+Utveksling

NMBU-student

Aktuelt fra Studentenes informasjonstorg

SHOT - undersøkelse

Workshop for å bedre studentenes trivsel

NMBU inviterte nylig studenter, ansatte og andre aktører til en idé-dugnad hvor de sammen rettet søkelyset mot årets SHoT-resultater. Det er fortsatt mulig å komme med innspill til tiltak.

Martin Gautestad Jakobsen

Studentombud ansatt ved NMBU

I desember tiltrer Martin Gautestad Jakobsen stillingen som studentombud ved NMBU. Det gir studentene et helt nytt tilbud innen rådgivning, støtte og veiledning i saker knyttet til studiehverdagen.

Logo Verdensdagen

Ås kommune markerer Verdensdagen for psykisk helse

Ås kommune markerer verdensdagen for psykisk helse den 10. oktober. Blant annet holder Simen Almås foredraget "Tilbake til livet". Simen ble livstruende brannskadet som 13-åring, og overlevde i 2011 også 22. juli tragedien. Hør foredraget som setter livet i perspektiv. Christine Otterstad kommer også å holder et foredrag om mental trening. Foredragene er gratis.

Aktuelt fra Studenttinget

Kontakt Studentenes informasjonstorg (SiT)

Åpningstider: 1000-1400 mandag-torsdag, fredag - stengt
Telefon: 67 23 01 11
Telefontid: mandag-fredag 0800-1500
sit@nmbu.no
Opptakskontoret  ved SiT kan kontaktes på: opptak@nmbu.no

Kontakt Studenttinget:

Telefon: 469 02 242 - studenttinget@nmbu.no

Legg til hendelse i studentkalender

For å legge til hendelser i studentkalenderen, må du Logge inn her med din NMBU brukerkonto.