Laboratoriediagnostikk for smådyr

Her finner du alle prøver vi ved Veterinærhøgskolen kan ta imot for diagnostikk på smådyr som hund og katt.

Prøver sendt til Veterinærhøgskolen blir analysert ved ulike laboratorier avhengig av hvilken type prøve du skal ha undersøkt, men du kan likevel sende alle prøvene i samme sending.

Kontakt oss

Parasittologi: parasittologen@nmbu.no

Bakteriologi: parafag.baktlab@nmbu.no

Klinisk patologi (tidligere Sentrallaboratoriet):
s-lab@nmbu.no

Medisinsk genetikk:
dogDNA@nmbu.no

Marius Svendsen, JCP
Analysepakker

For utfyllende oversikt over våre enkeltanalyser, se Analyse A-Å.

Bakteriologi, mykologi og parasittologiPris (NOK eks. mva.)Beskrivelse
Dyrkning av bakterier og sopp430,-Inkluderer dyrkning, resistensundersøkelse og MALDI-TOF etter behov. Dyrkning utføres fra alle prøvetyper. 
Påvisning av mecA/mecC430,-Identifisering av MRSA ved PCR.
McMaster (kvantitativ)580,-Flotasjonstest for påvisning og kvantifisering av helminter (egg) og protozoer (cyster/ oocyster) 
IFAT (semikvantitativ): Giardia/Cryptosporidium332,-Immunofluorescenstest for påvisning av Giardia og Cryptosporidium
Baermann (semikvantitativ)414,-Påvisning av larver i feces.
Morfologisk undersøkelse av parasitter622,-Morfologisk undersøkelse og identifisering av ektoparasitter og endoparasitter.
PCR: Tritrichomonas foetus912,-PCR-undersøkelse av feces.
Klinisk patologiPris (NOK eks. mva.)Beskrivelse
Stor profil800,-Enzymer: AST, ALT, AP, CK, Amylase, Lipase  
Metabolitter: Total protein, Albumin, Globuliner, A:G, Urea, Kreatinin, Total bilirubin, GS, Glukose, Kolesterol  
Akuttfaseproteiner: CRP (hund), SAA (katt) 
Mineraler: Ca, P, Na, K, Na:K, Cl 
Hematologi: Hematologi med differensialtelling og morfologisk undersøkelse. 
Liten profil490,-Enzymer: ALT, AP 
Metabolitter: Total protein, Albumin, Globuliner, A:G, Urea, Kreatinin, GS 
Akuttfaseproteiner: CRP (hund), SAA (katt) 
Mineraler: Ca 
Hematologi: Hematologi med differensialtelling og morfologisk undersøkelse.
InflammasjonKatt: 540,- / Hund: 480,-Metabolitter: Total protein 
Serum protein elektroforese (ELFO): Albumin, Globuliner (α1, α2, β1, β2, γ), A/G 
Akuttfaseproteiner: CRP (hund), SAA (katt) 
Mineraler: Fe 
Hematologi: Hematologi med differensialtelling og morfologisk undersøkelse. 
Nyrer 270,- Metabolitter: Total protein, Albumin, Globuliner, Urea, Kreatinin 
Mineraler: Ca, P, Na, K, Cl
Lever270,-Enzymer: AP, amylase, lipase 
Metabolitter: urea, glukose
Pancreas190,- / m/TLI: 455,-Enzymer: AP, Amylase, Lipase, (TLI) 
Metabolitter: Urea, Glukose
Vit.B12, folat, TLI 460,-B12, Folat, TLI
Gastrointestinal status 240,-Enzymer: Amylase, Lipase 
Metabolitter: Total protein, Albumin, Globuliner, Urea, Kreatinin, Glukose 
Væske-/elektrolyttstatus240,-Metabolitter: Total protein, Albumin, Globuliner 
Mineraler: Ca, P, Na, K, Cl
Diabetes385,-Enzymer: ALT, AP 
Metabolitter: Total protein, Albumin, Globuliner, Glukose, Fruktosamin, Total bilirubin, Kolesterol, GS 
Mineraler: Na, K, Cl
Thyroidea 355,- / m/TSH: 650,- Metabolitter: Kolesterol 
Endokrinologi: TT4, FT4, (cTSH)
Se også vår prisliste for enkeltanalyser (klinisk patologi).
Prøvetakingsrutiner

Nedenfor finner du våre anbefalinger og retningslinjer for prøvetaking og håndtering før forsendelse.

Forsendelse

Du kan sende prøver til oss ved bruk av vår budavtale, men du kan også bruke vanlig post eller andre budtjenester. Det er mulig å sende prøver fra flere pasienter til alle våre laboratorier i samme sending. Du kan også levere prøver direkte til oss på vårt campus.

Pakking av prøver

Biologisk materiale skal pakkes på følgende måte: 

 • Lekkasjesikker primærbeholder (blodprøverør, svaberhylster, plastboks, osv.) 
 • Lekkasjesikker sekundæremballasje 
 • Ytteremballasje med støtdempende materiale etter behov 

Sørg for at alle prøver er godt merket og at merkingen gjenspeiles i rekvisisjonsskjemaet/-skjemaene. Dersom du skal sende prøver til flere av laboratoriene våre i samme forsendelse kan du legge prøvene i separate poser. Merk forsendelsen utvendig med adresseinformasjon (se nedenfor) og «Biologisk stoff: Kategori B».

Budavtale (returservice med sporing)

Vi tilbyr budavtale for frakt av prøver til våre laboratorier (Returservice med sporing fra Bring). Du blir fakturert for tjenesten i ettertid. 

Slik bruker du Bring retur:

 1. Tast inn kode for tjenesten du ønsker (se tabellen under) på retur.bring.no eller klikk på linken i tabellen. 
 1. Fyll inn avsenderinformasjon og navn på mottakerlab i feltet «referanse». 
 1. Klikk på «Lag returetikett». 
 1. Skriv ut returetikett på egen skriver eller bruk QR-koden til å skrive ut etikett på postkontor eller post i butikk. 
 1. Merk pakken og lever den på postkontor eller post i butikk (se leveringssted for innleveringsfrister). 
TjenestePris per sending (inntil 2 kg, NOK eks. mva.)Kode
Bedriftspakke ekspress (1 virkedag)400,-10020453071-1 
Bedriftspakke (1-4 virkedager)175,-10020453071-2 

Annen transport

Det er også mulig å sende oss prøver i vanlig post eller levere dem direkte til Veterinærhøgskolen på Ås. 

Budadresse:

NMBU Veterinærhøgskolen
Laboratoriediagnostikk
Varelevering A
Oluf Thesens vei 22
1433 Ås

Postadresse (vanlig postgang kan ta opptil 7 dager):

NMBU Veterinærhøgskolen
Laboratoriediagnostikk
Postboks 5003
1432 Ås

Levering direkte

Innenfor åpningstid (08:00 – 15:00):
Varelevering A, Oluf Thesens vei 22
1433 Ås

MazeMap

Utenfor åpningstid (15:00 – 20:00):
Kasse for prøvemottak finner du rett innenfor katteinngangen til Dyresykehuset – smådyr.

Oluf Thesens vei 30
1433 Ås

Kassen sjekkes hver morgen.

MazeMap

Tolkning

Vi er behjelpelige med tolkning av våre prøvesvar til rekvirenter. Send oss en epost med beskrivelse av kasuset og informasjon om laboratorie-ID:

 • Parasittologi: parasittologen@nmbu.no
 • Bakteriologi: parafag.baktlab@nmbu.no
 • Klinisk patologi (tidligere Sentrallaboratoriet): s-lab@nmbu.no
 • Medisinsk genetikk: dogDNA@nmbu.no