Forskerutdanning

Doktorgradsutdanningen ved NMBU er treårig og fører frem til graden philosophiae doctor (ph.d.).
Fakta

NMBU tilbyr 10 ph.d.-programmer. NMBU har til sammen ca 600 ph.d.-kandidater. 

Mer om:

Ressurser:
PhD on track 

Lær om innsamling av informasjon og litteratur til forskningsformål, og om publisering av forskning.

Review and discover 
Share and publish
Evaluation and RankingSider