Bakteriologi og mykologi

Vårt bakteriologiske laboratorium er et kvalitetssikret laboratorium ved NMBU Veterinærhøgskolen. Faggruppen ledes av professor Henning Sørum og foruten to bioingeniører har avdelingen en forskerstilling og et varierende antall doktorgradsstipendiater.Tjenester vi kan tilby:
 • Dyrking av prøver fra huspattedyr inkl. Bactec™, Uricult®
 • Dyrking av patologprøver
 • Hurtigdiagnostikk ved kverkemistanke: PCR-påvisning av Streptococcus equi ssp. equi
 • Påvisning av genus Helicobacter og Helicobacter pylori vha. PCR-påvisning fra magebiopsi
 • Serologisk typing av visse E. coli (F4 og F5) og for bekreftelse av Salmonella sp.
 • Helseovervåkning laboratoriedyr 
 • Vannprøver fra akvarieanlegg / fisketanker / UV-anlegg
 • Referanselaboratorium for bakteriologiske og mykologiske sykdommer hos bier:
  • PCR ved mistanke om lukket yngelråte hos bier
  • Real-time PCR ved mistanke om åpen yngelråte hos bier
  • Mykologisk dyrking av bi-tavler ved mistanke om steinyngel eller kalkyngel
Rekvisisjonsskjema:.
Utskrift fra ProfVet eller lignende kan også brukes.

Adresse for innsending:
NMBU Veterinærhøgskolen - bakteriologi og mykologi
postboks 5003
1433 Ås
 
Leveringsadresse:
NMBU Veterinærhøgskolen - bakteriologi og mykologi
varelevering A
Oluf Thesens vei 22
1433 Ås
 
Åpningstider:

Sommer (f.o.m. 15. mai): kl. 08:00 -15:00
Vinter (f.o.m. 15. september): kl. 08.00 - 15:45
(Prøvemottaket stenger 45 minutter før)

Published 17. januar 2020 - 12:06 - Updated 13. september 2021 - 9:56