Bakteriologi og mykologi

Vårt bakteriologiske laboratorium er et kvalitetssikret laboratorium ved NMBU Veterinærhøgskolen. 

Faggruppen ledes av professor Henning Sørum og foruten to bioingeniører har avdelingen en forskerstilling og et varierende antall doktorgradsstipendiater.

Tjenester vi kan tilby:

 • Dyrking av prøver fra huspattedyr inkl. Bactec™, Uricult®
 • Dyrking av patologprøver
 • Hurtigdiagnostikk ved kverkemistanke: PCR-påvisning av Streptococcus equi ssp. equi
 • Påvisning av genus Helicobacter og Helicobacter pylori vha. PCR-påvisning fra magebiopsi
 • Serologisk typing av visse E. coli (F4 og F5) og for bekreftelse av Salmonella sp.
 • Helseovervåkning laboratoriedyr 
 • Vannprøver fra akvarieanlegg / fisketanker / UV-anlegg
 • Referanselaboratorium for bakteriologiske og mykologiske sykdommer hos bier:
  • PCR ved mistanke om lukket yngelråte hos bier
  • Real-time PCR ved mistanke om åpen yngelråte hos bier
  • Mykologisk dyrking av bi-tavler ved mistanke om steinyngel eller kalkyngel

Rekvisisjonsskjema:.

Utskrift fra ProfVet eller lignende kan også brukes.

Postadresse:
NMBU Veterinærhøgskolen
Bakteriologi, Bygg 18
Postboks 369 sentrum
0102 Oslo

Leveringsadresse:
NMBU Veterinærhøgskolen
Ullevålsveien 72
Inng. Thulstrupsgt.
0454 Oslo
Bygg 18, 2.etasje  

Åpningstider:
Sommer (f.o.m. 15. mai): kl. 08:00 -15:00
Vinter (f.o.m. 15. september): kl. 08.00 - 15:45
(Prøvemottaket stenger 45 minutter før)

 

Published 17. januar 2020 - 12:06 - Updated 11. mai 2020 - 10:57