Naturbasert reiseliv

Naturbasert reiseliv

Master (toårig) 2 år heltid

Bli en del av en voksende næring.

Bli en del av en voksende næring.

Foto
Stian Steinsland, NMBU

Er du interessert i natur og friluftsliv, og vil jobbe med å utvikle Norge som en bærekraftig reiselivsdestinasjon? Da er denne tverrfaglige utdanningen midt i blinken for deg!

Varighet
2 år heltid

søknadsfrist
1. juni

Oppstart
Høst 2019
See more

Studieveileder

Studentenes informasjonstorg

Studentenenes informasjonstorg:
sit@nmbu.no
Tlf: 67 23 01 11

 

NMBU tilbyr landets eneste master i naturbasert reiseliv. Reiseliv er en av verdens raskest voksende næringer, og etterspørselen etter naturbaserte opplevelser øker kraftig. Slike opplevelser handler om fritidsbruk, bærekraft og næringsvirksomhet. 

Turistene strømmer til Norge som aldri før, og med dette skapes både muligheter og utfordringer. Næringen er preget av mange små og mellomstore aktører. De behøver tilstrekkelig med besøkende for å gå med overskudd, men samtidig tåler ikke naturen et ubegrenset antall.

Viktige spørsmål som du møter i denne utdanningen er: 

 • Hvor er potensialet for naturbasert reiseliv i Norge? 
 • Hvordan lage attraktive reiselivsprodukter som folk vil betale for? 
 • Hvordan balansere inntjeningskrav og trengsel?
 • Hvordan hensynta sårbare naturområder og mindre lokalsamfunn? 

Studiet fokuserer på bærekraft, verdiskaping, nytenking og kreativitet. Som ferdig kandidat skal du kunne vurdere sannsynlige miljøkonsekvenser og sosiale konflikter ved utvikling av naturbasert reiseliv og økt bruk av natur til friluftslivsformål. 

Hva blir du?

Du blir kvalifisert for å jobbe med naturbasert reiseliv, både i det private og det offentlige. 

Det er mange aktuelle arbeidsgivere. I det private er det mulig å få jobb i interesseorganisasjoner som arbeider med å fremme og tilrettelegge for frilufts- og reiseliv, som DNT, Norges KFUK-KFUM og 4H. 

Enkelte får jobb i bedrifter som spesialiserer seg på å skreddersy turer til eksotiske destinasjoner, som for eksempel Glød Explorer, Kilroy og Hvitserk. 

Andre typiske stillinger er naturguide eller naturveileder, for eksempel som ansatt ved et nasjonalparksenter. Det er også noen som starter egen reiselivsbedrift. 

I det offentlige kan du jobbe på alle nivå, både kommunalt, regionalt og statlig. Her er en typisk arbeidsoppgave å jobbe for å markedsføre en spesifikk region eller destinasjon, eller samordne lokale reiselivsaktører og tilrettelegge for at de får flere kunder. 

Jobbene finnes både i urbane strøk og i områder med storslagne naturopplevelser. Det er derfor gode muligheter for den som ønsker å kombinere livsstil og arbeid.

Les intervjuer med noen av våre tidligere kandidater her. 

Hva lærer du?

Du lærer om naturbasert reiseliv, naturforvaltning, forretningsutvikling, planlegging, jus og økonomi. Du får ferdigheter innen innovasjon og gründervirksomhet, og skal kunne planlegge og iverksette forretningsplaner for en naturbasert reiselivsbedrift. Du får kunnskap om de muligheter og utfordringer som ligger i en økt kommersiell bruk av naturressursene. Forelesninger og gruppearbeid suppleres med utferder, seminarer og innovasjonscamp.

Obligatoriske emner:

 • Innovasjonsbedrift
 • Introduksjon til masterstudiet i naturbasert reiseliv
 • Miljøforvaltningsrett
 • Naturbasert reiseliv
 • Naturveiledning
 • Reiseliv
 • Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode
 • Økonomistyring

I tillegg må du velge minst ett av følgende emner:

 • Innovasjon og entreprenørskap 
 • Strategisk landskapsplanlegging
 • Prosjektanalyse og prosjektledelse 

Valgfrie emner: I tillegg til de nevnt over, tilbyr NMBU også mange andre relevante emner, som for eksempel markedsføring, organisasjons- og ledelsespsykologi, landbrukspolitikk, stedsutvikling, fiskeforvaltning, etc. Du kan ta valgfrie emner fra de fleste av NMBUs fakulteter.

En detaljert studiestruktur ser du her. 

Utvekslingsmuligheter

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

 • Hvorfor dra på utveksling?
 • Hvor og når kan jeg reise?
 • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 

Detaljerte opptakskrav

Bachelorgrad, eller tilsvarende. Du må ha fordypning innen ett av følgende fagområder:

-Reiseliv

- Friluftsliv

- Miljø-, skog- og utmarksfag

- Geografi

- Økonomi

- Innovasjon og entreprenørskap

- Eller andre etter individuell vurdering

Det kreves karakter C eller bedre i snitt på bachelorgraden.

Jeg gjør alt som kan gjøres i en opplevelsesbedrift, fra utvikling av produkter til å ta gjestene med over Finnmarksvidda på ski eller sykkel.

Ida Grubben, kontorsjef og guide i GLØD Explorer AS

Studiets oppbygning

Programmets oppbygging

Viser oppbygging fra studiestart høst 2020.

Studieår : 1

Semester: høst

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Introduksjon til masterstudier i naturbasert reiseliv 10 Obligatorisk emne
Reiseliv 5 Obligatorisk emne
Økonomistyring 5 Obligatorisk emne
Miljøforvaltningsrett 5 Obligatorisk emne
Innovasjonsbedrift 10 Obligatorisk emne

Semester: vår

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Vern og forvaltning av norsk natur 5 Obligatorisk emne
Naturveiledning 5 Obligatorisk emne
Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode for naturbasert reiseliv, friluftsliv og naturforvaltning 5 Obligatorisk emne
Studieår : 2

Semester: høst

Semester: vår

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Masteroppgave 30 Obligatorisk emne