Om oss

Veterinærhøgskolen har flere laboratorier som bidrar med analyser for diagnostikk innen veterinærmedisin. Laboratoriene tilbyr diagnostikk til eksterne rekvirenter. I tillegg utfører de egen forskning og undervisning ved Veterinærhøgskolen.

Klinisk patologi (Sentrallaboratoriet)

Laboratorium for klinisk patologi har høy kompetanse og lang erfaring innen veterinærmedisinsk laboratoriemedisin. Vi utfører medisinsk biokjemiske, hematologiske og endokrinologiske analyser i veterinære pasientprøver. Laboratoriet legger stor vekt på å sende ut analysesvar så raskt som mulig.

Høykapasitets moderne analyseutstyr og et laboratorieinformasjonssystem (LIMS) muliggjør raske kvalitetssikrede analysesvar samme dag som prøven er mottatt for de fleste analysene. Laboratorium for klinisk patologi er en viktig del av Veterinærhøgskolen og bidrar med kompetanse, analysesvar og prøvematerialer til støtte for undervisning og forskning.

Laboratoriets hovedoppgaver:

  • Utføre medisinsk biokjemiske, hematologiske og endokrinologiske analyser i pasientprøver rekvirert fra Veterinærhøgskolens klinikker og private veterinærpraksiser i hele landet.
  • Være en attraktiv samarbeidspartner for interne og eksterne forskningsmiljøer (som arbeider med prosjekter som omfatter veterinærmedisinsk klinisk patologi).
  • Gi rekvirenter og forskningsmiljøer råd om prøvetaking, analysevalg og tolkning av prøvesvar.

Bakteriologi og mykologi

Laboratorium for bakteriologi og mykologi utfører undersøkelser for identifikasjon og resistensbestemmelse av bakterier og sopp i prøver fra dyr.

Laboratorium for bakteriologi og mykologi er tilknyttet faggruppe for bakteriologi og mykologi, Institutt for parakliniske fag ved Veterinærhøgskolen. Faggruppa har også ansvar for undervisning og forskning innen bakteriologi, mykologi og smittevern.

Laboratoriet er referanselaboratorium for bakteriologiske og mykologiske sykdommer hos bier.

Parasittologi

Laboratorium for parasittologi driver diagnostisk virksomhet og utfører et bredt spekter av analyser for påvisning av parasitter i prøver fra dyr. De jobber også med ulike forskningsprosjekter knyttet til ulike parasitter og utfører analyser av prøver fra vann og mat.

Laboratorium for parasittologi er nasjonalt referanselaboratorium for Giardia og Cryptosporidium i vann. Vi er også referanselaboratorium for bie-parasitter og kan også bistå med andre analyser knyttet til parasitter hos bier.

Laboratoriet er knyttet til faggruppe for parasittologi, Institutt for parakliniske fag ved Veterinærhøgskolen som også har undervisningsansvar for parasittologikurset ved veterinærutdanningen.

Virologi

Laboratorium for virologi er referanselaboratorium for virusinfeksjoner hos bier. Laboratoriet er knyttet til faggruppe for virologi, Institutt for parakliniske fag ved Veterinærhøgskolen.

Gruppa jobber også med ulike forskningsprosjekter rettet mot sentrale virusinfeksjoner i norsk fiskeoppdrett og storfeproduksjon, og mot virus som kan smitte mennesker gjennom mat og vann. Laboratoriet er nasjonalt referanselaboratorium for noro- og hepatitt A-virus i mat og vann.

Medisinsk genetikk

Laboratoriet forsker på arvelige sykdommer og utfører enkelte DNA-tester. Laboratoriet er knyttet til faggruppe for medisinsk genetikk ved Institutt for prekliniske fag og patologi ved Veterinærhøgskolen. Faggruppa underviser veterinærstudenter i genetiske mekanismer som påvirker helse, velferd og produksjon hos dyr og fisk.

I tillegg til å bidra med genetiske analyser for privatpersoner og veterinærer, forsker faggruppen på arvelige sykdommer hos hund.

Faggruppa har forskningssamarbeid med Norsk Kennel Klub og en rekke raseklubber for å finne årsaken til arvelige sykdommer hos hund og bedre dyrevelferd. Raseklubber som ønsker å arbeide med arvelige sykdommer i en rase kan ta kontakt med Veterinærhøgskolen for å diskutere hvilke muligheter som foreligger til å starte et slikt arbeid.