Miljøvitenskap og naturforvaltning

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Aktuelt

Amazonas' varierte skoger gjør det vanskelig å beregne karbonlagring

Amazonas' varierte skoger gjør det vanskelig å beregne karbonlagring

De mange forskjellige skogtypene, som regnskog, flomskog, savanne og våtmark, gjør jobben vanskelig for forskerne. Yennie Bredin sin doktorgrad viser at store variasjoner i skogstruktur mellom nærliggende områder øker risikoen for feilestimater i beregning av biomasse og lagret karbon i Amazonas’ flomskoger.