Fornybar energi

Fornybar energi

Master (toårig) Heltid

Tidlig i studiet besøker man en vindmøllepark.

Foto
Olav Haaverstad/NVE

Norges behov for fornybar energi øker. Dette studiet gir deg tverrfaglig kompetanse som gjør deg i stand til å planlegge og gjennomføre bærekraftige energiprosjekter.

Opptakskrav

Bachelorgrad. Se detaljert beskrivelse for fullstendig krav.

Søknadsfrist 

15. april

Antall studieplasser
25
Oppstart
Høst 2023
Se mer
Studieveileder(e)
Kontakt studieveilederne
Studentenes informasjonstorg

sit@nmbu.no
Tlf: 67 23 01 11

Norges behov for fornybar energi øker, men de positive effektene av utbygginger må balanseres mot naturvern og andre samfunnsinteresser. I dette studiet lærer du hva som skal til for at fornybare energiprosjekter og energieffektivisering kan gjennomføres på en god måte. 

Du får en allsidig kompetanse innen tekno-økonomi-miljø analyser og systemanalyse med vekt på bioenergi, vind- og vannkraft.

Sentrale spørsmål i utdanningen:
Hvordan kan vi...

 • Maksimere den fornybare energiproduksjonen?
 • Minimere klimagassutslippene?
 • Øke den økonomiske bærekraften i energiproduksjonen?
 • Minimere konfliktene tilknyttet energiproduksjon?

Du får god faglig innsikt, og skal kunne balansere ulike hensyn mot hverandre. Du skal kunne sette energiressursene våre inn i en større samfunnsmessig sammenheng og forvalte disse på hensiktsmessig vis. Dette faglige overblikket er viktig for at vi som samfunn skal kunne møte fremtidens energibehov og klare å gjennomføre det grønne skiftet. 

Studiet er opprettet etter ønske fra energinæringen, og utviklet i samarbeid med denne. 

Hva blir du?

Du blir kvalifisert for jobber hos energiprodusenter, konsulentselskaper, organisasjoner med aktivitet på fornybar energi, samt i offentlig forvaltning med informasjon, strategier, planer og konsesjoner.  

Du blir en nøkkelperson som jobber på tvers av fagområder, i samarbeid med jurister, planleggere og ingeniører. 

Du blir kvalifisert til å lede operativ og strategisk virksomhet knyttet til fornybar energi. Utdanningen gir et solid utgangspunkt for arbeid med planlegging, prosjektledelse og gjennomføring av fornybar energi-prosjekter. 

Les intervjuer med noen av våre tidligere kandidater her.

Hva lærer du?

Du lærer om teknologi, økonomi og miljøeffekter.  Systemforståelse er en fellesnevner. Du skal kunne kombinere og anvende kunnskap fra et bredt spekter av fagområder relatert til produksjon av fornybar energi. Du skal kunne klassifisere og rangere ulike alternativer, trekke slutninger og anbefale valg av løsninger.   

Obligatoriske emner: 

 • Analyser av fornybare energisystemer
 • Bioenergi
 • Operasjonsanalyse
 • Energipolitikk og prosjektanalyse
 • Vitenskapelig metode
 • Vind- og vannkraft

Valgfrie emner: 

Du kan velge blant et bredt spekter av temaer fra de fleste av NMBUs fakulteter. Eksempler på emner her er: 

 • Energi og samfunn
 • Energimarkeder og regulering
 • Energiøkonomi
 • Klimaøkonomi
 • Konfliktbehandling, prosjekt- og prosesstyring
 • Miljøledelse og bærekraftrapportering
 • Ressurser i kretsløp - bærekraftig forvaltning av avfallsressurser
 • Samfunnsøkonomisk prosjektanalyse og verdsetting av miljøgoder
 • Skogskjøtsel og skogproduksjon
 • Solenergi - ressursgrunnlag, lønnsomhet og valg av løsninger

Vi legger vekt på variert undervisning med forelesninger, prosjektoppgaver, seminarer, utferder og god faglig oppfølging.

Studentens bachelorbakgrunn kan føre til flere obligatoriske emner.  

Livet som student

Foto
Håkon Sparre, NMBU

 

NMBU er kjent for sitt inkluderende og aktive studentmiljø. Ved universitetet finnes det rundt 90 lag og foreninger med over 1000 medlemmer, og hvert andre år går studentene sammen for å arrangere UKA i Ås. 

Studentboligene er lokalisert nært universitetet og alle nye studenter kan søke om bolig fra 1. mai.

Les mer om det å være student ved NMBU

 

Utvekslingsmuligheter

Fornybar energi er et viktig globalt tema. Hvordan det enkelte land velger å håndtere samfunnets krav om økt fornybar energi og bærekraft varierer stort. I tillegg er energi i dag er en internasjonal handelsvare. Et internasjonalt perspektiv er derfor veldig viktig.  

Vi oppfordrer våre studenter til å ta en del av studiet i utlandet. Vi har mange avtaler med universiteter i utlandet. Populære destinasjoner for studentene på dette programmet inkluderer Tyskland, Østerrike og Canada.   

Studentens bachelorbakgrunn kan legge føringer for valg av emner og institusjon.  

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

 • Hvorfor dra på utveksling?
 • Hvor og når kan jeg reise?
 • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 

Detaljerte opptakskrav

Bachelor, eller tilsvarende, i fornybar energi, økonomi, miljø/naturressurser, realfag eller ingeniørvitenskap, med en relevant fordypning. Studentens bakgrunn kan legge føringer for valgmulighetene i masterstudiet. Det kreves minst karakter C i snitt på bachelorgraden.

Det unike med studiet i Fornybar energi er den tverrfaglige og helhetlige tilnærmingen til energisystemet, som gir innsikt og kompetanse til både å forstå dagens utfordringer og å bidra til å løse disse.

Lin April Løstegård, prosjektleder Norsk Hydrogenforum