Miljøvitenskap og naturforvaltning

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Aktuelt

Biller lager søt musikk for sopp i død ved

Biller lager søt musikk for sopp i død ved

Sopp er en av skogens viktigste nedbrytere, og Lisa Fagerli Lunde sin forskning viser at biller spiller en viktig matchmaking-rolle for å hjelpe soppen til å formere seg.