Miljø og naturressurser - bachelor

Miljø og naturressurser - bachelor

Er du opptatt av miljøvern og bærekraftig bruk av naturressurser? Kunnskap om prosesser innen geologi, jord og vann øker din forståelse av hvordan naturgrunnlaget påvirkes av menneskeskapte endringer som klima, arealbruk og forurensning.

Varighet: 3 år heltid
Start: Høst 2019
Foto
Håkon Sparre, NMBU
Hva blir du?
Du får en utdanning som gjør deg i stand til å takle ulike utfordringer og problemstillinger i næringsliv og forvaltning, særlig knyttet til miljø og forurensninger. Med C i snitt er du kvalifisert til flere masterprogram ved NMBU og ev. andre læresteder. Et bevisst valg av emnegruppe og pedagogisk påbygning gjør også læreryrket aktuelt.
Hva lærer du?

Du får kompetanse i miljøkjemi og bærekraftig bruk av jord-, vann- og georessurser. Du lærer om egenskaper og prosesser som påvirker utvikling i jord- og vannsystemer og samspillet mellom de biologiske, kjemiske, fysiske og geologiske prosessene. Du lærer om dannelse og utnyttelser av fornybare og ikke-fornybare naturressurser sett i sammenheng med globale og lokale miljøutfordringer. Ferdigheter læres gjennom prøvetaking, feltmålinger, laboratorieanalyser, statistiske analyser og modellering.

Kort om studiet

Studiet har ingen studieretninger, men du kan velge fagretning blant profilene Geologi, Jord og miljø, Limnologi og vannressurser og Miljøgifter og økotoksikologi. For å forstå prosessene og for å kunne bruke teori og praksis kreves gode kunnskaper i grunnleggende fag. Viktige grunnfag er matematikk, kjemi, fysikk, mikrobiologi, jordfag, geologi, zoologi, plantefag og statistikk. Andre obligatoriske emner er Ex. phil., Hydrologi, og Forurensning og miljø. I tillegg skal studenten velge minst 30 studiepoeng fra en liste som gir profil mot en av profilene over (betinget valg). Vi oppfordrer studenter til å ta et halvt år i utlandet eller på Svalbard.

Programmets oppbygging

Viser oppbygging fra studiestart høst 2019.

Studieår : 1

Semester: høst

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Brukerkurs i matematikk 10 Minst en av
Kalkulus 1 10 Minst en av
Examen philosophicum 10 Minst en Exphil-variant
Generell zoologi 5 Obligatorisk emne
Energi, miljø og naturressurser 10 Obligatorisk emne

Semester: vår

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Examen philosophicum - seminarversjon 10 Minst en Exphil-variant
Fysikk og natur 10 Obligatorisk emne
Generell kjemi 10 Obligatorisk emne
Plantediversitet 5 Obligatorisk emne
Studieår : 2

Semester: høst

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Geologi 10 Obligatorisk emne
Jordlære 5 Obligatorisk emne
Generell mikrobiologi I 5 Obligatorisk emne
GIS - praktisk introduksjon 5 Obligatorisk emne

Semester: vår

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Hydrologi 10 Obligatorisk emne
Uorganisk kjemi 10 Obligatorisk emne
Studieår : 3

Semester: høst

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Forurensning - miljø 10 Obligatorisk emne
Statistikk 10 Obligatorisk emne

Semester: vår

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Tverrfaglig konsekvensanalyse 10