Meny
Forskning
Forskrifter og retningslinjer

Forskrifter og retningslinjer for doktorgrader ved NMBU

Forskrifter og retningslinjer

Forskriften for graden ph.d. ved NMBU         

Forskriften trådte i kraft fra og med 01.01.2015.

Den som når denne forskriften trådte i kraft, var tatt opp til ph.d.-utdanning etter forskrift av 05.03.2009 for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved tidligere UMB og forskrift av 15.12.2011 for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved tidligere NVH, beholder de rettigheter som står i denne dersom dette er til gunst for vedkommende. § 15 i forskriften fra 01.01.2015 gjelder for kandidater som leverer inn avhandlingen fra og med 01.01.2015.

Se også Utfyllende regler til NMBUs ph.d.-programmer.

Forskriften for graden dr. philos. ved NMBU

Forskriften trådte i kraft fra og med 01.01.2015.

Graden dr. philos. (doctor philosophiae) kan tildeles akademikere som har kvalifisert seg til doktorgrad på egen hånd, uten formell veiledning. 

Published 4. desember 2014 - 8:51 - Updated 29. April 2016 - 16:17