Naturbasert reiseliv

Naturbasert reiseliv

Master (toårig) 2 år heltid

Bli en del av en voksende næring.

Foto
Stian Steinsland, NMBU

Er du interessert i natur og friluftsliv, og vil jobbe med å utvikle Norge som en bærekraftig reiselivsdestinasjon etter koronapandemien? Da er denne tverrfaglige utdanningen midt i blinken for deg!

Søknadsfrist 

20. april

Oppstart
Høst 2021
Se mer
Studieveileder(e)
Kontakt studieveilederne
Studentenes informasjonstorg

Studentenes informasjonstorg:
sit@nmbu.no
Tlf: 67 23 01 11

 

NMBU tilbyr landets eneste master i naturbasert reiseliv. Reiseliv er en av verdens raskest voksende næringer, og etterspørselen etter naturbaserte opplevelser øker kraftig. Viktige temaer i studiet er fritidsbruk av natur, bærekraft og næringsvirksomhet, og om hvordan vi bruker naturressurser som verneområder, vilt og fisk i opplevelsesnæring.  

Turistnæringen i Norge har vokst betydelig det siste tiåret, og skapt muligheter og utfordringer. Næringen har mange små og mellomstore aktører som tilbyr sine gjester ulike naturopplevelser. Høye besøkstall kan imidlertid gi overturisme med problemer for lokalsamfunn og naturen, samt store klimautslipp. Koronakrisen gir muligheter for å utvikle et annerledes og mer bærekraftig reiseliv.

Viktige spørsmål som du møter i denne utdanningen er: 

 • Hva er potensialet for naturbasert reiseliv i Norge? 
 • Hvordan lage attraktive reiselivsopplevelser som folk vil betale for? 
 • Hvordan balansere inntjeningskrav og gode opplevelsser?
 • Hvordan hensynta sårbar natur og lokalsamfunn? 
 • Hva innebærer et bærekraftig reiseliv?

Studiet fokuserer på bærekraft, verdiskaping, nytenking og besøksforvaltning. Som ferdig kandidat skal du kunne vurdere miljøkonsekvenser og sosiale konflikter ved utvikling av naturbasert reiseliv og bruk av natur til friluftslivsformål. 

Hva blir du?

Du blir kvalifisert for å jobbe med naturbasert reiseliv, både i det private og det offentlige. 

Det er mange aktuelle arbeidsgivere. I det private er det mulig å få jobb i interesseorganisasjoner som arbeider med å fremme og tilrettelegge for frilufts- og reiseliv, som DNT, Norges KFUK-KFUM og 4H. 

Enkelte får jobb i bedrifter som spesialiserer seg på å skreddersy turer til eksotiske destinasjoner, som for eksempel Glød Explorer, Kilroy og Hvitserk. 

Andre typiske stillinger er naturguide eller naturveileder, for eksempel som ansatt ved et nasjonalparksenter. Det er også noen som starter egen reiselivsbedrift. 

I det offentlige kan du jobbe på alle nivå, både kommunalt, regionalt og statlig. Her er en typisk arbeidsoppgave å jobbe for å markedsføre en spesifikk region eller destinasjon, eller samordne lokale reiselivsaktører og tilrettelegge for at de får flere kunder. 

Jobbene finnes både i urbane strøk og i områder med storslagne naturopplevelser. Det er derfor gode muligheter for den som ønsker å kombinere livsstil og arbeid.

Du kan lese intervjuer med noen av våre tidligere kandidater her. 

Hennie Lindøe studerer naturbasert reiseliv ved NMBU. Hun vil ha en utdanning hvor reiseliv og bærekraftig bruk av naturen står sentralt:

 

Hva lærer du?

Du lærer om naturbasert reiseliv, naturforvaltning, forretningsutvikling, planlegging og jus. Du får ferdigheter innen innovasjon og gründervirksomhet, og skal kunne planlegge og iverksette forretningsplaner for en naturbasert reiselivsbedrift. Du får kunnskap om de muligheter og utfordringer som ligger i en økt kommersiell bruk av naturressursene. Forelesninger og gruppearbeid suppleres med utferder, seminarer og innovasjonscamp.

Obligatoriske emner:

 • Innovasjonsbedrift
 • Introduksjon til masterstudiet i naturbasert reiseliv
 • Miljøforvaltningsrett
 • Naturbasert reiseliv
 • Naturveiledning
 • Reiseliv
 • Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode

I tillegg må du velge minst ett av følgende emner:

 • Innovasjon og entreprenørskap 
 • Strategisk landskapsplanlegging
 • Prosjektanalyse og prosjektledelse 

Valgfrie emner: I tillegg til de nevnt over, tilbyr NMBU også mange andre relevante emner, som for eksempel markedsføring, organisasjons- og ledelsespsykologi, landbrukspolitikk, stedsutvikling, fiskeforvaltning, etc. Du kan ta valgfrie emner fra de fleste av NMBUs fakulteter.

En detaljert studiestruktur ser du her. 

Natura Innova er studieprogrammets linjeforening. Du kan se hva de driver med på Facebook her. 

Livet som student

Foto
Håkon Sparre, NMBU

 

NMBU er kjent for sitt inkluderende og aktive studentmiljø. Ved universitetet finnes det rundt 90 lag og foreninger med over 1000 medlemmer, og hvert andre år går studentene sammen for å arrangere UKA i Ås. 

Studentboligene er lokalisert nært universitetet og alle nye studenter kan søke om bolig fra 1. mai.

Les mer om det å være student ved NMBU

 

Utvekslingsmuligheter

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

 • Hvorfor dra på utveksling?
 • Hvor og når kan jeg reise?
 • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 

Foto
Shutterstock

Detaljerte opptakskrav

Bachelorgrad, eller tilsvarende. Du må ha fordypning innen ett av følgende fagområder:

 • Reiseliv
 • Friluftsliv
 • Miljø-, skog- og utmarksfag
 • Geografi
 • Økonomi
 • Innovasjon og entreprenørskap
 • Eventuelt andre etter individuell vurdering

Det kreves karakter C eller bedre i snitt på bachelorgraden.

Jeg gjør alt som kan gjøres i en opplevelsesbedrift, fra utvikling av produkter til å ta gjestene med over Finnmarksvidda på ski eller sykkel.

Ida Grubben, kontorsjef og guide i GLØD Explorer AS

Oppbygging

Programmets oppbygging

Viser oppbygging fra studiestart høst 2022.

Studieår : 1

Semester: høst

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Reiseliv 5 Obligatorisk emne
Miljøforvaltningsrett 5 Obligatorisk emne
Innovasjonsbedrift 10 Obligatorisk emne
Introduksjon til masterstudier i naturbasert reiseliv 15 Obligatorisk emne

Semester: vår

Studieår : 2

Semester: høst

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Naturbasert reiseliv 10 Obligatorisk emne
Naturveiledning 5 Obligatorisk emne
Tverrfaglig samarbeid og kontroverser om bærekraft 5 Obligatorisk emne

Semester: vår

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Masteroppgave 30 Velg en mastervariant