Ph.d.-skjemaer for BIOVIT, HH, KBM, MINA, LANDSAM, REALTEK

Her finner du alle ph.d.-skjemaene som brukes gjennom ph.d.-utdanningen, fra start til slutt, for ph.d.-kandidater og ansatte ved BIOVIT, HH, KBM, MINA, LANDSAM og REALTEK.

Under Ph.d.-graden - trinn for trinn på siden Forskerutdanning vil du finne mer detaljert informasjon som forklarer alle trinnene, her vil du kunne finne svaret på mange spørsmål du kan ha underveis.

Spørsmål om utfylling av ph.d.-skjemaene kan stilles til ph.d.-rådgiver ved ditt fakultet eller til Forskerutdanningsteamet i Forskningsavdelingen ved NMBU.

Skjemaer for ph.d.-kandidater

1. Søknad om opptak

Stipendiat ved NMBU

For deg som søker og får tilbud om en stipendiatstilling ved NMBU, gjøres opptaket til et av NMBUs ph.d.-programmer i sammenheng med ansettelse i stillingen som stipendiat. Du trenger altså vanligvis ikke å søke om separat opptak til studieprogrammet.

Fakultetet kan ved behov be om at "NMBU 1.1 Søknad om opptak..." fylles ut og sendes til fakultetet.

Eksternt finansierte ph.d.-kandidater

Dersom du har en annen arbeidsgiver enn NMBU, eller du (uavhengig av ansettelse) har sikret en "ekstern" finansiering av doktorgradsutdanning, og ønsker opptak ved ett av NMBUs ph.d.-program, må du sende inn "NMBU 1.1 Søknad om opptak..." og et digitalt skjema for sensitive personopplysninger, til det relevante fakultetet senest to måneder etter oppstart av ph.d.-prosjektet.

Digitale skjema for innhenting av sensitive personopplysninger

NMBU må innhente sensitive personopplysninger via et digitalt skjema. Fakultetets ph.d.-rådgiver får passordbeskyttet tilgang til dine insendte personopplysninger. Du vil motta en kopi av skjemaet med vedlegg, til den e-postadressen du har oppgitt. Her er lenke for hvert fakultets skjema:

2. Ph.d.-avtale og utdanningsplan

3. Samarbeidet mellom veileder og ph.d.-kandidat

Forventningsavklaring mellom ph.d.-kandidat og veileder(e) (PDF)

4. Datahåndteringsplan (DMP)

5. Fremdriftsrapportering

Bruk digitalt skjema (Nettskjema) for ditt fakultet (skjema kun på engelsk):

6. Søke om endringer i avtaleperiode, veiledergruppe eller opplæringsdel

Dersom det underveis i ph.d.-utdanningen oppstår behov for endringer i avtaleperioden (for eksempel på grunn av forsinkelser), endringer i veiledergruppen eller endringer i utdanningsplanen/ opplæringsdelen bruker du et av skjemaene nedenfor.

7. Opplæringsdelen

8. Skrive avhandlingen

9. Ferdigstille avhandlingen

10. Prøveforelesning og disputas

Skjemaer for ansatte

1. Samarbeidet mellom veileder og ph.d.-kandidat

Forventningsavklaring mellom ph.d.-kandidat og veileder(e) (PDF)

2. Obligatoriske seminarer (start-, midtveis- og sluttseminar)

 3. Opplæringsdelen

4. Oppnevning av bedømmelseskomite 

5. Bedømmelse av avhandlingen

Bedømmelseskomiteen leverer innstillingen til fakultetet senest 25 arbeidsdager før planlagt disputas. Fakultetet fatter beslutning på grunnlag av bedømmelseskomiteens innstilling.

Alternativt kan et digitalt skjema benyttes (per fakultet):

Veiledere til bedømmelse av ph.d.-avhandlinger for ditt fakultet:

6. Bedømmelse av prøveforelesning og disputas:

Skjemaene er tilpasset at prøveforelesningen kan holdes (i god tid) før disputasen, eller i sammenheng med disputasen (dagen før eller på samme dag). 

Når prøveforelesning og disputas IKKE holdes i sammenheng: 

NMBU 4.5a Bedømmelse av prøveforelesning (eng, word-skjema felles for alle fakulteter)

NMBU 4.5b Bedømmelse av disputas (eng, word-skjema felles for alle fakulteter)

Når prøveforelesning og disputas holdes i sammenheng: 

NMBU 4.5c Bedømmelse av prøveforelesning og disputas (eng, word-skjema felles for alle fakulteter)