Kontakt NMBU

Kontakt NMBU

Kontakt NMBU

Sentralbord telefon:
67 23 00 00

Kontaktinformasjon:

NMBUs sentralbord er betjent

  • 15/5 – 14/9 kl. 0800 – 1500
  • 15/9 – 14/5 kl. 0800 – 1545

Faksnummer: 67 23 06 91

Julen 2017:

Sentralbordet er stengt mandag 25. desember, tirsdag 26. desember og mandag 1. januar

Onsdag 27. – fredag 29. desember er NMBUs sentralbord betjent kl. 1000 - 1500Postadresse:
Postboks 5003 NMBU 
1432 Ås

Postadresse til kontorsted
NMBU Veterinærhøgskolen, Campus Adamstuen:
Postboks 8146 Dep
0033 Oslo

Fakturaadresse:
NMBU Postboks 8985
7439 Trondheim
(Norske leverandører skal sende ehf-faktura!)

Organisasjonsnummer for NMBU: 
969 159 570 MVA