Miljø og naturressurser

Miljø og naturressurser

Bachelor 3 år heltid

I dette studiet er du mye ute og lærer om prøvetaking og målinger i naturen. Solide gummistøvler er viktig! :)

I dette studiet er du mye ute og lærer om prøvetaking og målinger i naturen. Solide gummistøvler er viktig! :)

Foto
Shutterstock

Vil du jobbe med bærekraftig bruk av natur og aktuelle miljøspørsmål? Studiet gir deg dyp kompetanse om geologi, jord og ferskvann, og hvordan menneskets bruk påvirker disse ressursene.

Varighet
3 år heltid
Opptakskrav

Generell studiekompetanse + realfagskrav (REALFA)

Søknadsfrist:

15. april 
1. mars unntaksvis

Antall studieplasser
20
Oppstart
Høst 2019
See more
Studentenes informasjonstorg

Studieveileder:
studieveileder-mina@nmbu.no
Tlf: 67 23 19 45
Studentenes informasjonstorg:
sit@nmbu.no
Tlf: 67 23 01 11

Du lærer om jordkloden, dens historie og utvikling, og hva slags ressurser som finnes innenfor geologi, jord og ferskvann. Denne kunnskapen kombineres med dagsaktuelle problemstillinger som klimaendringer, forurensning, flom, grunnvann, samt bygging av hus, vei og jernbane.

Et viktig tema er forurensning, især miljøgifter og lokal og global forurensningsproblematikk. Visste du for eksempel at utslipp av kjemikalier fra bedrifter i Kina påvirker norsk natur? Eller at kraftige regnskyll resulterer i at tusenvis av liter med kloakk sendes rett ut i Oslos havneområder?

Når du har begynt på studiet velger du blant følgende fagprofiler:

 • Geologi
 • Jord og miljø
 • Ferskvann (limnologi) og vannressurser
 • Miljøgifter, radioøkologi og økotoksikologi

Hverdagen som student er variert, og du veksler mellom å være på forelesning, i laboratoriet og ute i naturen når du lærer. Viktige ferdigheter for denne utdanningen er prøvetaking, feltmålinger, analysearbeid i laboratoriet, samt modellering av natursystemer og fenomen.

Hva blir du?

Med denne bachelorgraden er du kvalifisert til å jobbe med miljø og ressursforvaltning i forskjellige organisasjoner. For å bli ettertraktet og konkurransedyktig på arbeidsmarkedet, anbefaler vi å ta en mastergrad, noe de fleste av våre studenter gjør.  

Aktuelle masterprogram er:   

Hva lærer du?

Du lærer om egenskaper og prosesser som påvirker utvikling i jord- og vannsystemer og samspillet mellom de biologiske, kjemiske, fysiske og geologiske prosessene. Du lærer om dannelse og utnyttelser av fornybare og ikke-fornybare naturressurser sett i sammenheng med globale og lokale miljøutfordringer.  

Jordvitenskap, geologi og hydrologi: 

Du får solid kunnskap om klodens ressurser. Kjernefag i studiet er:

 • Energi, miljø og naturressurser
 • Ferskvannsøkologi (limnologi) og tilhørende feltkurs
 • Geologi
 • Hydrogeologi og tilhørende feltkurs
 • Hydrologi (læren om vann)
 • Jord, vegetasjon og landskap
 • Jordlære og -analyse
 • Kvartærgeologi og tilhørende feltkurs
 • Vannressurser og vannforsyning

Forurensning:

Forurensning er et sentralt tema, og det krever gode kunnskaper om stoffenes egenskaper, kjemiske metoder og hvordan naturen påvirkes av forurensningen. Sentrale fag her er:

 • Analytisk kjemi
 • Generell kjemi
 • Forurensning – miljø
 • Mikrobiologi
 • Plantediversitet
 • Uorganisk kjemi
 • Zoologi

Faglige verktøy og syntese: 

For å kunne ta gode beslutninger og kunne gjøre de oppgavene du skal i arbeidslivet behøver du en solid faglig plattform. Da trenger du noen viktige faglige verktøy. Eksempler på fag som gir deg denne kompetansen er: 

 • Bærekraftige vann- og avløpssystemer
 • Fysikk
 • GIS - Geografiske informasjonssystemer (digitale kart)
 • Statistikk og statistisk modellering
 • Tverrfaglig konsekvensanalyse

Utvekslingsmuligheter

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

 • Hvorfor dra på utveksling?
 • Hvor og når kan jeg reise?
 • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 

Jeg er prosjektleder for Søndre Fosen vannområde, og koordinerer arbeidet knyttet til vannforskriften for fem kystkommuner i Trøndelag. Studiet, spesielt fordypningen i limnologi, er som skapt for prosjektlederstillingene i vannområdene.

Kari Anne Solberg, master i miljø og naturressurser, prosjektleder Hemne kommune

Studiets oppbygning

Programmets oppbygging

Viser oppbygging fra studiestart høst 2020.

Studieår : 1

Semester: høst

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Brukerkurs i matematikk 10 Minst en av
Kalkulus 1 10 Minst en av
Examen philosophicum 10 Minst en Exphil-variant
Generell zoologi 5 Obligatorisk emne
Energi, miljø og naturressurser 10 Obligatorisk emne

Semester: vår

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Examen philosophicum - seminarversjon 10 Minst en Exphil-variant
Fysikk og natur 10 Obligatorisk emne
Generell kjemi 10 Obligatorisk emne
Plantediversitet 5 Obligatorisk emne
Studieår : 2

Semester: høst

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Geologi 10 Obligatorisk emne
Jordlære 5 Obligatorisk emne
Generell mikrobiologi I 5 Obligatorisk emne
GIS - praktisk introduksjon 5 Obligatorisk emne

Semester: vår

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Hydrologi 10 Obligatorisk emne
Uorganisk kjemi 10 Obligatorisk emne
Studieår : 3

Semester: høst

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Forurensning - miljø 10 Obligatorisk emne
Statistikk 10 Obligatorisk emne

Semester: vår

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Tverrfaglig konsekvensanalyse 10