Laboratoriediagnostikk for sykdommer hos bier

Bakteriologisk og mykologisk laboratorium, Virologisk laboratorium og Parasittologisk laboratorium hos Veterinærhøgskolen tar imot prøver ved mistanke om sykdomsutbrudd hos bier eller undersøkelse av bærerskap. Laboratoriene er referanselaboratorier for bakterie-, sopp- og virusinfeksjoner hos bier, og for bie-parasitter.

Vi tar gjerne imot faglige spørsmål per e-post, og kan bistå med veiledning angående prøvetaking og tolkning av prøvesvar.

Kontakt oss

Parasittologi:
parasittologen@nmbu.no

Bakteriologi:
parafag.baktlab@nmbu.no

Virologi:
fg-virologi@nmbu.no

Bildet viser bier som flyr inn og ut av en bikube.
Foto: Shutterstock

Rekvisisjonsskjema

Virologi: Ved innsending av bier oppgi nødvendig informasjon om sykdomsforløp, sted, navn etc. Dersom levende bier sendes inn så ta kontakt (espen.rimstad@nmbu.no) før innsending.

For alle analyser: Utskrift fra ProVet eller lignende kan også brukes.

Konfidensialitet vil etterkommes innenfor rammen av Offentlighetsloven.

Analysetilbud

Vi utfører kvantitativ PCR-analyse for påvisning av bærerskap av åpen og lukket yngelråte hos bier. Bakteriologisk eller mykologisk dyrking utføres ved kliniske sykdomstegn som gir grunnlag for mistanke av henholdsvis åpen og lukket yngelråte, steinyngel og kalkyngel.

Vi analyser bieprøver for påvisning av yngelmidd/varroamidd (Varroa destructor), trakémidd (Acarapis woodi) og Nosema spp. Vi er referanselaboratorium for flere bie-parasitter og kan også bistå med andre analyser knyttet til parasitter hos bier.

Vi utfører rutinemessig diagnostikk for Deformed wing virus (DWV), Sacbrood virus (SBV), Black Queen virus (BQV) og Acute bee paralysis virus (ABPV). Vi er referanselaboratorium for virusinfeksjoner hos bier og kan også utføre diagnostikk for andre virus hos bier dersom det er ønskelig.

AgensPrøvematerialeMetodePris (NOK eks. mva.)
Åpen yngelråte
(Melissococcus plutonius)
NedfallqPCR1200,-
Lukket yngelråte
(Paenibacillus larvae ssp. larvae)
NedfallqPCR1200,-
Åpen yngelråte + lukket yngelråte NedfallqPCR1700,-
Steinyngel
(muggsoppen Aspergillus flavus/fumigatus)
YngelDyrkning400,-
Kalkyngel
(muggsoppen Ascosphaera apis)
YngelDyrkning400,-
Trakémidd-undersøkelseBier660,-
Varroamidd-undersøkelseNedfall440,-
Nosema spp.-undersøkelseBier440,-
Deformed wing virus (DWV), Sacbrood virus (SBV), Black Queen virus (BQV) og Acute bee paralysis virus (APBV)BierqPCR (Semikvantitativ undersøkelse)750,-
Prøvetakingsrutiner

Undersøkelse for åpen og lukket yngelråte

Send inn én fyrstikkeske (eller annen beholder med tilsvarende mengde) med voksnedfall. Prøven bør være samlet opp over fjorten dager og være representativ for bifolket. Dette gjelder undersøkelse for bærerskap av sykdom. Ved kliniske tegn til sykdom ønsker vi innsendelse av tavler med yngel.

Undersøkelse for muggsopp

Send inn en hel tavle med synlig syk yngel som er representativ for tilstanden i bikuben. Tavlen pakkes i papir (f.eks. avispapir) som kan trekke til seg overskuddshonning. Deretter pakkes tavlen i litt tykk plast (f.eks. en søppelsekk) for å unngå at potensielt infeksiøs honning siver ut.

Undersøkelse for varroamidd

Send inn minst 2 spiseskjeer nedfall. Nedfallet samles opp med diagnosebrett eller tilsvarende fra samtlige kuber i bigården.

Undersøkelse for trakémidd

Bier avlives ved nedfrysning. Send inn minst 60 bier. Det skal tas ut noen bier fra hvert av bisamfunnene i bigården.

Undersøkelse for Nosema spp.

Bier avlives ved nedfrysning. Send inn minst 25 bier. Det skal tas ut noen bier fra hvert av bisamfunnene i bigården.

Forsendelse

Du kan sende prøver til oss ved bruk av vår budavtale, men du kan også bruke vanlig post eller andre budtjenester. Du kan også levere prøver direkte til oss på vårt campus.

Pakking av biologisk materiale

Prøven må sendes straks etter avlivning. Det er viktig at prøver av bier eller nedfall emballeres slik at bier ikke blir sammenklemt, og biene/nedfall ikke råtner/mugner under forsendelsen. Bruk derfor gjerne en pappbeholder/liten pappeske innerst (unngå plastikk). Dette pakkes igjen i lekkasjesikker emballasje og ytteremballasje med støtdempende materiale etter behov.

Sørg for at alle prøver er godt merket og at merkingen gjenspeiles i rekvisisjonsskjemaet. Merk forsendelsen utvendig med adresseinformasjon (se nedenfor) og «Biologisk stoff: Kategori B».

Budavtale (returservice med sporing)

Vi tilbyr budavtale for frakt av prøver til våre laboratorier (Returservice med sporing fra Bring). Du blir fakturert for tjenesten i ettertid. 

Slik bruker du Bring retur:

  1. Tast inn kode for tjenesten du ønsker (se tabellen under) på retur.bring.no eller klikk på linken i tabellen. 
  1. Fyll inn avsenderinformasjon og navn på mottakerlab i feltet «referanse». 
  1. Klikk på «Lag returetikett». 
  1. Skriv ut returetikett på egen skriver eller bruk QR-koden til å skrive ut etikett på postkontor eller post i butikk. 
  1. Merk pakken og lever den på postkontor eller post i butikk (se leveringssted for innleveringsfrister). 
TjenestePris per sending (inntil 2 kg, NOK eks. mva.)Kode
Bedriftspakke ekspress (1 virkedag)430,-10020453071-1 
Bedriftspakke (normalt 1-4 virkedager)190,-10020453071-2 

Annen transport

Det er også mulig å sende oss prøver i vanlig post eller levere dem direkte til Veterinærhøgskolen på Ås. 

Budadresse:

NMBU Veterinærhøgskolen
Laboratoriediagnostikk
Varelevering A
Oluf Thesens vei 22
1433 Ås

Postadresse (vanlig postgang kan ta opptil 7 dager):

NMBU Veterinærhøgskolen
Laboratoriediagnostikk
Postboks 5003
1432 Ås

Levering direkte

Innenfor åpningstid (08:00 – 15:00):
Varelevering A, Oluf Thesens vei 22
1433 Ås

MazeMap

Utenfor åpningstid (15:00 – 20:00):
Kasse for prøvemottak finner du rett innenfor katteinngangen til Dyresykehuset – smådyr.

Oluf Thesens vei 30
1433 Ås

Kassen sjekkes hver morgen.

MazeMap

Tolkning

Vi er behjelpelige med tolkning av våre prøvesvar til rekvirenter. Send oss en epost med beskrivelse av kasuset og informasjon om laboratorie-ID:

  • Parasittologi: parasittologen@nmbu.no
  • Bakteriologi: parafag.baktlab@nmbu.no