NMBU-student

Velkommen som ny student ved NMBU

 Informasjon til nye NMBU studenter

NMBU-student

Aktuelt fra Studentenes informasjonstorg

Søk Fulbright-stipend

Fristen for å søke Fulbright-stipend for studieår 2017-2018 er 1. oktober.

Informasjonsmøte om utveksling

Tirsdag 23. august ønskes alle studenter på 3. eller 4. året velkommen til informasjonsmøte om utveksling i Festsalen (2. etg) i Urbygningen. Informasjonsmøtet retter seg mot studenter som tenker å søke utveksling for vårsemesteret 2017. 

SiT på plass i Urbygningen

Fra og med mandag 8. august er Studentenes informasjonstorg (SiT) å finne i Urbygningens første etasje.

Åpningstider: 10-14 mandag-torsdag
Telefon: 67 23 01 11
sit@nmbu.no


Opptakskontoret  ved SiT kan kontaktes på: opptak@nmbu.no