Laboratoriediagnostikk for hest

Her finner du alle prøver vi ved Veterinærhøgskolen kan ta imot for diagnostikk på hest.

Prøver sendt til Veterinærhøgskolen blir analysert ved ulike laboratorier avhengig av hvilken type prøve du skal ha undersøkt, men du kan likevel sende alle prøvene i samme sending.

Kontakt oss

Parasittologi: parasittologen@nmbu.no

Bakteriologi: parafag.baktlab@nmbu.no

Klinisk patologi (Sentrallaboratoriet):
s-lab@nmbu.no

Bildet viser en dyrepleier som tar blodprøve i halsen på en hest.
Foto: Camilla Wiik Gjerdrum
Rekvisisjoner

Konfidensialitet vil etterkommes innenfor rammen av Offentlighetsloven.

Analysetilbud

Enkeltanalyser

Analysepakker

Bakteriologi, mykologi og parasittologiPris (NOK eks. mva.)Beskrivelse
Dyrkning av bakterier og sopp430,-Inkluderer dyrkning, resistensundersøkelse og MALDI-TOF etter behov. Dyrkning utføres fra alle prøvetyper. 
Kverke (Streptococcus equi ssp. equi)960,-Påvisning av agens ved PCR.  
McMaster (kvantitativ)610,-Flotasjonstest for påvisning og kvantifisering av helminter (egg) og protozoer (cyster/ oocyster) 
IFAT (semikvantitativ): Giardia/Cryptosporidium360,-Immunofluorescenstest for påvisning av Giardia og Cryptosporidium
Baermann440,-Påvisning av larver i feces.
Morfologisk undersøkelse av parasitter660,-Morfologisk undersøkelse og identifisering av ektoparasitter og endoparasitter.
Klinisk patologiPris (NOK eks. mva.)Beskrivelse
Stor profil855,-Enzymer: AST, AP, CK, GD, GGT  
Metabolitter: Total protein, Albumin, Globuliner, A:G, Urea, Kreatinin, Total bilirubin, Glukose  
Akuttfaseproteiner: SAA 
Mineraler: Ca, P, Mg, Na, K, Cl 
Hematologi: Hematologi med differensialtelling og morfologisk undersøkelse. 
Liten profil545,-Enzymer: AST, CK, GGT 
Metabolitter: Total protein, Albumin, Globuliner, A:G, Urea
Akuttfaseproteiner: SAA 
Mineraler: P
Hematologi: Hematologi med differensialtelling og morfologisk undersøkelse.
Treningsprofil495,-Enzymer: AST, AP, CK 
Metabolitter: Total protein, Albumin, Globuliner, A:G, Total bilirubin
Akuttfaseproteiner: SAA 
Hematologi: Hematologi med differensialtelling og morfologisk undersøkelse.
Metabolsk syndrom845,-Enzymer: GGT 
Metabolitter: Glukose, Fruktosamin, Triglyserider, Urea
Akuttfaseproteiner: SAA 
Mineraler: Fe
Endokrinologi: Insulin
Hematologi: Hematologi med differensialtelling og morfologisk undersøkelse.
Inflammasjon585,-Metabolitter: Total protein 
Serum protein elektroforese (ELFO): Albumin, Globuliner (α1, α2, β1, β2, γ), A/G 
Akuttfaseproteiner: SAA
Mineraler: Fe 
Hematologi: Hematologi med differensialtelling og morfologisk undersøkelse. 
Nyrer 295,- Metabolitter: Total protein, Albumin, Globuliner, Urea, Kreatinin 
Mineraler: Ca, P, Na, K, Cl
Lever295,-Enzymer: AP, Amylase, Lipase (DGGR) 
Metabolitter: Urea, Glukose
Pancreas205,- / m/TLI: 495,-Enzymer: AP, Amylase, Lipase (DGGR), (TLI) 
Metabolitter: Urea, Glukose
Gastrointestinal status 250,-Enzymer: Amylase, Lipase (DGGR) 
Metabolitter: Total protein, Albumin, Globuliner, Urea, Kreatinin, Glukose 
Væske-/elektrolyttstatus260,-Metabolitter: Total protein, Albumin, Globuliner 
Mineraler: Ca, P, Na, K, Cl
Diabetes420,-Enzymer: ALT, AP 
Metabolitter: Total protein, Albumin, Globuliner, Glukose, Fruktosamin, Total bilirubin, Kolesterol, GS 
Mineraler: Na, K, Cl
Prøvetakingsrutiner

Nedenfor finner du våre anbefalinger og retningslinjer for prøvetaking og håndtering før forsendelse.

Forsendelse

Du kan sende prøver til oss ved bruk av vår budavtale, men du kan også bruke vanlig post eller andre budtjenester. Det er mulig å sende prøver fra flere pasienter til alle våre laboratorier i samme sending. Du kan også levere prøver direkte til oss på vårt campus.

Pakking av prøver

Biologisk materiale skal pakkes på følgende måte: 

 • Lekkasjesikker primærbeholder (blodprøverør, svaberhylster, plastboks, osv.) 
 • Lekkasjesikker sekundæremballasje 
 • Ytteremballasje med støtdempende materiale etter behov
 • Beskytt prøven mot frost ved sending vinterstid 

Sørg for at alle prøver er godt merket og at merkingen gjenspeiles i rekvisisjonsskjemaet/-skjemaene. Dersom du skal sende prøver til flere av laboratoriene våre i samme forsendelse kan du legge prøvene i separate poser. Merk forsendelsen utvendig med adresseinformasjon (se nedenfor) og «UN 3373 Biologisk stoff: Kategori B».

Budavtale (returservice med sporing)

Vi tilbyr budavtale for frakt av prøver til våre laboratorier (Returservice med sporing fra Bring). Du blir fakturert for tjenesten i ettertid. 

Slik bruker du Bring retur:

 1. Tast inn kode for tjenesten du ønsker (se tabellen under) på retur.bring.no eller klikk på linken i tabellen. 
 1. Fyll inn avsenderinformasjon og navn på mottakerlab i feltet «referanse». 
 1. Klikk på «Lag returetikett». 
 1. Skriv ut returetikett på egen skriver eller bruk QR-koden til å skrive ut etikett på postkontor eller post i butikk. 
 1. Merk pakken og lever den på postkontor eller post i butikk (se leveringssted for innleveringsfrister). 
TjenestePris per sending (inntil 2 kg, NOK eks. mva.)Kode
Bedriftspakke ekspress (1 virkedag)430,-10020453071-1 
Bedriftspakke (normalt 1-4 virkedager)190,-10020453071-2 

Annen transport

Det er også mulig å sende oss prøver i vanlig post eller levere dem direkte til Veterinærhøgskolen på Ås. 

Budadresse:

NMBU Veterinærhøgskolen
Laboratoriediagnostikk
Varelevering A
Oluf Thesens vei 22
1433 Ås

Postadresse (vanlig postgang kan ta opptil 7 dager):

NMBU Veterinærhøgskolen
Laboratoriediagnostikk
Postboks 5003
1432 Ås

Levering direkte

Innenfor åpningstid (08:00 – 15:00):
Varelevering A, Oluf Thesens vei 22
1433 Ås

MazeMap

Utenfor åpningstid (15:00 – 20:00):
Kasse for prøvemottak finner du rett innenfor katteinngangen til Dyresykehuset – smådyr.

Oluf Thesens vei 30
1433 Ås

Kassen sjekkes hver morgen.

MazeMap

Tolkning og veiledning

Vi er behjelpelige med tolkning av våre prøvesvar til rekvirenter. Send oss en epost med beskrivelse av kasuset og informasjon om laboratorie-ID:

 • Parasittologi: parasittologen@nmbu.no
 • Bakteriologi: parafag.baktlab@nmbu.no
 • Klinisk patologi (tidligere Sentrallaboratoriet): s-lab@nmbu.no

Veiledninger

Har du spørsmål omkring prøvetaking for ACTH-analyse eller oral glukosebelastningstest? Se gjerne SLUs veileder for diagnostikk av EMS og PPID.

Rutiner for utredning av lidelser relatert til binyrebarken