Program for studiestart: Lektorutdanning i realfag (LUR)

Velkommen som ny student ved Lektorutdanning i realfag (LUR) 2023! Semesteret starter mandag 14. august kl. 09:15 med fremmøte i TF1-106: Skolelab ved Fakultet realfag og teknologi (REALTEK). Vi oppdaterer program og info fortløpende ved endringer. Vi oppfordrer deg til å følge med her og holde deg orientert.

 • Onsdag 2. august kl 12.00 arrangerer REALTEK et digitalt Zoom-møte for alle våre nye studenter - uavhengig av studieprogram. Du vil få en innføring i timeplan, studentweb, eksamensformer, Canvas og alt annet du trenger å vite om det å være student.

  Du finner møtet her: https://nmbu.zoom.us/j/63272917841

 • Onsdag 9. august kl 10:15 arrangerer vi et eget digitalt møte for våre nye lektorstudenter. Her får du en innføring i lektorstudiet og informasjon om oppstarten med praksis.

  Du finner møtet her: Klikk her for å delta på møtet (Teams)

 • Første oppmøtedag på Campus Ås!
  Programmet gjelder for både førsteårsstudenter og studenter tatt opp på høyere årstrinn på LUR.

  Før oppstart er det ønskelig at dere leser emnets hovedbok:
  Lyngsnes K. og Rismark, M. (2020). Didaktisk arbeid. (4. utg.). Gyldendal Akademisk.

  09.15 -10.15 Oppmøteregistrering / Velkommen til LUR! (TF1-106)

  10.15-11.45 Felles velkomst for alle studenter ved REALTEK (Aud.Max)
  Vi går samlet bort til Aud.Max. ca. kl. 11:30

  • Velkomsthilsen v/Anne Cathrine, Dekan ved Fakultet for realfag og teknologi
  • Underholdning v/Sangkoret Noe Ganske Annet
  • Velkomsttale
  • Presentasjon av studieveilederne 

  11.45-12.30 Lunsj
  Vi får lunsj utdelt og spiser sammen i TF1-106

  12:30-13:00 Informasjon om lektorprogrammet og litt studieadministrativt (TF1-106)
  Studieveileder informerer

  13:00-14:00 Introduksjon til profesjonsfag PPXP100 v/Gerd Johansen (TF1-106)

  14.00-15.00 LUR sin linjeforening LaStå! kommer innom
  Studentene får hjelp med oppretting av NMBU-bruker, semesterregistrering, Canvas mm. (TF1-106)

  18:00 Fadderaktiviteter. Følg fadderprogrammet for REALTEK-studentene her

 • Alle nye studenter anbefales å ta repetisjonskurset MATH007. I forkurset gjennomgås det elementær grunnskolematematikk og sentrale emner fra videregående og skal gjøre deg mer forberedt for MATH100 eller MATH111 som går i høstparallellen.

  All undervisning i MATH007 vil skje i Augustblokka på kveldstid.

  Les mer om MATH007

  Uke 33: Tirsdag 15. august tar du en diagnostisk matematikktest før undervisningen i MATH007 starter.

  Uke 36: På slutten av kurset tar du en matteplasseringstest. Resultatet du får her vil også hjelpe deg med å vurdere om du bør ta MATH100 før du tar MATH111, eller om du kan starte rett på MATH111. Testen tar du digitalt på Canvas.

 • Som lektorstudent skal du følge innføringsemnet PPXP100 i august. Mer informasjon og program finner du på Canvassiden til emnet (denne får du tilgang til når du har meldt deg til undervisning). Du får hjelp med å registrere deg på mandag 14. august.

Studentrekruttering_2022

nyttige lenker:

La Stå! Lektorstudentenes linjeforening La Stå! er et godt sted å starte hvis du vil engasjere deg sosialt og faglig. Bli kjent med linjeforeningen på Facebook.

Fadderprogram: Fadderne på REALTEK vil gjøre sitt beste for at oppstarten din blir så trivelig som mulig. 

Følg fadderprogrammet for REALTEK-studentene her.

Følg fadderprogrammet for NMBU her.

Repetisjonskurs i matematikk: Vil du repetere matematikkunnskapen din før du tar MATH100 eller MATH111? Da kan du ta repetisjonskurset MATH007.