformasjon på fakultetes nettsider.