Forskrifter og retningslinjer

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) (2020)

Fastsatt av Universitetsstyret 30.01.2020, i kraft 01.07.2020.
Mindre endringer vedtatt av universitetsstyret 17.09.2020 (i kraft 01.10.2020).  

Se også Utfyllende regler til NMBUs ph.d.-programmer

Forskrift for graden doctor philosophiae (dr.philos)

Fastsatt av Universitetsstyret 19.01.2017, i kraft 01.03.2017.
Graden dr.philos kan tildeles akademikere som har kvalifisert seg til doktorgrad på egen hånd, uten formell veiledning.  

Les mer om dr.philos graden her.

Tidligere forskrifter

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) (2014)    

Spørsmål til andre tidligere forskrifter kan sendes til Forskningsavdelingen.

Published 4. desember 2014 - 8:51 - Updated 2. desember 2020 - 10:38