Skogfag

Skogfag

Bachelor 3 år heltid

Foto
Håkon Sparre, NMBU

Vil du bidra til en bærekraftig framtid? Riktig forvaltning av skogen er en viktig nøkkel i fremtidens klimanøytrale samfunn. Med en skogfaglig utdanning vil du forvalte en av naturens viktigste ressurser.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Antall studieplasser
35
Oppstart
Høst 2023
Se mer
Studieveileder(e)
Kontakt studieveilederne
Studentenes informasjonstorg

sit@nmbu.no
Tlf: 67 23 01 11

Skogen er levested for mange planter og dyr, en viktig arena for friluftsliv, samt en kilde til produkter lagd av tre. På globalt nivå står verdens skogøkosystemer overfor alvorlige trusler som avskoging, forringelse og klimaendringer. Også i Norge må vi sørge for at framtidas skog er robust nok til å tåle høyere temperaturer og mer ekstremvær.

Samtidig er skogen en nøkkel til løsningen på klimautfordringene. Visste du at norske skoger binder omtrent halvparten av alle klimagassene som slippes ut i Norge? Eller at verdens nordligste regnskog finnes i Trøndelag? 

Skogen må forvaltes kunnskapsbasert og bærekraftig. Til dette trenger vi fagpersoner med skogfaglig utdanning. I skogfaget møter du både natur- og samfunnsfag. En skogkandidat kombinerer biologi, økonomi, planlegging og teknologi for å gi de beste rådene om god forvaltning. 

Når du er ferdig utdannet skal du forstå hele veien fra et lite tre i skogen til ferdig treprodukt, samt skogbrukets betydning for biologisk mangfold, friluftsliv og andre skogfunksjoner. I jobb skal du bidra til å finne balansen mellom de økonomiske, miljømessige og sosiale hensyn vi må ta når vi benytter oss av skogens muligheter. 

Hva blir du?

Med en bachelorgrad i skogfag kan du jobbe med skog- og miljøforvaltning i forskjellige organisasjoner, private bedrifter og offentlig forvaltning. Du kan for eksempel jobbe med veiledning av skogeiere om hogst, planting og miljøhensyn, samt sørge for at tømmeret som hogges blir solgt til industrien.   

Utdanningen er tett koblet til arbeidslivet, og det er stor etterspørsel etter folk med skogfaglig utdanning. Som student besøker du relevante bedrifter og organisasjoner hvor du får se hvordan det du lærer brukes i praksis. Da får du samtidig møte potensielle arbeidsgivere og knytte nettverk. 

Jobbmulighetene er enda flere om du går videre og tar en mastergrad. 

Aktuelle masterprogram er: 

Hva lærer du?

Du får god kunnskap om skog, skogforvaltning og skogindustri. Du lærer hvordan du kan bidra til en bærekraftig forvaltning og bruk av skogen, og hvordan den kan brukes som ressurs.

Skogens biologi og produksjon
Sentrale fag her er:  

 • Skogbiologi 
 • Skogskjøtsel  
 • Viktige arter i skogen: insekter, planter og sopp 
 • Økologi (samspillet mellom artene) 

Skogplanlegging og -forvaltning
Sentrale fag her er:  

 • Digitale verktøy, som kart og GPS  
 • Driftsteknikk og logistikk 
 • Kartlegging av skogressurser, inkludert bruk av laserscanning og fotogrammetri 
 • Naturforvaltning 
 • Rettslære 
 • Skogplanlegging 

Treprodukter og skogindustri
Sentrale fag her er: 

 • Skogøkonomi 
 • Trevirkets egenskaper og bruksmuligheter (treteknologi) 
 • Trelastindustri (valgfritt) 

Hverdagen som student er variert, og du veksler mellom å være inne på forelesning og ute i naturen når du lærer. Samarbeid er viktig, og du bruker derfor mye tid på å løse faglige problemstillinger sammen med andre studenter.  

NMBU og Campus Ås huser landets desidert største fagmiljø på alle områder innen skogfag. Det gir deg som student stor faglig frihet, mange valgmuligheter, og er en garanti for at din utdanning er basert på den aller nyeste forskningen. 

P.S. Har du lest bloggen til skogbiologene våre? Sjekk ut "Under trekrona" her (ekstern lenke).

Livet som student

Foto
Håkon Sparre, NMBU

 

NMBU er kjent for sitt inkluderende og aktive studentmiljø. Ved universitetet finnes det rundt 90 lag og foreninger med over 1000 medlemmer, og hvert andre år går studentene sammen for å arrangere UKA i Ås. 

Studentboligene er lokalisert nært universitetet og alle nye studenter kan søke om bolig fra 1. mai.

Les mer om det å være student ved NMBU

 

Utvekslingsmuligheter

Verdens skoger dekker 30% av kloden, og tømmer er en verdifull, internasjonal handelsvare. Skogforvaltningen varierer stort mellom land, og et internasjonalt perspektiv er viktig.  

Vi oppfordrer våre studenter til å ta en del av studiet i utlandet. Vi har mange avtaler med universiteter i utlandet. Særlig aktuelle destinasjoner for studentene på dette programmet inkluderer Sverige, Finland, Canada og USA.   

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

 • Hvorfor dra på utveksling?
 • Hvor og når kan jeg reise?
 • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 

Jeg likte spesielt godt at vi fikk være en del ute i felt i flere av kursene. Skogfag er et studieprogram som omfatter veldig mange fagfelt i tillegg til skog, og gir muligheter for en tverrfaglig kompetanse man får brukt for senere.

Kari Mørck, Masterstudent i skogfag