Forskrifter og retningslinjer

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) (2020)

Fastsatt av Universitetsstyret 30.01.2020, i kraft 01.06.2020. 

Se også Utfyllende regler til NMBUs ph.d.-programmer.

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) (2014)    

Fastsatt av Universitetsstyret 15.05.2014, i kraft 01.01.2015.
Endret f.o.m. 01.03.2017 og f.o.m. 01.09.2017. 

Forskrift for graden doctor philosophiae (dr.philos.)

Fastsatt av Universitetsstyret 19.01.2017, i kraft 01.03.2017.
Graden dr.philos. kan tildeles akademikere som har kvalifisert seg til doktorgrad på egen hånd, uten formell veiledning. 

Spørsmål relatert til tidligere forskrifter kan sendes til Forskningsavdelingen.

Published 4. desember 2014 - 8:51 - Updated 3. juli 2020 - 11:06