Miljøvitenskap og naturforvaltning

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Aktuelt

I BIOTOUR vil forskerne studere fire former for naturbasert reiseliv: Sammensatte friluftsaktiviteter, opplevelser av dyr, turruter og arrangementer.

Gradsdag for masterstudentene i naturbasert reiseliv

Den 12. juni, 2017, blir det gradsdag for avgangsstudentene på masterprogrammet i naturbasert reiseliv.