Viruslaboratoriet

NMBU Veterinærhøgskolens viruslaboratorium kan tilby analyser av blåskjell, østers, bær og vann for innhold av sykdomsfremkallende virus og indikatorvirus, og er nasjonalt referanselaboratorium for noro- og hepatitt A virus i mat og vann.

Viruslaboratoriet utfører også rutinemessig diagnostikk for Deformed wing virus (DWV), Sacbrood virus (SBV), Black Queen virus (BQV) og Acute bee paralysis virus (ABPV), og kan utføre diagnostikk for andre virus hos bier dersom det er ønskelig. Viruslaboratoriet er nasjonalt referanselaboratorium for virusinfeksjoner hos bier.

Virus og bakterier

Kontaktinfo

Noro- og hepatitt A: mette.myrmel@nmbu.no
Telefon: 92 06 63 36/91 32 50 05

Biesykdom:
espen.rimstad@nmbu.no
Telefon: 95 94 87 45

Åpningstider

Sommer (fom 15. mai): 08.00 - 15.00
Vinter (fom 15. sept.): 08.00 - 15.45

Laboratoriet er knyttet til Faggruppe for virologi ved Institutt for parakliniske fag ved Veterinærhøgskolen

Rekvisisjonsskjema

Konfidensialitet vil etterkommes innenfor rammen av Offentlighetsloven.

Rekvisisjon ved innsendelse av bier: 
Det er ikke nødvendig med et spesielt rekvisisjonsskjema. Ved innsending av bier, oppgi nødvendig informasjon om sykdomsforløp, sted, navn etc. Dersom levende bier sendes inn, ta kontakt (espen.rimstad@nmbu.no) før innsending.

Adresse

Leveringsadresse:

NMBU veterinærhøgskolen – FG virologi 151-LN2049
Mette Myrmel eller Espen Rimstad
Varelevering A
Oluf Thesens vei 22
1433 Ås