Bildene er tatt i slutten av august 2022. Nye studenter ved Realtek har første prosjektdager.
NMBU

Studiestart: bachelor og femårig master ved REALTEK 2023

Velkommen som ny student ved et av våre sivilingeniør- eller bachelorprogram. Her finner du oppmøtested og program for studiestart mandag 14. august og program for innføringsemnet IMRT100. Vi oppdaterer program og info fortløpende ved endringer, så vi oppfordrer deg til å følge med her og holde deg orientert.

 • Onsdag 2. august kl 12.00 arrangerer vi et zoom-møte for alle nye studenter. Du vil få en innføring i timeplanen, studentweb, eksamensformer, Canvas og alt annet du trenger å vite om det å være student. Du finner møtet her: https://nmbu.zoom.us/j/63272917841

 • Trykk på romnavnet for å komme til Mazemap. Her finner du kart og veibeskrivelse til rommet/bygget.

  Femårig master i teknologi (siv.ing):

  Treårig bachelor

 • 09.45 -10.15 Oppmøte med oppmøteregistrering
  Aud max

  10:15-11:15 Mottak

  • Velkomsthilsen v/Anne Cathrine, Dekan ved Fakultet for realfag og teknologi
  • Underholdning v/Sangkoret Noe Ganske Annet
  • Velkomsttale
  • Presentasjon av studieveilederne 

  11:15-11:30 Oppstart av innføringsemne IMRT100 v/emneansvarlig Lena Oksdøl Foseid 

  11:30-11:45 Informasjon om matematikkforkurs, MATH007 

  Emnestaben v/Geir Bogfjellmo presenterer og orienterer om forkurset.
  Informasjon om forkurset ligger også her

  11:45-13:00 Lunsj 

  13:00-14:30 Presentasjon av studiene ved fagmiljøene (trykk på romnavnet for veibeskrivelse)

  • Byggeteknikk og arkitektur v/Iver Frimannslund, sted: TF1-205
  • Geomatikk v/Ivar Maalen Johansen, sted: TF3-103 + Geomatikk-telt  
  • Industriell økonomi v/Jesper Frausig, sted: TF4-106a
  • Maskin, prosess, produktutvikling v/Henrik Holmberg og Kristian Berland, sted: Fysikklab 2 (TF1-112)
  • Miljøfysikk og fornybar energi & Energi- og miljøfysikk v/Fredrik Arnesen Stulen, sted: TF1-210/211
  • Vann og miljø v/ Arve Heistad & Lena Foseid, sted: Fysikklab 1 (TF1-113)
  • Datavitenskap v/Yohann Sandvik & Oliver Tomic, sted: TF1-115
  • Anvendt robotikk v/Lars Grimstad og Mikkel Einvik Stryker, sted: Robotikklab fløy IV (TF4-102 & TF4-103)

  18:00 Fadderaktiviteter. Se fadderprogrammet for REALTEK-studentene her.


Program for IMRT100

 • Tirsdag 15. august

  08:15- 10:00 Matteplasseringstest, Aud.Max.
  Ta med egen oppladet pc.

  10:15-12:00 Fagområdene presenterer sin forskning for egne studenter

  12:00-15:00 Prosjektarbeid, fagrommene

  • Byggeteknikk og arkitektur v/Iver Frimannslund, sted: TF4-105a 
  • Geomatikk v/Ivar Maalen Johansen, sted: TF3-103 + Geomatikk-telt  
  • Industriell økonomi v/Jesper Frausig, sted: TF4-106a
  • Maskin, prosess, produktutvikling v/Henrik Holmberg og Kristian Berland, sted: TF2-101 (Verkstedet)
  • Miljøfysikk og fornybar energi & Energi- og miljøfysikk v/Fredrik Arnesen Stulen, sted: Fysikklab 1 og 2 (TF1-112 og TF1-113)
  • Vann og miljø v/ Arve Heistad & Lena Foseid, sted: TF4-113 + Vann-telt
  • Datavitenskap v/Yohann Sandvik & Oliver Tomic, sted: TF1-115
  • Anvendt robotikk v/Lars Grimstad og Mikkel Einvik Stryker, sted: Robotikklab fløy IV (TF4-102 & TF4-103)

  Onsdag 16. august

  08.15-11.30 Prosjektarbeid, fagrommene

  12:00 Graskurs del 1, Samfunnet

  16:00-20:00 Oppstart MATH007

  Torsdag 17. august

  08:15-12:00 Prosjektarbeid, fagrommene

  12:00-13:15 Piknik på plenen (Se informasjon i Canvas-rommet for IMRT100)

  13:15-15:00 Prosjektarbeid, fagrommene

  16:00-20:00 MATH007

  Fredag 18. august

  08:15-12:00 Prosjektarbeid, fagrommene

  13:00 Immatrikulering, plenen foran Ur-bygningen

 • Mandag 21. august

  08:15-09:00 Morgenforelesning, Aud.Max.
  Læringssenteret

  09:15-10:00 Morgenforelesning, Aud.Max.
  Helsestasjonen og studentlivskoordinatoren informerer

  10:15-15:00 Prosjektarbeid på fagrommene (se liste over)

  16:00-20:00 MATH007

  Tirsdag 22. august

  08:15-09:00 Morgenforelesning, Aud.Max.
  Green Data Lab, Students Research lab og Urban lab

  09:15-10:00 Morgenforelesning, Aud.Max.
  PechaKucha (korte presentasjoner holdt av stipendiater fra forskjellige fagområder)

  10:15-15:00 Prosjektarbeid på fagrommene (se liste over)

  16:00-20:00 MATH007

  Onsdag 23. august

  08:15-09:00 Morgenforelesning, Aud.Max.
  Studieteknikk med skrivesenteret
  Samfunnet informerer (ca. 10 min fra kl. 09:00)

  09:15-10:00 Morgenforelesning, Aud.Max.
  EIK og verkstedet

  10:15-15:00 Prosjektarbeid på fagrommene (se liste over)

  16:00-20:00 MATH007

  Torsdag 24. august

  08:15-10:00 Morgenforelesning, Aud.Max.
  Biblioteket og Studentrådet

  10:15-15:00 Prosjektarbeid på fagrommene (se liste over)

  16:00-20:00 MATH007

  Fredag 25. august

  08:15-09:00 Morgenforelesning: Aud.Max.
  Presentasjonsteknikk med Hans Erik Lefdal

  09:15-10:00 Morgenforelesning, Aud.Max.
  Pecha Kucha (korte presentasjoner holdt av stipendiater fra forskjellige fagområder)

  10:15-15:00 Prosjektarbeid på fagrommene (se liste over)

  16:00-20:00 MATH007

 • Mandag 28. august

  08:15-10:00 Presentasjon av fagmiljøene for alle studenter, Aud.Max.
  Byggeteknikk  og Arkitektur, Geomatikk, Industriell Økonomi, Maskin-, Prosess- og Produktutvikling

  10:15-15:00 Prosjektarbeid på fagrommene (se liste over)

  16:00-20:00 MATH007

  Tirsdag 29. august

  08:15 - 10:00 Presentasjon av fagmiljøene for alle studenter, Aud.Max.
  Miljøfysikk og Fornybar Energi, Vann- og Miljøteknikk, Anvendt Robotikk, Datavitenskap

  10:15-15:00 Prosjektarbeid på fagrommene (se liste over)

  16:00-20:00 MATH007

  Onsdag 30. august

  08:15-15:00 Prosjektarbeid på fagrommene (se liste over)

  16:00 -20:00 MATH007

  Torsdag 31. august

  08:15 - 14:00 presentasjon av IMRT100-prosjektet for faggruppen

  16:00-20:00 MATH007

  Fredag 1. september

  08.15-09.00 Studentdemokratiet med valg av studentrepresentanter, fagrommene

  09:15-11:00 Felles presentasjon av IMRT100-videoer, Aud.Max

  11:30-13:00 Avslutning av IMRT100 med pizza studentenes hus

 • Mandag 4. september

  08:15-10:00 Matteplasseringstest
  Ha med egen oppladet PC.

  16:00 Frist for innlevering av endelig prosjektrapport

Logg inn og følg med på Canvas for mer informasjon om IMRT100