+Utveksling

NMBU-student

Aktuelt fra Studentenes informasjonstorg

Akademisk oppgaveskriving

Vaffeltorsdag - Hjelp til masteroppgaven

Skal du levere inn masteroppgaven din eller en annen viktig tekst? Biblioteket, Skrivesenteret, SiT, Karrieresenteret og IT er klare for å hjelpe deg i den siste avsluttende fasen før innlevering.

Longyearbyen

Hva med å ta ett semester på Svalbard ved UNIS?

Søknadsfristen 15. april for høst 2018 .

Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) tilbyr kurs på bachelor-, master- og PhD-nivå innen arktisk biologi, arktisk geologi, arktisk geofysikk og arktisk teknologi

Tegnekonkurranse.

Tegnekonkurranse

Bor det en kunstner i deg? Bli med på studentkonkurransen om årets trykk til immatrikuleringsseremonien 2018! Frist 15. april.

Aktuelt fra Studenttinget

Stem under valget!

Studentvalg 2018!

25. april - 2. mai vil vårens studentvalg gjennomføres. Se lengst ned i saken for presentasjon av kandidatene.

Campus Ås

NMBU inviterer til allmøte for studenter og ansatte

NMBU inviterer ansatte og studenter til allmøte 23. mars på begge campus. Møtet blir streamet

0900-1030 i Fellesauditoriet på Campus Adamstuen

1230-1400 i Aastveits auditorium på Campus Ås

Kontakt Studentenes InformasjonsTorg (SiT)

Åpningstider: 1000-1400 mandag-onsdag, 1000-1900 torsdag, fredag - stengt
Telefon: 67 23 01 11
Telefontid: mandag-fredag 0800-1545, (torsdag 0800-1900)
sit@nmbu.no
Opptakskontoret  ved SiT kan kontaktes på: opptak@nmbu.no

Kontakt Studenttinget:

Telefon: 469 02 242 - studenttinget@nmbu.no