Miljøvitenskap og naturforvaltning

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Aktuelt

Biogass

Organisk avfall og gjødsel - uutnyttet potensial for biogass

En ny doktorgradsavhandling viser at det er store miljøfordeler å hente på å bruke organisk avfall og gjødsel til biogassproduksjon.