Forskrifter og retningslinjer

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.)

Fastsatt av Universitetsstyret 30.01.2020, i kraft 01.07.2020. Mindre endringer vedtatt av universitetsstyret 17.09.2020 (i kraft 01.10.2020).  

Fakultetenes utfyllende regler til ph.d.-forskriften

Fakultetene har egne utfyllende regler til ph.d.-forskriften.

Forskrift for graden doctor philosophiae (dr.philos.)

Graden dr.philos kan tildeles akademikere som har kvalifisert seg til doktorgrad på egen hånd, uten formell veiledning.  

Fastsatt av Universitetsstyret 19.01.2017, i kraft 01.03.2017.

Les mer om dr.philos.-graden her.

Tidligere forskrifter

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) (2014)    

Spørsmål til andre tidligere forskrifter kan sendes til Forskningsavdelingen.

Published 4. desember 2014 - 8:51 - Updated 2. February 2022 - 13:24