Miljø og naturressurser

Miljø og naturressurser

Master (toårig) Heltid

Liker du tanken på å bidra til bedre ressursforvaltning? Da er dette studiet midt i blinken for deg!

Foto
Tyler Olson, Shutterstock

Vil du jobbe med utfordringer knyttet til forurensning, miljøvern og ressursforvaltning? Dette studiet gjør deg til en spesialist. Du lærer å forstå menneskeskapte endringer, redusere forurensning og bruke naturressursene på en bærekraftig måte.

Opptakskrav

Relevant bachelorgrad (min.180 sp.) Opptaksgrense C i snitt

Søknadsfrist

15. april

Oppstart
Høst 2021
Se mer
Studieveileder(e)
Kontakt studieveilederne
Studentenes informasjonstorg

sit@nmbu.no
Tlf: 67 23 01 11

 

 

Studiet har fem studieretninger med ulike obligatoriske emner.

 • Miljøgifter og økotoksikologi kobler kunnskap om tilstandsformer, transport og tilgjengelighet av forurensninger til biologiske effekter.
 • Jord og miljø ser på hvordan endringer i klima, arealbruk og forurensninger påvirker jordas kvalitet.
 • Geologi legger vekt på dannelse og utnyttelse av grunnvann- og mineralressurser, og kunnskap om de naturlige og klimadrevne geologiske prosessene.
 • Limnologi og vannressurser ser på fysiske, kjemiske og biologiske prosesser, samt hydrologiske forhold som påvirker vannkvaliteten.
 • Radioøkologi kobler effekter av radionukleider i miljøet med konsekvens- og risikovurderinger basert på radiokjemi og strålevern.

Studiet avsluttes med en masteroppgave på 30 eller 60 studiepoeng.

Hva blir du?

Du blir kvalifisert for en rekke stillinger hvor miljøproblematikk håndteres.   

Du blir en faglig rådgiver som kan gjøre følgende:  

 • Risikovurdering av miljøvitenskapelige problemstillinger  
 • Planlegging og gjennomføring av prøvetaking i felt 
 • Analyse av prøver tatt i felt 
 • Anbefaling, planlegging og iverksetting av forebyggende og akutte tiltak 
 • Faglig syntese og vurderinger 

Det er mange aktuelle arbeidsgivere, både offentlig og privat. I det offentlige kan du jobbe på alle nivå, både kommunalt, regionalt og statlig. På statlig nivå er Miljødirektoratet, NVE og Statens vegvesen typiske arbeidsgivere.  

I privat sektor er en rekke nærings- og interesseorganisasjoner aktuelle, som for eksempel Multiconsult, Veidekke, Lindum, NGI - Norges Geotekniske Institutt, med flere. 

Videre forskerutdanning er også et alternativ. Med pedagogisk påbygning kan du bli lærer (lektor). 

 Les intervjuer med noen av våre tidligere kandidater her. 

Hva lærer du?

Du får tverrfaglig spisskompetanse om samspillet mellom biologiske, geologiske, hydrologiske, fysiske og kjemiske prosesser i naturen. Du får teori og ferdigheter i laboratorie-, felt- og modelleringsarbeid. Hvilke fag du tar avhenger av hvilken studieretning du velger.

Geologi
Her velger du mellom spesialisering i ressursgeologi eller kvartærgeologi/kvartære miljøendringer. Obligatoriske emner for begge er:

 • Introduksjon til masterstudiet
 • Videregående hydrogeologi
 • Paleomiljø og klimaendringer

Jord og miljø
Obligatoriske emner: 

 • Introduksjon til masterstudiet
 • Forurensninger i jord og miljø
 • Videregående hydrogeologi

Limnologi og vannressurser
Obligatoriske emner: 

 • Introduksjon til masterstudiet
 • Feltkurs i alpin limnologi
 • Limnologiske metoder
 • Vannforurensning I
 • Vannforurensning II

Miljøgifter og økotoksikologi
Obligatoriske emner: 

 • Effekt og biomarkørmetoder i toksikologi
 • Human miljøkjemi
 • Introduksjon til masterstudiet
 • Miljøgifter og økotoksikologi

Radioøkologi
Obligatoriske emner: 

 • Radiokjemi
 • Eksperimentell radioøkologi
 • Naturvitenskapelig metode

Du lærer hvordan miljøgifter og radionukleider påvirker naturen, kan vurdere årsak og omfang, og sette i gang tiltak for å begrense eller hindre uønsket utvikling.

Livet som student

Foto
Håkon Sparre, NMBU

 

NMBU er kjent for sitt inkluderende og aktive studentmiljø. Ved universitetet finnes det rundt 90 lag og foreninger med over 1000 medlemmer, og hvert andre år går studentene sammen for å arrangere UKA i Ås. 

Studentboligene er lokalisert nært universitetet og alle nye studenter kan søke om bolig fra 1. mai.

Les mer om det å være student ved NMBU

 

Utvekslingsmuligheter

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

 • Hvorfor dra på utveksling?
 • Hvor og når kan jeg reise?
 • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 

Foto
Shutterstock

Detaljerte opptakskrav

Det kreves bachelorgrad med basis i naturvitenskapelige fag (matematikk, biologi, kjemi, fysikk, statistikk minimum 60 sp.). Fordypning på minimum 80 sp. innenfor et eller flere av disse fagområdene: Geologi/grunnvann, jord/planteernæring, limnologi/hydrologi, miljøkjemi/radiokjemi, biologi/økologi og naturforvaltning/ressursfag.

Jeg jobber med prosjektledelse, forvalting og bevaring av naturressurser og samspillet mellom jord og vegetasjon. Kunnskapen og erfaringene jeg fikk som NMBU-student har gjort meg godt rustet for arbeidslivet.

Monica Jayesingha, Forsker grøntanlegg og vegetasjonsøkologi, Norsk institutt for bioøkonomi.