Program for studiestart på frie realfag

Velkommen som student på Frie realfag! Her finner du oppmøtested og program for studiestart mandag 14. august. Vi oppdaterer program og info fortløpende ved endringer, så vi oppfordrer deg til å følge med her og holde deg orientert.

 • Onsdag 2. august kl 12.00 arrangerer vi et digitalt Zoom-møte for alle nye studenter ved REALTEK. Du vil få en innføring i timeplanen, Studentweb, eksamensformer, Canvas og alt annet du trenger å vite om det å være student. Du finner møtet her: https://nmbu.zoom.us/j/63272917841

 • Tirsdag 8. august kl. 10:00 arrangerer vi et digitalt Zoom-møte for de som ønsker mer info om Frie realfag før studiestart. Her får du vite mer om emner du kan velge, og en avklaring på hvilket program du skal følge på første oppmøtedag mandag 14. august. Du finner møtet her: https://nmbu.zoom.us/j/9395290108

 • Det er viktig at du møter opp 14. august for å beholde studieplassen din.

  09.45 -10.15 Oppmøte med oppmøteregistrering, Aud.Max. 

  10.15-11.15 Mottak, Aud.Max.

  • Velkomsthilsen v/Anne Cathrine, Dekan ved Fakultet for realfag og teknologi
  • Underholdning v/Sangkoret Noe Ganske Annet
  • Velkomsttale
  • Presentasjon av studieveilederne 

  11.15-11.30 Oppstart av innføringsemne IMRT100 v/emneansvarlig Lena Oksdøl Foseid 

  Som student ved Frie Realfag kan du velge å følge ett av innføringsemnene IMRT100 ved REALTEK om du er interessert i å lære mer om sivilingeniørprogrammene ved REALTEK. Du kan også velge å følge IMRT100 for andre studieprogram ved andre fakultet, men må da kontakte studieveilederne på studieveileder-realtek@nmbu.no og gi beskjed om hvilket studieprogram du ønsker å være med på IMRT100 for, så undersøker vi om det er ledig kapasitet.

  11.30-11.45 Informasjon om matematikkforkurs, MATH007 

  Emnestaben v/Geir Bogfjellmo presenterer og orienterer om forkurset.
  Informasjon om forkurset ligger også her.

  11.45-13.00: Lunsj

  13.00-14.30 Presentasjon av studiene ved fagmiljøene (trykk på romnavnet for veibeskrivelse)

  18.00 Fadderaktiviteter. Se fadderprogrammet for REALTEK-studentene her.

 • Som student på frie realfag står du fritt til å velge blant emnene på NMBU (med unntak av emner på Veterinærhøyskolen). Det er opp til deg om du ønsker å ta et emne i augustblokken eller om du ønsker å starte med emner i høstparallellen som starter 5. september.

  Du kan velge å følge IMRT100, innføringsemnet til sivilingeniørprogrammene på REALTEK, hvis du er interessert i det og få et innblikk i sivilingeniørprogrammene og sanke 5 studiepoeng. De ulike studieprogrammene har egne IMRT100-emner.

  Hvis du er interessert i å kunne fortsette videre på et annet studieprogram på NMBU etter Frie realfag, kan du høre om det er ledig kapasitet i deres aktuelle innføringsemne (ta kontakt med studieveileder på aktuelt fakultet, eller en av oss på REALTEK).

  • Program for IMRT100 ved REALTEK finner du her.
  • Emner ved NMBU finner du på emnesøksidene her.
  • Timeplan for augustblokk finner du ved å søke opp emner her.

  Detaljert info om de enkelte emnene blir lagt ut i læringsplattformen Canvas. Hvert emne har et eget Canvas-rom. Du får tilgang til Canvas-rom etter at du er meldt opp til undervisning i det aktuelle emnet. Oppmelding gjør du via Studentweb. Oppmeldingsfrist for augustblokk-emner er 16. august. Oppmeldingsfrist for høst-emner er 15. september.