Laboratoriediagnostikk for fisk

Her finner du alle prøver vi ved Veterinærhøgskolen kan ta imot for forskning på fisk.

Veterinærhøgskolen har flere pågående prosjekter som utvikler nye analyser til fisk, og vårt analyserepertoar er i stadig utvikling. Ta gjerne kontakt dersom vi kan bidra med analyser til ditt prosjekt.

Kontakt oss

Klinisk patologi (Sentrallaboratoriet):
s-lab@nmbu.no

Camilla Wiik Gjerdrum

Ta kontakt med oss (67 23 20 20/s-lab@nmbu.no) før innsending av prøver, så sender vi ut prosjektrekvisisjon og avtaler tidspunkt for forsendelse og utførelse av analyser.

Analysetilbud for biomedisinsk kjemi

Veterinærhøgskolen utfører klinisk-kjemiske analyser av prøver fra fisk:

Analysepakke:

Pris (NOK eks. mva.)Beskrivelse
Stor profil forskning865,-Enzymer: AST, ALT, AP, CK, Amylase, Lipase  
Metabolitter: Total protein, Albumin, Globuliner, A:G, Urea, Kreatinin, Total bilirubin, GS, Glukose, Kolesterol  
Elektrolytter og mineraler: Ca, P, Na, K, Na:K, Cl 

Enkeltanalyser:

AnalysePris (NOK eks. mva.)
EnzymerCK58,-
LDH58,-
GGT58,-
AST58,-
ALT58,-
ALP58,-
Amylase58,-
Lipase86,-
MetabolitterTriglycerider58,-
Frie fettsyrer (FFA)138,-
β-HBA58,-
Total protein58,-
Albumin58,-
GlobulinBeregnet verdi
Kolesterol58,-
Glukose58,-
Laktat58,-
Urea58,-
Kreatinin58,-
Total bilirubin58,-
Gallesyre86,-
Elektrolytter og mineralerNa58,-
K58,-
Mg58,-
P58,-
Cl58,-
Ca58,-
Jern58,-
HormonerKortisol305,-
TT3219,-
fT4219,-

For spørsmål omkring analysetilbud, prosjektanalyser og priser, ta kontakt med oss (67 23 20 20/s-lab@nmbu.no).

Prøvetakingsrutiner

Veileder for blodprøvetaking

Gjør klart et arbeidsbord med ren arbeidsflate og alt du behøver for prøvetakingen (se liste nedenfor).

Materiale:

 • Hansker
 • Sedativa for anestesi av fisken
 • Heparinisert sprøyte av passende størrelse (>1 kg: 3 ml eller 5 ml, < 1 kg: 1 ml) eller sprøyte av passende størrelse + litiumheparin-rør, 1.3 ml)
 • Kanyle av passende størrelse (>1 kg – 19G-23G, <1 kg – 25G-30G)
 • Tusj til merking av prøven
 • Sentrifuge

Håndtering:

Seder fisken med et egnet anestetikum før prøvetaking. Bruk av et V-formet fikseringsstativ forenkler håndtering av fisken. Tilstreb kortest mulig håndtering før prøvetaking. Anbefalt maksimal prøvetakingstid er 3 min (Lawrence et al. 2020). Avliv fisken snarest mulig etter prøvetaking.

Blodprøvetaking ved punktur av halevene:

Ventralt: Bruk gjerne sprøyte med kanyle for økt kontroll på vakuumtrykket under blodprøvetakingen. Sett kanylen langs den ventrale midtlinjen ved bakre del av gattfinnen. Vinkle kanylen (omtrent 45°) og før den inn til undersiden av ryggvirvelen. Trekk eventuelt kanylen litt tilbake og roter den rundt dersom blodet ikke umiddelbart strømmer inn i sprøyta. Dra stempelet på sprøyta tilbake slik at blodet trekkes opp i sprøyta.

Lateralt: Sett kanylen noen millimeter under sidelinja på nivå med bakre del av gattfinnen. Før kanylen mot midtlinjen og ryggvirvelen, trekk deretter blod opp i sprøyta ved å dra stempelet tilbake.

Minste prøvevolum: 0.2 mL Li-heparinplasma

Krever uttak av omkring 0.5 mL fullblod, forutsatt hematokrit på ca. 50%. Analysene kan også utføres i serum, men dette gir normalt litt lavere prøvevolum fra samme blodmengde.

Etter blodprøvetaking:

Overføring fra sprøyte til heparinrør dersom det ikke brukes heparinisert sprøyte: Fjern kanylen og bruk sprøyta til å overføre blod til et nytt rør ved å sakte avsette blodet mot veggen av røret. Bruk aldri kanylen til å overføre blod da dette kan resultere i hemolyse og endrede analyseresultater.

Bland blod og antikoagulant ved å forsiktig vende på blodprøverørene et par ganger. Hold prøvene kjølig ved å pakke dem i isoporbokser med is. Prøvene bør sentrifugeres innen tre timer etter prøvetaking. Sentrifuger prøvene i en feltsentrifuge ved 5000 rpm i 10 min. Overfør plasma til nye eppendorf-rør (1.5 ml) med en pasteurpipette. Frys prøvene for forsendelse og send prøvene nedfryst med kjøleelement med "Ekspress over natt".

Spesielle forbehold:

For laktat:

Denne analysen krever spesialbehandling: sett prøven i isbad umiddelbart etter prøvetaking. Sentrifuger innen 30 minutter. Analyseres umiddelbart eller fryses. Prøven må være korket til enhver tid.

Utsatt separering kan føre til økte laktatverdier.

Referanser:

 • Braceland, M., et al. «Technical pre‐analytical effects on the clinical biochemistry of Atlantic salmon (Salmo salar L.)». Journal of Fish Diseases 40.1 (2017): 29-40.
 • Lawrence, M J., et al. «Best practices for non‐lethal blood sampling of fish via the caudal vasculature». Journal of Fish Biology 97.1 (2020): 4-15.
Forsendelse

Vi anbefaler at du sender prøvene med "bedriftspakke ekspress". Du kan sende prøver til oss ved bruk av vår budavtale, men du kan også bruke andre budtjenester.

Pakking av biologisk materiale

Biologisk materiale skal pakkes på følgende måte: 

 • Lekkasjesikker primærbeholder (blodprøverør, svaberhylster, plastboks, osv.) 
 • Lekkasjesikker sekundæremballasje 
 • Ytteremballasje med støtdempende materiale etter behov 

Sørg for at alle prøver er godt merket og at merkingen gjenspeiles i rekvisisjonsskjemaet. Merk forsendelsen utvendig med adresseinformasjon (se nedenfor) og «Biologisk stoff: Kategori B».

Budavtale (returservice med sporing)

Vi tilbyr budavtale for frakt av prøver til våre laboratorier (Returservice med sporing fra Bring). Du faktureres da for frakt i ettertid. 

Slik bruker du Bring retur:

 1. Tast inn kode for tjenesten du ønsker (se tabellen under) på retur.bring.no eller klikk på linken i tabellen. 
 1. Fyll inn avsenderinformasjon og navn på mottakerlab i feltet «referanse». 
 1. Klikk på «Lag returetikett». 
 1. Skriv ut returetikett på egen skriver eller bruk QR-koden til å skrive ut etikett på postkontor eller post i butikk. 
 1. Merk pakken og lever den på postkontor eller post i butikk (se leveringssted for innleveringsfrister). 
TjenestePris per sending (inntil 2 kg, NOK eks. mva.)Kode
Bedriftspakke ekspress (1 virkedag)430,-10020453071-1 

Annen transport

Det er også mulig å sende oss prøver med andre budtjenester.

Budadresse:

NMBU Veterinærhøgskolen
Laboratoriediagnostikk
Varelevering A
Oluf Thesens vei 22
1433 Ås

Forbehold om tolkning

Per i dag har vi ikke referanseintervall for noen fiskearter for de analysene vi utfører. Dette er noe vi jobber med å få på plass, men det er en utfordring da analyseresultatene varierer med art og mange preanalytiske forhold (trengningstid, prøvetakingsprosedyrer, miljøfaktorer). Ofte lettes tolkningen av at formålet er å sammenligne grupper under kontrollerte forhold der formålet er å undersøke effekt av en kjent innsatsfaktor (eks. ulikt fôr). Variasjonen innenfor gruppene kan imidlertid også gi verdifull informasjon, men dette forutsetter at forsøksansvarlig har «stålkontroll» på de preanalytiske faktorene.