Master / Naturbasert reiseliv

Master / Naturbasert reiseliv

NMBU tilbyr landets eneste master i naturbasert reiseliv. Reiseliv er verdens raskest voksende næring, og naturbaserte opplevelser etterspørres i økende grad. Slike opplevelser handler om fritidsbruk, bærekraft og næringsvirksomhet.

Varighet: 2 år heltid
Start: Høst 2018
Bli en del av en voksende næring.

Bli en del av en voksende næring.

Foto
Stian Steinsland, NMBU
Hva blir du?
Du kan starte egen reiselivsbedrift, ha reiseliv som tilleggsnæring, eller bli medarbeider i en reiselivsvirksomhet. Arbeidsgivere finnes i privat næringsliv, kommuner, fylker, statlige etater og organisasjoner. Jobbene finnes både i urbane strøk og i områder med storslagne naturopplevelser. Det er derfor gode muligheter for den som ønsker å kombinere livsstil og arbeid.
Hva lærer du?

Temaer som dekkes er naturbasert reiseliv, naturforvaltning, forretningsutvikling, planlegging, jus og økonomi. Du får ferdigheter innen innovasjon og gründervirksomhet, og skal kunne planlegge og iverksette forretningsplaner for en naturbasert reiselivsbedrift. Du lærer å ta i bruk en helhetlig tilnærming til forvaltning av naturen. Du får kunnskap om de muligheter og utfordringer som ligger i en økt kommersiell bruk av naturressursene.

Kort om studiet

Studiet fokuserer på bærekraft, verdiskaping, nytenking og kreativitet. Som ferdig kandidat skal du kunne vurdere sannsynlige miljøkonsekvenser og sosiale konflikter ved utvikling av naturbasert reiseliv og økt bruk av natur til friluftslivsformål.

Forelesninger og gruppearbeid suppleres med utferder, seminarer og innovasjonscamp. Studiet har tett kontakt med næringsaktører og forvaltningsmyndigheter. Studieplanen er fleksibel og det er gode muligheter for utveksling. Tidligere studenter har reist til blant annet Alaska, New Zealand, Canada, Island og Svalbard.

Gjennom fagmiljøets forskningsaktiviteter får du innsikt i aktuell forskning og utvikling. I perioden 2016-2020 leder NMBU et av Norges største forskningsprosjekter på naturbasert reiseliv (BIOTOUR). Prosjektet tilbyr masteroppgavetema til interesserte studenter.

Programmets oppbygging

Viser programstruktur for studenter i 2018 -kullet.

Studieår : 1

Semester: høst

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Innovasjonsbedrift 10 Obligatorisk emne
Innføringskurs i naturforvaltning 10 Obligatorisk emne
Miljøforvaltningsrett 5 Obligatorisk emne
Økonomistyring 5 Obligatorisk emne
Reiseliv 5 Obligatorisk emne
Introduksjon til masterstudier i naturbasert reiseliv 10 Obligatorisk emne

Semester: vår

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode for naturbasert reiseliv, friluftsliv og naturforvaltning 5 Obligatorisk emne
Naturveiledning 5 Obligatorisk emne
Vern og forvaltning av norsk natur 5 Obligatorisk emne
Studieår : 2

Semester: høst

Semester: vår

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Masteroppgave 30 Obligatorisk emne