Forskrifter og retningslinjer

Forskrift for graden ph.d. ved NMBU         

Fastsatt av Universitetsstyret 15.05.2014, trådte i kraft 01.01.2015. Endret f.o.m. 01.03.2017 og f.o.m. 01.09.2017. 

Se også Utfyllende regler til NMBUs ph.d.-programmer.

Forskrift for graden dr.philos. ved NMBU

Fastsatt av Universitetsstyret 19.01.2017, trådte i kraft 01.03.2017.

Graden dr.philos. (doctor philosophiae) kan tildeles akademikere som har kvalifisert seg til doktorgrad på egen hånd, uten formell veiledning. 

 

Published 4. desember 2014 - 8:51 - Updated 3. juli 2019 - 8:25