Parasittologi

 

Pågående forskningsprosjekter 

Oversikt over tidligere prosjekter og alumni finner du her.

 

Diagnostiske tjenester

Vi analyserer prøver for påvisning av både endo- og ektoparasitter. Vår standardpakke for endoparasitter inkluderer McMaster flotasjonstest for påvisning av helminter og protozoer, og immunofluorusenstest for påvisning av Giardia og Cryptosporidium. Dersom det er ønskelig kan vi også utføre andre tester, inkludert Baermans-test for påvisning av lungeorm, sedimentasjon for påvisning av leverikteegg og ulike PCR metoder for påvisning og/eller typing ulike parasitter.

Se ytterligere informasjon om analysene, prisliste, informasjon om innsending av prøver samt rekvisisjonsskjema. 

 

Undervisning

Professor Lucy Robertson og postdoktor Alejandro Jimènez Melèndez har undervisningsansvar for undervisning i parasittologi i kurset  infeksjonslære (VET307) ved Veterinærhøgskolen.

Lucy Robertson er ansvarlig for et skrivekurs for phd-kandidater (VET403).

 

Published 22. juli 2015 - 14:16 - Updated 5. mai 2022 - 16:19