Giardia duodenalis cyster farget med FITC og DAPI.
Foto: NMBU


Faggruppe for parasittologi arbeider med en rekke forskningsprosjekter, utfører undervisning og diagnostikk i tillegg til veiledning av doktorgradsstipendiater og studenter.

Forskningsprosjektene har et vidt spenn og er knyttet til ulike parasitter, eksempelvis med fokus på zoonotsike arter som kan smitte via mat og vann, kryptosporidiose hos kalv, anthelmintisk resistens og bier.

Vi utfører diagnostikk for parasitter i prøver fra dyr, bier, vann og mat. 

Om Faggruppe for parasittologi

  • PARA-BERRY: Påvisning og inaktivering av parasitter på bær: utvikling og implementering av verktøy for mattrygghet i industrien
  • BoviPar: Sustainable management of pasture parasites in Norwegian beef and dairy cattle
  • ARTIST: Anthelminthic ResisTance In Sheep helminThs
  • COST Action EURO-FBP (FA1408): A European Network for Foodborne Parasites
  • MEZCRYPT: Molecular epidemiology of zoonotic cryptosporidiosis in dairy calves, lambs and kids and humans (children and immunocompromised) in rural communities of arid highlands and Tekezi and Raya valley of Tigray
  • IMPACT: Standardising molecular detection methods to Improve risk assessment capacity for foodborne protozoan Parasites, using Cryptosporidium in ready-to-eat salad as a model
  • Etablering av metoder ved bruk av honning for overvåkning av patogener i honningbier, samarbeid med Norges Birøkterlag
 • Parasittologisk laboratorium driver diagnostisk virksomhet for interne og eksterne sluttbrukere, og utfører et bredt spekter av analyser for påvisning av parasitter i prøver fra dyr, vann og mat. Vi jobber også med ulike forskningsprosjekter knyttet til ulike parasitter, med spesielt fokus på zoonotiske arter som kan smitte via mat og vann.

  Vi analyserer prøver for påvisning av både endo- og ektoparasitter. Vår standardpakke for endoparasitter inkluderer McMaster flotasjonstest for påvisning av helminter og protozoer, og immunofluorusenstest for påvisning av Giardia og Cryptosporidium. 

  Dersom det er ønskelig kan vi også utføre andre tester, inkludert Baermans-test for påvisning av lungeorm, sedimentasjon for påvisning av leverikteegg og ulike PCR metoder for påvisning og/eller typing ulike parasitter.

 • Vi underviser veterinær- og dyrepleierstudenter i parasittologi og vitenskapelig publisering.

  I tillegg veileder vi bachelorstudenter, masterstudenter, veterinære fordypnings- og forskerlinjestudenter og PhD-studenter.

  Eksempler på emner vi underviser:
  VET403 Vitenskapelig publisering. Emneansvarlig LJR.
  VET361 Systemiske alvorlige smittsomme sykdommer. Emneansvarlig AJM.
  VET359 Sykdommer i organsystemer 1
  VET357 Veterinær mikrobiologi
  VET307 Infeksjonslære
  VETFORSK403 Vitenskapelig publisering
  DYR214 Labdiagnostikk
  DYR204 Infbio og legemiddel

Nyheter fra Faggruppen