NMBU-student

NMBU-student

Aktuelt fra Studentenes informasjonstorg

Retningslinjer ved innhenting av begrunnelse for karakter

Studenter har rett til å kreve begrunnelse for et oppnådd eksamensresultat (karakter).

Åpningstider på Helsestasjon for ungdom og studenter i Ås sommeren 2016

Helsestasjon for ungdom og studenter i Ås holder stengt noen mandager og en enkelt tirsdag i løpet av sommeren.

Åpningstider: 10-14 mandag-torsdag
Telefon: 67 23 01 11
sit@nmbu.no


Opptakskontoret  ved SiT kan kontaktes på: opptak@nmbu.no