Fornybar energi

Fornybar energi

Master (toårig) 2 år heltid

Velger du Fornybar energi får du viktig komptanse innen energi.

Velger du Fornybar energi får du viktig komptanse innen energi.

Foto
Shutterstock

Verdens behov for fornybar energi øker. Dette studiet gir deg tverrfaglig kompetanse som gjør deg i stand til å planlegge og gjennomføre fornybare energiprosjekter på bærekraftig vis.

Varighet
2 år heltid
Opptakskrav

Bachelorgrad med relevant energifaglig fordypning.

søknadsfrist
1. juni

Antall studieplasser
25
Oppstart
Høst 2019
See more
Studentenes informasjonstorg

Studieveileder:
studieveileder-mina@nmbu.no
Studentenens infotorg:
sit@nmbu.no
Tlf: 67 23 01 11

Fornybar energi er lønnsomt og klimavennlig, men de positive effektene av slike utbygginger må balanseres mot naturvern og andre samfunnsinteresser. I dette studiet lærer du hva som skal til for at fornybare energiprosjekter kan gjennomføres på en god måte.

Du får en allsidig kompetanse innen analyse, planlegging og etablering av anlegg for produksjon av fornybar energi med vekt på bioenergi, vind- og vannkraft.

Sentrale spørsmål i utdanningen:
Hvordan kan vi...

 • Maksimere den fornybare energiproduksjonen?
 • Minimere klimagassutslippene?
 • Øke den økonomiske bærekraften i energiproduksjonen?
 • Minimere konfliktene tilknyttet energiproduksjon?

Du får god faglig innsikt, og skal kunne balansere ulike hensyn mot hverandre. Du skal kunne sette energiressursene våre inn i en større samfunnsmessig sammenheng og forvalte disse på hensiktsmessig vis. Dette faglige overblikket er viktig for at vi som samfunn skal kunne møte fremtidens energibehov og klare å gjennomføre det grønne skiftet.

Studiet er opprettet etter ønske fra energinæringen, og utviklet i samarbeid med denne.

Hva blir du?

Du blir kvalifisert for jobber hos energiprodusenter, konsulentselskaper, organisasjoner med aktivitet på fornybar energi, samt i offentlig forvaltning med informasjon, strategier, planer og konsesjoner.  

Du blir en nøkkelperson som jobber på tvers av fagområder, i samarbeid med jurister, planleggere og ingeniører. 

Du blir kvalifisert til å lede operativ og strategisk virksomhet knyttet til fornybar energi. Utdanningen gir et solid utgangspunkt for arbeid med planlegging, prosjektledelse og gjennomføring av fornybar energi-prosjekter. 

Les intervjuer med noen av våre tidligere kandidater her.

Hva lærer du?

Du lærer om teknologi, økonomi og miljøeffekter.  Systemforståelse er en fellesnevner. Du skal kunne kombinere og anvende kunnskap fra et bredt spekter av fagområder relatert til produksjon av fornybar energi. Du skal kunne klassifisere og rangere ulike alternativer, trekke slutninger og anbefale valg av løsninger.   

Obligatoriske emner: 

 • Analyser av fornybare energistystemer
 • Bioenergi
 • Energi distribusjon og lagringssystemer
 • Operasjonsanalyse
 • Prosjektledelse og -analyse 
 • Vitenskapelig metode
 • Vind- og vannkraft

Valgfrie emner: 

Du kan velge blant et bredt spekter av temaer fra de fleste av NMBUs fakulteter. Eksempler på emner her er: 

 • Energi og samfunn
 • Energimarkeder og regulering
 • Energiøkonomi
 • Klimaøkonomi
 • Konfliktbehandling, prosjekt- og prosesstyring
 • Miljøledelse og bærekraftrapportering
 • Ressurser i kretsløp - bærekraftig forvaltning av avfallsressurser
 • Samfunnsøkonomisk prosjektanalyse og verdsetting av miljøgoder
 • Skogskjøtsel og skogproduksjon
 • Solenergi - ressursgrunnlag, lønnsomhet og valg av løsninger

Vi legger vekt på variert undervisning med forelesninger, prosjektoppgaver, seminarer, utferder og god faglig oppfølging.

Studentens bachelorbakgrunn kan legge føringer for valg av emner.  

Utvekslingsmuligheter

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

 • Hvorfor dra på utveksling?
 • Hvor og når kan jeg reise?
 • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 

Detaljerte opptakskrav

For å få opptak må du ha en Bachelorgrad, eller tilsvarende, innenfor følgende: Fornybar energi, Økonomi med fordypning i miljø-, ressurs- eller energiøkonomi, miljø/naturressurser, ingeniørvitenskap med relevante emner innen energi. Studentens bakgrunn kan legge føringer for valgmulighetene i masterstudiet. Det kreves minimum C som gjennomsnitt i bachelorgraden.

Det tverrfaglige studiet i Fornybar energi gir god kunnskap om energisektoren og evne til å sette teknologiske, samfunns- og bedriftsøkonomiske aspekter i sammenheng med hverandre.

Alexandra Roos, Enfo Energy

Studiets oppbygning