Miljøvitenskap og naturforvaltning

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Aktuelt

Tilskudd av mineraler reduserer alvorlig selenmangel hos husdyr

Tilskudd av mineraler reduserer alvorlig selenmangel hos husdyr

Arsim Ademi har i sin doktorgrad undersøkt mikromineraler i jord, avlinger, fôr og dyr i Kosovo. Hans resultater viser at selen er det mest mangelfulle mikromineralet i regionen, og at det er nødvendig å gi mineraltilskudd for å sikre tilstrekkelige nivåer av selen hos Kosovos husdyr.