Fornybar energi

Fornybar energi

Bachelor 3 år heltid

Fornybar energi.

Foto
Artjazz, Shutterstock

Vårt behov for fornybar energi øker. Samfunnet behøver flere fagfolk som kan fornybar energiproduksjon. Du får tverrfaglig kompetanse innen økonomi, økologi og forvaltning som trengs for å takle de økonomiske og samfunnsmessige problemstillingene.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Antall studieplasser
35
Oppstart
Høst 2021
Se mer
Studieveileder(e)
Kontakt studieveilederne
Studentenes informasjonstorg

sit@nmbu.no
Tlf: 67 23 01 11

Skiftet fra fossil til fornybar energi krever at vi som samfunn må endre måten vi lager energi på. For eksempel må vi bruke større land- og havarealer til å produsere energi enn det vi har gjort tidligere. Dette skaper konflikter, og det er mange hensyn som må tas, både økonomiske, teknologiske og ikke minst de knyttet til bruk og vern av natur.

Med en bachelor i Fornybar energi skal du kunne balansere alle disse interessene. Du blir en viktig nøkkelperson med et stort, tverrfaglig overblikk, og du skal kunne sette energiressursene våre inn i en større samfunnsmessig sammenheng.

Viktige faglige tema som du møter inkluderer:

 • Energisystemer og ny energiteknologi
 • Bruk og vern av natur og biologisk mangfold
 • Hensyn til friluftsliv og rekreasjon
 • Hvordan redusere klimagassutslipp, og samtidig sikre bærekraftig produksjon og leveranse av grønn energi til industri og samfunn?

Studiet er opprettet etter ønske fra energinæringen, og utviklet i samarbeid med denne.

Hva blir du?

Med denne bachelorgraden er du kvalifisert til å jobbe med fornybar energi i forskjellige bedrifter og organisasjoner. Du blir en nøkkelperson som jobber på tvers av fagområder, i samarbeid med jurister, planleggere og ingeniører.  

For å bli ettertraktet og konkurransedyktig på arbeidsmarkedet, anbefaler vi å ta en mastergrad, noe de fleste av våre studenter gjør.  

Aktuelle masterprogram er:   

NB! Dette er ikke en ingeniørutdanning. Det er for lite matte og fysikk. Dersom det er ingeniørutdanning du er interessert i, så er det nok vår sivilingeniørgrad i energi og miljøfysikk du bør kikke på.  

Hva lærer du?

Studiet fokuserer på tverrfaglige planleggingsprosesser. Du lærer om analyse, planlegging, prosjektering og drift tilknyttet produksjonen av fornybar energi. Du lærer om hva som kreves for at prosjekter på arealkrevende energiressurser som bioenergi, vindenergi og vannkraft/småkraft skal kunne bli realisert.  

Du lærer også å analysere produkter og energi- og avfallssystemer med tanke på hvilke miljø- og ressursbelastninger de medfører. Dette kalles for livsløpsvurdering, og er et tema som vil bli stadig viktigere i fremtiden. Du får kunnskap om bærekraftig forvaltning av energiressurser, inkludert avfallsressurser. 

Viktige fag i utdanningen er:  

 • Økonomi 
 • Energiteknologi
 • Miljø og planlegging 
 • Naturforvaltning 
 • Rettslære

Livet som student

Foto
Håkon Sparre, NMBU

 

NMBU er kjent for sitt inkluderende og aktive studentmiljø. Ved universitetet finnes det rundt 90 lag og foreninger med over 1000 medlemmer, og hvert andre år går studentene sammen for å arrangere UKA i Ås. 

Studentboligene er lokalisert nært universitetet og alle nye studenter kan søke om bolig fra 1. mai.

Les mer om det å være student ved NMBU

 

Utvekslingsmuligheter

Fornybar energi er et viktig globalt tema. Hvordan det enkelte land velger å håndtere samfunnets krav om økt fornybar energi og bærekraft varierer stort. I tillegg er energi i dag er en internasjonal handelsvare. Et internasjonalt perspektiv er derfor veldig viktig.   

Vi oppfordrer våre studenter til å ta en del av studiet i utlandet. Vi har mange avtaler med universiteter i utlandet. Populære destinasjoner for studentene på dette programmet inkluderer Østerrike, Nederland, Australia, New Zealand, Canada og USA.   

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

 • Hvorfor dra på utveksling?
 • Hvor og når kan jeg reise?
 • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 

Foto
Shutterstock

Jeg har fått bred innsikt i hele prosessen med utvikling og produksjon av energi fra vind-, vann og bioressurser, og er klar for videre studier!

Kristin Viko Rasmussen, masterstudent i Fornybar energi