Forskrifter og retningslinjer

Forskriften for graden ph.d. ved NMBU         

Forskriften trådte i kraft fra og med 01.01.2015 og senere revidert med effekt fra 01.03.2017.

Den som når denne forskriften trådte i kraft, var tatt opp til ph.d.-utdanning etter forskrift av 05.03.2009 for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved tidligere UMB og forskrift av 15.12.2011 for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved tidligere NVH, beholder de rettigheter som står i denne dersom dette er til gunst for vedkommende. § 15 i forskriften fra 01.01.2015 gjelder for kandidater som leverer inn avhandlingen fra og med 01.01.2015.

Se også Utfyllende regler til NMBUs ph.d.-programmer.

Forskriften for graden dr. philos. ved NMBU

Forskriften trådte i kraft fra og med 01.01.2015 og senere revidert med effekt fra 01.03.2017.

Graden dr. philos. (doctor philosophiae) kan tildeles akademikere som har kvalifisert seg til doktorgrad på egen hånd, uten formell veiledning. 

Published 4. desember 2014 - 8:51 - Updated 22. juni 2017 - 15:24