Forskerutdanning

NMBU tilbyr åtte ph.d.-programmer og har rundt 500 aktive ph.d.-kandidater.

Ph.d.-program ved NMBU

På programsidene finner du informasjon om faglig innhold og oppbygging av de enkelte programmene.

Fakultetene ved NMBU har opptaksmyndighet for egne ph.d.-program, og vurderer og godkjenner kvalifikasjonene til de som ansettes som "stipendiater ved NMBU". Fakultetene behandler også søknader fra "eksternt ansatte stipendiater" og fra andre som ønsker å ta en ph.d.-utdanning ved NMBU.

Opptak til et ph.d.-program ved NMBU krever kvalifikasjoner i form av utdanning, engelskkunnskaper og fullfinansiering av hele opptaksperioden. Les mer om dette under det enkelte programmet.

Ph.d.-utdanningen trinn for trinn

Her finner ph.d.-kandidater og veiledere trinn for trinn informasjon om gjennomføring av ph.d.-graden ved NMBU. Fakultetene har i større eller mindre grad egen tilleggsinformasjon på fakultetes nettsider.

Dr.philos.-graden ved NMBU

Graden dr.philos. (doctor philosophiae) kan tildeles akademikere som har kvalifisert seg til doktorgrad på egen hånd, uten formell veiledning.