Faggruppe parasittologi

  • Giardia duodenalis cyster farget med FITC og DAPI.
    Foto
    Kristoffer Tysnes, NMBU

Faggruppe for parasittologi driver diagnostisk virksomhet for interne og eksterne sluttbrukere, og utfører et bredt spekter av analyser for påvisning av parasitter i prøver fra dyr, vann og mat. Vi jobber også med ulike forskningsprosjekter knyttet til ulike parasitter, med spesielt fokus på zoonotiske arter som kan smitte via mat og vann (mattrygghet).

av NMBU

Parasittologi

Pågående forskningsprosjekter ved Parasittologisk laboratorium

Oversikt over tidligere prosjekter og alumni finner du her.

Diagnostiske tjenester

Vi analyserer prøver for påvisning av både endo- og ektoparasitter. Vår standardpakke for endoparasitter inkluderer McMaster flotasjonstest for påvisning av helminter og protozoer, og immunofluorusenstest for påvisning av Giardia og Cryptosporidium. Dersom det er ønskelig kan vi også utføre andre tester, inkludert Baermans-test for påvisning av lungeorm, sedimentasjon for påvisning av leverikteegg og ulike PCR metoder for påvisning og/eller typing ulike parasitter.
Se her for ytterligere informasjon om analysene, prisliste, informasjon om innsending av prøver samt rekvisisjonsskjema.

Undervisning

Professor Lucy Robertson og førsteamanuensis Kristoffer Tysnes har undervisningsansvar for undervisning i parasittologi i kurset  infeksjonslære (Vet307) ved Veterinærhøgskolen.

Lucy Robertson er ansvarlig for et skrivekurs for phd-kandidater (VET403).

Kristoffer Tysnes er blokkansvarlig for dyrepleierstudentenes opplæring i infeksjonsbiologi og legemiddellære (DYR204).

 

Overingeniør Bror Jonathan Myhren er studenteansvarlig for studenter i intern klinisk praksis (DYR205) i laboratoriet med opplæring, veiledning og undervisning.

Published 22. juli 2015 - 14:16 - Updated 11. mai 2020 - 10:57