Medisinsk genetikk

Faggruppen for medisinsk genetikk underviser veterinærstudenter i genetiske mekanismer som påvirker helse, velferd og produksjon hos dyr og fisk. Laboratoriet forsker på arvelige sykdommer og utfører enkelte DNA-tester.

Om faggruppen

Faggruppens forskning er orientert om å kartlegge hvilke gener som påvirker egenskaper og om å fremskaffe ny kunnskap om hvordan disse genene reguleres og uttrykkes.

Gruppen gir veiledning når det gjelder genetisk testing for sykdommer hos dyr og har identifiserer individer, raser, arter og populasjoner med DNA-teknologi (for eksempel ved tvil om avstamning/ faunakriminalitet/ kriminalsaker).

Kontakt:

dogDNA@nmbu.no

Alle ansatte ved Faggruppe for medisinsk gentikk

Nyheter fra faggruppen