PPU

Velkommen til PPU ved NMBU!

Studiet består av 12 uker med undervisningssamlinger og 60 praksisdager, og skal gjøre deg kvalifisert til å være lærer i grunnskole og videregående skole (trinn 8-13). Det er obligatorisk oppmøte på samlingene for at den enkelte student skal kunne utvikle den kompetansen som kreves av en lærer. Praktisk informasjon om studiet finner du under. Detaljert programbeskrivelse av PPU-studiet kan du finne her.

Første samling starter mandag 16. august kl. 10.15 med fremmøte ved TF102 i fløy 3, ved Faktultet for Realfag og Teknologi (REALTEK). Vi følger vanlig undervisningstid denne uken med 10.00-16.00 på mandag og 09.00-16.00 for tirsdag til fredag. I første samling ønsker vi å bli bedre kjent med dere, samtidig som dere vil få et innblikk i hva PPU er og hva lærergjerningen krever. 

Årsplan og ukeplan for første samlingsuke er tilgjengelig nederst på denne siden.

Hva er PPU, og hvem er det for?

Utgangspunktet til de som starter PPU er veldig forskjellig. Noen er nyutdannede etter mange år med studier, andre har lang arbeidserfaring. Enkelte har allerede jobbet i skolen mens de fleste aldri har satt sin fot i et klasserom som lærer. Felles for alle er at de mangler formell pedagogisk og didaktisk utdanning.

Praktisk pedagogisk utdanning på NMBU er et utdanningstilbud gitt av Institutt for lærerutdanning og utdanningsvitenskap (ILU), som ligger under Fakultetet for Realfag og Teknologi (REALTEK). PPU kan gjennnomføres på to måter: Heltid eller deltid. Heltidsstudentene følger alle årets 12 ukesamlinger. Deltidsstudentene følger de syv samlingene i didaktikk det første studieåret og de fem samlingene i pedagogikk det andre året.

Vi tar opp studenter til PPU i realfag, yrkesfag naturbruk samt kombinasjonen av disse. Ofte vil du høre snakk om «realfag» og «naturbruk og kombinasjon» på samlingene. Kombinasjonsstudenter har undervisningskompetanse i minst ett realfag i tillegg til naturbruk.

I tillegg vil de studentene som går det fjerde året av lektorutdanningen ved NMBU følge den samme undervisnings som dere, da disse gjennomfører mesteparten av den profesjonsfaglige delen av utdanningen det studieåret.

Studiet omfatter 12 uker med undervisningssamlinger og 60 praksisdager. Det er obligatorisk oppmøte på samlingene for at den enkelte student skal kunne utvikle den kompetansen som kreves av en lærer. Du vil selv måtte dekke utgifter til reise, overnatting og mat i forbindelse med samlingene.

Alle studenter som tas opp til PPU anbefales å lese informasjonsskrivet som blir lagt ut før studiestart. Her vil du finne praktisk informasjon omkring parkering, kart over undervisningsbygninger, informasjon om samlinger og turer, nettilganger etc. For eventuelle spørsmål ta kontakt med studieveileder per epost eller telefon.

Politiattest

Studiet krever fremleggelse av politiattest. Hvordan du søker om politiattest kan du lese her. Dersom du har merknad på polititattesten må denne leveres til REALTEK så raskt som mulig og senest innen tre uker fra du fikk tilbudet. Dersom du ikke har merknad på politiattesten, må du levere den så raskt som mulig og senest innen studiestart. Politiattesten skal leveres digitalt til NMBU ved hjelp av Nettskjema.

Lever din politiattest her.

Bolig

Universitetet har en egen studentsamskipnad som leier ut hybler og leiligheter til studentene, og de kan være behjelpelige med overnattingsmuligheter for første samling. Se deres informasjonsside for informasjon om hybler og leiligheter og hvordan de er utstyrt. Ta kontakt med dem på telefon 64 96 63 00 eller epost for bestilling eller spørsmål om leie.

Litteratur

Ved samskipnadens bokhandel, Boksmia, får du kjøpt litteraturen som brukes i løpet av studiet. Mer informasjon om Boksmia finner du på her. Det vil også bli satt av tid i løpet av første samlingsuke til å besøke Boksmia. Pensumlister vil bli lagt ut på Canvas i løpet av den første uken.

Sjekkliste for første samlingsuke

Dette bør du ha gjort i løpet av første samlingsuke

  • Registrert deg som student og meldt deg opp i emnene du skal ta i løpet av studieåret 2021-2022.
  • Opprettet en konto med brukernavn og passord for NMBU sine digitale løsninger - Canvas, epost osv. (mer informasjon under).
  • Gjort deg kjent med NMBUs parkeringsreglement dersom du bruker bil (mer informasjon under).
  • Forsikre deg om hvilke fag du er tatt opp til. Det vil si hvilke fag vi har vurdert at du har formell undervisningskompetanse i. Det er ikke nødvendigvis de fagene du har forestilt deg på forhånd. Informasjon om dette finner du i den eposten som bekreftet opptaket til PPU.

NB! Det vil legges til rette for at du får gjort alt dette i løpet av samlingen.

Utgifter og studietur i uke 36

Studiet innebærer utgifter til semesteravgift, litteratur, kopier av hefter, samt utgifter i forbindelse med en til to samlinger utenom Ås. I forbindelse med samlingen i uke 36 vil det gjennomføres en studietur. Realfag reiser ett sted og naturbruk/kombinasjon et annet. Det vil påbeløpe en egenandel for turen, på om lag 2 000-2 500 kr.

Studenter som av diverse grunner ikke kan delta på turene vil få tilbud om eget opplegg på NMBU. Mer informasjon om dette vil komme på samlingen i uke 33.

Kort om praksisopplæring

NMBU har samarbeid med partnerskapsskoler, der du kan være i praksisopplæring i parpraksis. Dersom du ønsker praksisopplæring ved andre skoler, ber vi deg ta uformell kontakt med ønsket skole slik at du har dette klart når du starter på PPU. Deler av praksisopplæringen kan gjennomføres på egen arbeidsplass. Alle praksisplasser må godkjennes av ILU før praksis kan starte.

Parkering på NMBU

For deg som ankommer campus Ås med bil så er det viktig at du setter deg inn i parkeringsbestemmelsene før du parkerer. Det er egne parkeringsplasser for studenter og alle må ha gyldig parkeringsavtale. For kart over parkeringsplasser og informasjon om registrering av kjøretøy se her.

Den store parkeringsplassen sør for Meierikrysset vil være den enkleste å finne plass på i nærheten av våre undervisningslokaler.

Semesterregistrering

Registrering og betaling av semesteravgift vil gjennomgås på første samling.

Undervisningslokaler

Undervisninga vil enten foregå felles, delt i to (mellom naturbruk/kombinasjon og realfag), eller i mindre grupper. Fellesundervisninga vil foregå på TF Fløy 3. Lærerutdanningen sine ansatte har faste kontorer i Damgården.

Komplett kart over Campus med romoversikt finner du her.

Læringsplattform, epostkonto og studentkort

Tilgang til alle digitale systemer ved NMUB skjer ved bruk av samme konto. For å få tilgang gå inn på denne siden!

NMBU bruker læringsplattformen Canvas. I denne plattformen blir det lagt ut informasjon fortløpende, og det er viktig at alle studenter er kjent med og bruker denne plattformen aktivt gjennom hele studieløpet. Logg deg på Canvas her.

I tillegg til at informasjon blir sendt ut gjennom Canvas vil alle studenter også få tilgang til en egen epostkonto. Logg på eposten her med samme informasjon som i Canvas etter at du har registrert NMBU-kontoen din. Som student er du selv ansvarlig for å få med deg alle beskjedene som blir formidlet, både på epost og kunngjøringer i Canvas.

For å få studentkort må du først ha aktivert din brukerkonto ved NMBU. Studentkort lages ved hjelp av tjenesten Fotoboks som du finner ved å logge inn på portal.nmbu.no. Du finner brukerveiledning for hvordan du bestiller kortet her. Alle nye studenter som har bestilt kort på denne måten kan hente kortet sitt på Studentenes Informasjonstorg (SiT) i første etasje i Ur-bygningen i løpet av uke 33. Du kan hente kortet tidligst dagen etter at du har bestilt det.

Kontaktinformasjon

Studieveileder for PPU-studiet vil kunne svare på spørsmål angående studiet og kan kontaktes på telefon 67231593 eller på epost studieveileder-realtek@nmbu.no.

For mer generelle spørsmål knyttet til livet som student på NMBU, som for eksempel lånekassen, semesteravgift og vitnemål kan man kontakte studentenes informasjonstorg (SiT).

Faglige spørsmål rettes enten til faglærer eller emneansvarlig for de enkelte emnene. Kontaktinformasjon til ansatte ved ILU finner du her og snarvei til nettsidene til instituttet finner du her.

Facebook

Vi anbefaler alle å melde seg inn i Facebook-gruppen PPU og LUR 2021-2022. Her kan dere utveksle nyttig informasjon, diskutere idéer og undervisningsopplegg, oppdatere hverandre på nyheter og spørre andre studenter om ting dere lurer på.

Årsplan og plan for første samlingsuke

Published 13. juni 2017 - 9:46 - Updated 13. august 2021 - 16:33