Lærerutdanning og utdanningsvitenskap

Institutt for lærerutdanning og utdanningsvitenskap

Undervisning i fysikk på fysikklaben på NMBU.
Utdanning for bærekraftig utvikling er en utdanning for fremtiden

Utdanning for bærekraftig utvikling er en utdanning for fremtiden

FNs 17 bærekraftsmål viser at for å lykkes med bærekraftig utvikling, må vi gjøre endringer i alle deler av samfunnet, også i skolen. Hvordan kan skolen hjelpe verden i en mer bærekraftig retning?

PhD-emne: Forskerens egen utvikling

PhD-emne: Forskerens egen utvikling

Institutt for lærerutdanning og utdanningsvitenskap tilbyr våren 2023 PhD-emnet Forskerens egen utvikling.

Bærekraft i skolen mangler system

Bærekraft i skolen mangler system

Det blir ikke noe av hvis ikke læreren er ekstra interessert. Mangelen på et system gjør at videregående skoler ikke klarer å lære elevene om en bærekraftig utvikling.

– Vi har hatt stor glede av samarbeidet

– Vi har hatt stor glede av samarbeidet

Lærerutdanningene ved Realtek og søsteruniversitetet Czech University of Life Sciences Prague har signert en ny partnerskapsavtale.

 

Om instituttet

Institutt for lærerutdanning og utdanningsvitenskap (ILU) ved Fakultet for realfag og teknologi tilbyr studietilbudene praktisk-pedagogisk utdanning i realfag og naturbruk, lektorutdanning i realfag, samt videre- og etterutdanning av lærere. I tillegg til undervisning har vi også et aktivt forskningsmiljø med både nasjonale og internasjonale prosjekter. ILU har stort fokus på utdanning for bærekraftig utvikling, noe som er fremtrendende både innen forskningen og undervisningen.

Utdanning for bærekraftig utvikling

UH-pedagogikk

Kontaktinformasjon:

Følg oss på sosiale medier