Forskrifter og retningslinjer

Forskrift for graden ph.d. ved NMBU         

Fastsatt av Universitetsstyret 15.05.2014, trådte i kraft 01.01.2015. Endret f.o.m. 01.03.2017 og f.o.m. 01.09.2017. 

Se også Utfyllende regler til NMBUs ph.d.-programmer.

Forskrift for graden dr.philos. ved NMBU

Fastsatt av Universitetsstyret 19.01.2017, trådte i kraft 01.03.2017.

Graden dr.philos. (doctor philosophiae) kan tildeles akademikere som har kvalifisert seg til doktorgrad på egen hånd, uten formell veiledning. 

Spørsmål relatert til tidligere forskrifter kan sendes til Forskningsavdelingen.

Published 4. desember 2014 - 8:51 - Updated 11. February 2020 - 9:44