Master (2-årig)
Heltid
Ecology

Are you interested in ecology, biological diversity and natural processes? Global environmental challenges such as climate change and species extinction make ecologists and their skills more important than ever.  

Søknadsfrist:

April 15th
International applicants:
December 1st

Studiestart:

Autumn 2024

Antall studieplasser:

20

Opptakskrav:

A Bachelor’s degree, or its equivalent, in natural sciences, with solid knowledge of ecology and ecological processes.

 • Søkeren må ha en bachelorgrad, eller tilsvarende, innenfor naturvitenskapelige disipliner med solid kunnskap innen økologi, økologiske prosesser og statistikk. Søkere må beherske engelsk på det nivået som er beskrevet i NMBUs regelverk for engelskspråklige studieprogrammer. Det kreves karakter C eller bedre i snitt på bachelorgraden. Studenter med en tidligere mastergrad fra Norge vil ikke bli prioritert.
Bildet er tatt i forbindelse med kurs for studenter fra MINA NMBU som lærer seg plantekjennskap
Eurasian eagle owl
wolf
Studenter og foreleser på feltkurs ser på planter
Trollflaggermus
wolverine
Bilde av studenter i felt
Fjellgorilla med unge
Bilde av studenter i felt

Do you want to work with biological monitoring, conservation, and ecosystem health? Climate change, habitat loss, and pollution are straining ecosystems worldwide. Ecologists are needed to help understand these issues and come up with solutions. 

This program focuses on the following:

 • The world's major global ecological challenges, such as biodiversity loss and climate change
 • Mitigation of these effects, for example via restoration ecology
 • Sustainable ecosystem management

Ecologists play a key role in understanding how humans impact the environment. This knowledge is a prerequisite for combatting important environmental challenges of our time. It is also vital when working to reverse land and water degradation through restoration measures.  

NMBU has an extensive course catalogue within ecology and related subjects, which is taught by dedicated teachers and researchers who are experts within their field. 

The master's thesis gives you the opportunity to delve into a scientific topic of your choice. We give our students plenty of freedom when it comes to choosing a topic for the thesis. NMBU's ecology students do their fieldwork in many different countries in some of the most spectacular natural landscapes on the planet. Example of previous thesis topics include: 

 • Carnivore biology and management
 • Forest biology and ecology
 • Freshwater ecology
 • Freshwater fish management
 • Insect ecology
 • Plant ecology
 • Tropical flora and fauna
 • Wildlife conservation and management

 

Our research

NMBU has long traditions for research within nature and the environment, sustainable use of natural resources, biological and geological processes. Our vision is to be a key player in knowledge production and dissemination, and deliver research of high, international quality and varied and good teaching. Our employees are highly recognized experts in their respective fields, both nationally and internationally.

One research topic is carnivores and animal behaviour. Watch a youtube-video of fox mating behaviour from one of our research projects below:  

 

Karrieremuligheter

Ecologists work in all parts of society where environmental issues are of concern. You will be qualified for tasks related to environmental monitoring, biological conservation, research, and education. Our alumni work for a variety of employers, ranging from public government, NGOs, research institutions, and the university sector. The programme has a strong research emphasis, and can serve as a foundation for PhD studies.

Here are just some examples of the kinds of jobs our graduates have obtained:

 • Biological researcher. Many of our alumni continue in this direction, either as PhD candidates or research assistants.
 • Previous research projects include carnivore management, entomology, forest biology, fish biology and much more
 • Consultant, working with f.ex impact assessments, habitat restoration and species mapping related to encroachment of nature
 • Urban natural resource manager
 • Fish and wildlife manager (at various levels of government)
 • National park manager

You can read some interviews with finished master's students in ecology here. 

 • Studiet gir muligheter for et utenlandsopphold, forutsatt at studenten får tatt de obligatoriske emnene i masterprogrammet. Disse emnene kan tas ved NMBU, eller ved utenlandske læresteder etter godkjent søknad. Det er også mulig å gjennomføre feltarbeidet til sin masteroppgave i utlandet.
 • Følgende emner er obligatorisk for alle studentene:

  • Økologisk forskning
  • Bevaringsbiologi
  • Økologiske effekter av globale miljøendringer
  • Restaureringsøkologi
  • Tverrfaglig samarbeid og kontroverser om bærekraft
  • Naturvitenskapelig metode.

  I tillegg velger studentene å fordype seg i minst et av følgende emner på 300-nivå:

  • Økologisk entomologi
  • Atferds- og populasjonsøkologi
  • Landskapsøkologi
  • Økologi og forvaltning av elver og innsjøer
  • Miljøgifter og økotoksikologi
  • Tropisk økologi og naturforvaltning
  • Interaksjoner mellom mennesker og vilt
  • Skogøkologi
  • Økologi og bevaring av tropisk regnskog

  Du finner en oversikt over studieplanen her. 

  • Økologi er vitenskapen om samspillet mellom organismer og deres miljø. Mennesker er en integrert del av økologiske systemer og er av den grunn drivere for raske miljøendringer. Å møte samfunnets utfordringer i dag - enten de gjelder raske endringer i naturlige habitater, tap av biologisk mangfold eller økende konflikter om naturressurser - krever inngående kunnskap om økologiske prosesser og driverne for miljøendringer. Det kreves i tillegg evne til tverrfaglig samarbeid for å finne bærekraftige løsninger på dagens store globale miljøutfordringer, og kompetanse til å bidra i slike prosesser.
  • Studentene tilegner seg, bearbeider, drøfter og syntetiserer avansert kunnskap gjennom en kombinasjon av forelesninger, seminarer, prosjektoppgaver, semesteroppgaver, utferder og feltarbeid. Studiet avsluttes med et selvstendig forskningsprosjekt, en masteroppgave på 60 studiepoeng.

  • Evalueringsformene er varierte og består av skriftlig og muntlig eksamen, semesteroppgaver, restaureringsplaner, studentforedrag, deltakelse i debatter samt deltagelse på og rapportering fra obligatoriske aktiviteter. Masteroppgaven diskuteres med ekstern sensor til stede.

  • Fakultetet har et bredt spekter av emner som gis på engelsk, enten på fast basis eller etter forespørsel fra studentene. Fakultetet kan derfor tilby utenlandske studenter et normert studieår på engelsk innen fagområdene naturforvaltning og økologi.

Studieveileder(e):

Espen Arestøl

Espen Arestøl

Seniorrådgiver