Institutt for prekliniske fag og patologi

prepat:


Institutt for prekliniske fag og patologi


Forskningen ved Institutt for prekliniske fag fokuserer på helse, velferd, sykdom og sykdomsutvikling hos fisk og husdyr.

Vi har et bredt fagmiljø innen basale og parakliniske veterinærmedisinske fag, med fokus på både grunnleggende og mer anvendt forskning.Om Prepat

Ved Prepat forsker vi på grunnleggende fysiologiske mekanismer og sykdomsutvikling (årsaker og mekanismer) hos husdyr og fisk.

  • Immunsystemets oppbygning og virkemåte hos pattedyr og laksefisk i møte med infeksjoner og miljøfaktorer
  • Grunnleggende hormonelle mekanismer hos dyr og mennesker, studert i modellfisken medaka
  • Biologiske og menneskeskapte faktorer (f.eks. stress, parasitter, trening, tidlig livserfaring, kunstig lys) som påvirker atferd og fysiologi hos forskjellige fiskemodeller
  • Identifisering av fysiologiske helseindikatorer for optimalisering av lakseoppdrett
  • Hjertefysiologi og -patologi hos laksefisk
  • Prionsykdommer, som skrantesyke, virusinfeksjoner og andre sykdommer i nervesystemet
  • Sykdommer, motstandskraft og atferd knyttet til gener og mutasjoner hos dyr
  • Bruk av nye og bærekraftige fôrmidler og effekten av disse på dyrevelferd og produksjonsegenskaper hos husdyr, inkludert laksefisk
  • Komparativ forskning der samarbeid mellom veterinærmedisin og humanmedisin kan gi synergier og bidra til bedre behandling
 • Faggruppe for klinisk patologi har et service- og forskningslaboratorium med et omfattende analysetilbud for blodprøver fra mange dyrearter. Prøvene kommer både fra NMBU’s Dyresykehus og kliniske forskningsmiljøer og fra veterinærpraksiser og veterinærmedisinske kliniske forskningsmiljøer utenfor NMBU. For mer informasjon, se sidene for laboratoriediagnostikk ved Dyresykehuset.

  Analyser av blodprøver og cytologiske undersøkelser utføres for eksterne klinikker og klinikkene ved Veterinærhøgskolen. Det gjøres også obduksjoner og biopsiundersøkelser fra dyr fra Veterinærhøgskolens klinikker.

  I tillegg utføres genetiske analyser, bl a med hensyn på sykdomsgener og farskapstesting.

 • Vi bidrar i grunnutdanningen av veterinærer og dyrepleiere og underviser i fagområdene anatomi, biokjemi, fysiologi, immunologi, klinisk patologi, medisinsk genetikk og patologi.

  Videreutdanningen ved Prepat omfatter doktorgradsutdanning innenfor alle Prepats fagområder og utdanning av europeiske spesialister (diplomater) innenfor fagområdene patologi og klinisk patologi.