Miljøvitenskap

Miljøvitenskap

Bachelor 3 år heltid

Som bachelorstudent i miljøvitenskap er feltarbeid en del av studiehverdagen.

Foto
Håkon Sparre - NMBU

Miljø, klimaendringer og naturressurser er viktige utfordringer i dag. Miljøvitenskap gir deg solid kunnskap om naturen og samspillet biologi, geofag og miljøkjemi.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + realfagskrav (REALFA)

Antall studieplasser
20
Oppstart
Høst 2022
Se mer
Studieveileder(e)
Kontakt studieveilederne
Studentenes informasjonstorg

sit@nmbu.no
Tlf: 67 23 01 11

 • Dette studieprogrammet het tidligere "miljø og naturressurser".

Du lærer om effekter og konsekvenser av arealbruk, forurensning og klimaendringer i naturen og hva slags naturressurser som finnes innenfor geologi, jord og ferskvann.

Som student på miljøvitenskap lærer du om bærekraftig bruk og vern av miljø og naturressurser. Studiet gir deg en solid tverrfaglig naturvitenskapelig utdanning og du blir en ettertraktet naturviter på arbeidsmarkedet.

Et viktig tema er forurensning, både i Norge og internasjonalt. Visste du for eksempel at forurensing fra bedrifter i Kina påvirker norsk natur? Eller at kraftige regnskyll resulterer i at tusenvis av liter med kloakk sendes rett ut i Oslos havneområder?

Når du har begynt på studiet kan du fordype deg i disse fagprofilene:

 • Geofag - grunnvann, hydrologi og kvartærgeologi
 • Jordvitenskap - biologi, fysikk og kjemi
 • Ferskvannsøkologi - vannressurser og limnologi
 • Miljø - forurensning, miljøkjemi, radioaktivitet og miljøgifter

Hverdagen som student er variert, og du veksler mellom å være på forelesning, i laboratoriet og ute i naturen. Viktige ferdigheter for denne utdanningen er prøvetaking, feltmålinger, analysearbeid i laboratoriet, samt kartlegging og modellering av natursystemet.

Hva blir du?

Med denne bachelorgraden er du kvalifisert til å jobbe med samfunnsviktige problemstillinger som klimaendringer, forurensning, flom og grunnvann i miljø og ressursforvaltning i forskjellige organisasjoner. For å bli ettertraktet og konkurransedyktig på arbeidsmarkedet, anbefaler vi å ta en mastergrad, noe de fleste av våre studenter gjør. 

Aktuelle masterprogram er:   

Hva lærer du?

Du lærer om egenskaper og prosesser som påvirker utvikling i jord- og vannsystemer og samspillet mellom de biologiske, kjemiske, fysiske og geologiske prosessene. Du lærer om dannelse og utnyttelser av fornybare og ikke-fornybare naturressurser sett i sammenheng med globale og lokale miljøutfordringer.  

Jordvitenskap, geologi og hydrologi: 

Du får solid kunnskap om klodens ressurser. Kjernefag i studiet er:

 • Miljø og naturressurser
 • Ferskvannsøkologi (limnologi) og tilhørende feltkurs
 • Geologi
 • Hydrogeologi (grunnvann) og tilhørende feltkurs
 • Hydrologi (læren om vann)
 • Jord, vegetasjon og landskap
 • Jordlære og -analyse
 • Kvartærgeologi og tilhørende feltkurs
 • Vannressurser og vannforsyning

Forurensning:

Forurensning er et sentralt tema, og det krever gode kunnskaper om stoffenes egenskaper, kjemiske metoder og hvordan naturen påvirkes av forurensningen. Sentrale fag her er:

 • Analytisk kjemi
 • Forurensning – miljø
 • Uorganisk kjemi
 • Kjemiske og fysiske jordanalyser

Sentrale naturvitenskapelige fag: 

For å kunne ta gode beslutninger og kunne gjøre de oppgavene du skal i arbeidslivet behøver du en solid faglig plattform. Da trenger du noen viktige faglige verktøy. Eksempler på fag som gir deg denne kompetansen er: 

 • Fysikk
 • Generell kjemi
 • Zoologi
 • Plantediversitet
 • Mikrobiologi
 • GIS - Geografiske informasjonssystemer (digitale kart)
 • Statistikk og statistisk modellering

For å oppsummere bacheloren i miljøvitenkap jobber du sammen med studenter fra andre studieprogram ved NMBU i emnet "Tverrfaglig konsekvensanalyse". I dette emnet skal dere sammen konsekvensutrede tiltak som gruvedrift, vindmølleparker og vannkraftverk.

 

 

Livet som student

Foto
Håkon Sparre, NMBU

 

NMBU er kjent for sitt inkluderende og aktive studentmiljø. Ved universitetet finnes det rundt 90 lag og foreninger med over 1000 medlemmer, og hvert andre år går studentene sammen for å arrangere UKA i Ås. 

Studentboligene er lokalisert nært universitetet og alle nye studenter kan søke om bolig fra 1. mai.

Les mer om det å være student ved NMBU

 

Utvekslingsmuligheter

Miljøvitenskap er et internasjonalt fagområde, og det er mulig å ta relevante fag på universiteter over hele verden.   

Vi oppfordrer våre studenter til å reise på utveksling. Populære destinasjoner blant våre studenter inkluderer blant annet Australia, Nederland, Tyskland og ikke minst Svalbard.  

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

 • Hvorfor dra på utveksling?
 • Hvor og når kan jeg reise?
 • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 

Foto
Shutterstock

Å studere miljøvitenskap byr på en sosial og variert hverdag. Bacheloren gir en smakebit fra flere tema innen miljø og naturressurer, og gir mulighet til å dyrke sine egne interessefelt i et aktivt og kunnskapsrikt miljø.

Hanne Ugstad, student miljøvitenskap.