Program for studiestart til høyere årstrinn siv.ing.

Velkommen som høyere årstrinnstudent på et av våre sivilingeniørprogrammer på REALTEK! Her finner du oppmøtested og program for studiestart mandag 14. august. Vi oppdaterer program og info fortløpende ved endringer, så vi deg til å følge med her og holde deg orientert.

  • Onsdag 2. august kl 12.00 arrangerer vi et zoom-møte for alle nye studenter. Du vil få en innføring i timeplanen, studentweb, eksamensformer, Canvas og alt annet du trenger å vite om det å være student. Du finner møtet her: https://nmbu.zoom.us/j/63272917841

Mandag 14. august

09.45 -10.15 Oppmøte med oppmøteregistrering (Aud.Max)

10.15-11.15 Mottak 

  • Velkomsthilsen v/Anne Cathrine, Dekan ved Fakultet for realfag og teknologi
  • Underholdning v/Sangkoret Noe Ganske Annet
  • Velkomsttale
  • Presentasjon av studieveilederne 

11.15-11.45 Informasjon til høyere årstrinnstudenter v/Rune Grønnevik (TF1-203)

11.45-13.00 Lunsj (utdelt lunsj)

12.45 - Individuell veiledning ang. studieplaner v/Rune Grønnevik (TF1-203)

Program for augustblokken

Studenter på høyere årstrinn får en individuelt tilpasset utdanningsplan. For noen vil dette innebære å ta et emne i augustblokken, og dette må du avtale med studieveileder første studiedag. De som ikke trenger å ta et emne i augustblokken må gjerne følge oppstartsemnet for nye studenter, IMRT100 fagorientert prosjekt, for å komme inn i nettverket og bli bedre kjent med det aktuelle studieprogrammet og de ulike foreleserne. Har du ikke mulighet til å ta IMRT100, anbefaler vi at du prøver å få med deg morgenforelesningene i uke 34. Se mer detaljer rundt IMRT100 på studiestartsiden for bachelor- og sivilingeniørstudiene.

Detaljert info om de enkelte emnene blir lagt ut i læringsplattformen Canvas. Hver emne har et eget Canvas-rom. Du får tilgang til Canvas-rom etter at du er meldt opp til undervisning i det aktuelle emnet. Oppmelding gjør du via Studentweb. Oppmeldingsfrist for augustblokk-emner er 16. august. Oppmeldingsfrist for høst-emner er 15. september.

Nyttige lenker