Aktuelt

Realvekst i budsjettet spises opp av økte kostnader

Realvekst i budsjettet spises opp av økte kostnader

Vi ser enkelte positive grep i statsbudsjettet. Men kraftig økte kostnader og uforutsigbarhet knyttet til energipriser fører likevel til en utfordrende budsjettsituasjon for NMBU, sier rektor Curt Rice.

Startet forskerskole midt i energikrisen

Startet forskerskole midt i energikrisen

Midt i energikrisen har fremtidens energieksperter fått sin egen forskerskole. 
– Energi er kontroversielt, konstaterer NMBU-professor John Andrew McNeish.

Stort engasjement hos NMBU forskere for livet i Oslofjorden

Stort engasjement hos NMBU forskere for livet i Oslofjorden

Engasjement for å finne felles gode løsninger for livet i Oslofjorden er stort. Nylig møttes klima- og miljøministeren og forskere fra NMBU og UiO for å snakke om utfordringene.

Kjell Rune Jonassen får årets inspirasjonspris

Kjell Rune Jonassen får årets inspirasjonspris

Mange verdig kandidater var nominert til prisen i år, men det ble Kjell Rune Jonassen som til slutt ble valgt som vinner.

Stiller spørsmål ved Oslos sosiale bærekraft

Stiller spørsmål ved Oslos sosiale bærekraft

Prioritering av miljømessig bærekraft ved urban fortetting kan føre til sosial ekskludering. Det er konklusjonen i Rebecca Cavicchias  doktorgradsarbeid ved NMBU.

Laksefôrforskning er tildelt åtte millioner kroner

Laksefôrforskning er tildelt åtte millioner kroner

I forskningsrådets program for unge talenter er Gareth Difford og hans prosjekt «DigiFishent: Digital phenotyping for more feed and resource efficient Atlantic salmon» tildelt midler for forskning på ​​digital fenotyping for mer fôr- og ressurseffektiv atlantisk laks

Lagar arkiv med historiske roser

Lagar arkiv med historiske roser

Historiske roser har fått sitt klonarkiv ved NMBU. Opparbeidinga av rosehagen og klonarkivet er gjennomført av studentane ved studieoppstart. No skal historiske roser bevarast for ettertida.            

Mange moglegheiter for lærlingar ved NMBU

Mange moglegheiter for lærlingar ved NMBU

NMBU er ei eiga læreverksemd som vegleiar og følgjer lærlingane frå start til slutt. Universitetet er knytt til faglege opplæringskontor som bidreg og støttar både lærlingar og vegleiarar slik at lærlingen får mest mogleg ut av læreperioden.

Fra kjemisk laboratorium til arkitektonisk boltreplass

Fra kjemisk laboratorium til arkitektonisk boltreplass

Et gammelt bygg for kjemistudenter har blitt rehabilitert og utvidet til moderne fasiliteter for studenter i landskap og samfunn (LANDSAM) ved NMBU. Kassa nova vil huse omtent halvparten av de 1300 studentene ved LANDSAM-fakultetet. 14.september ble snora klippet av studentene selv.

NMBU-professor får pris av det internasjonale meieriforbundet

NMBU-professor får pris av det internasjonale meieriforbundet

NMBU-professor emerita Judith Narvhus tildeles den prestisjefulle prisen «IDF Award» for 2022. – Norge er i verdenstoppen på dette fagfeltet, sier hun.

Tidligere oljefondsjef Knut N. Kjær blir professor II ved NMBU

Tidligere oljefondsjef Knut N. Kjær blir professor II ved NMBU

Knut N. Kjær er ansatt i en professor II-stilling ved NMBU Handelshøyskolen, hvor han skal undervise i og forske på finansiell klimarisiko.

Forsker på larver som kan gjenvinne plast

Forsker på larver som kan gjenvinne plast

De bruker larver til å bryte ned den plasten som er vanskelig å gjenvinne. Forskerne lager både enzymene som bryter ned plasten og ny plast som er lettere å bryte ned.

Veterinærhøgskolen åpner dørene søndag 25. september

Veterinærhøgskolen åpner dørene søndag 25. september

Søndag 25. september åpner Veterinærbygningen dørene i regi av Oslo Open House.

Skal avsløre hemmelighetene til eldgammelt protein

Skal avsløre hemmelighetene til eldgammelt protein

Et nytt FRIPRO-prosjekt skal finne ut av hvordan proteinet vitellogenin fungerer. Proteinet er sentralt for helsen til nesten alle dyr som legger egg. Det har også gitt opphav til viktige proteiner i mennesker.

– Ta vare på hverandre 

– Ta vare på hverandre 

Fersk statistikk viser at mange studenter fortsatt sliter psykisk, også ved NMBU. Studentlederne oppfordrer sine medstudenter til å dra hverandre med på det rike sosiale tilbudet som finnes.

NMBU tilbakefører areal til landbruks-, natur- og friluftsområde

NMBU tilbakefører areal til landbruks-, natur- og friluftsområde

Nærmere 200 dekar av NMBUs arealer er, i Ås kommunes nylige vedtatte kommuneplan, regulert  tilbake til LNF-arealer.

FRIPRO-støtte til forskning på motstandsdyktige bakteriesporer

FRIPRO-støtte til forskning på motstandsdyktige bakteriesporer

Årsaken til at de sykdomsfremkallende bakteriesporene av Bacillus-arten er så motstandsdyktige, har i lang tid vært en gåte. Nå er forskerne på sporet av svaret.

Høringssvar til ny virksomhetsstrategi for NMBU 2023 - 2030

Høringssvar til ny virksomhetsstrategi for NMBU 2023 - 2030

–  Det har kommet svært mange gode innspill til strategien. Jeg vil takke alle som har bidratt, sier rektor Curt Rice.

Engasjerte stortingspolitikere på NMBU-besøk

Engasjerte stortingspolitikere på NMBU-besøk

Stortingets utdannings- og forskningskomité besøkte NMBU onsdag denne uken. Rektor Curt Rice utfordret politikere til et sterkt engasjement rundt utdannings- og forskningssektoren generelt, og bærekraft spesielt.

6,2 millioner i tildelinger til videreutdanningstilbud

6,2 millioner i tildelinger til videreutdanningstilbud

NMBU har i sommer fått tilslag på fire søknader om tilskudd til fleksibel og desentralisert utdanning.

NMBU-forsker får prestisjestipend på over 20 millioner kroner

NMBU-forsker får prestisjestipend på over 20 millioner kroner

Tor Arve Benjaminsen, professor på Fakultet for landskap og samfunn, har fått et ERC Advanced Grant på 2,1 millioner euro for å forske på migrasjon og konflikt i Sahel-området.

Utbyggere og planleggere har ikke tillit til hverandre

Utbyggere og planleggere har ikke tillit til hverandre

Byggesaker og planlegging tar så lang tid at det skader byene. – Det er en tillitskrise, sier Terje Holsen ved NMBU.

Lavere fartsgrenser kan redusere mikroplast-forurensning fra bildekk og asfalt 

Lavere fartsgrenser kan redusere mikroplast-forurensning fra bildekk og asfalt 

Elisabeth Rødland har undersøkt partikkelutslipp fra veg og trafikk, og utbedret en metode for å analysere mengdene av mikroplast. Resultatene viser at det er en tydelig sammenheng mellom forurensning og fartsgrense. 

Får millioner fra EU til å utvikle innovasjonsstøtte

Får millioner fra EU til å utvikle innovasjonsstøtte

Et NMBU-ledet prosjekt skal styrke innovasjonskapasiteten ved flere universiteter i Norden og Baltikum – inkludert vårt eget universitet. 

Immatrikulering 2022

Immatrikulering 2022

I strålende solskinn ble nye NMBU-studenter immatrikulert  på storplenen mellom Urbygningen, Cirkus og Tårnbygningen. 

 

Gøy å vinna

Gøy å vinna

Bygg- og arkitekturstudent ved NMBU står attom årets kunstteikning til nye studentar ved NMBU. Kunstteikninga vert delt ut under den tradisjonelle immatrikuleringsseremonien.

Planter og teknologi = sant

Planter og teknologi = sant

Smart landbruk ved NMBU og nye forskningsfasiliteter vekker interesse.

Derfor ansetter MOWI i Måløy akvastudent fra NMBU med kunnskap om fiskeatferd

Derfor ansetter MOWI i Måløy akvastudent fra NMBU med kunnskap om fiskeatferd

Lovise Blålid Refvik fra Måløy fikk teoretisk kunnskap om fôr, fôring og fiskeatferd på NMBU, og praksiserfaring ved fôringssentralen hos MOWI i Måløy. Det endte opp i fast jobb.

Urbant landbruk i praksis - det gror seg til i studenthagane

Urbant landbruk i praksis - det gror seg til i studenthagane

Medan mange tek seg nokre velfortente veker sommarferie veks det jamnt og trutt i Studenthagane nede ved Veterinærbygninga. Arbeidet studentane og lærarane byrja med i vår bærer frukter. Her tek det meste til å openberra seg i fasong og farge. Storleik. Mat og pryd, ofte i ei og same plante.

Slik deltar NMBU på Arendalsuka 2022

Slik deltar NMBU på Arendalsuka 2022

Plastproblematikk, én helse og naturkrise er blant temaene våre forskere er med på å beslyse under Arendalsuka. Her er en oversikt over arrangementer der NMBU er representert.

Immatrikulering 2022

Immatrikulering 2022

Fredag 19. august kl. 13 avholdes årets immatrikulering av nye gradsstudenter. Dette er en høytidelig seremoni som markerer at du har blitt tatt opp som student til høyere utdanning.

Velkommen til årets nye internasjonale studenter!

Velkommen til årets nye internasjonale studenter!

I overkant av 350 internasjonale studenter fra 73 forskjellige land har fått tilslag på studieplass ved NMBU. De med lengst reisevei kommer fra steder som Australia, Brasil og Mosambik.    

Ny forskning viser hvor viktige Kongos torvmarker er som globalt karbonlager

Ny forskning viser hvor viktige Kongos torvmarker er som globalt karbonlager

Ny studie har avdekket størrelsen på verdens største tropiske torvmark. Den viser hvor viktig denne er som karbonlager siden torv fungerer som et karbonsluk som fanger opp karbon fra atmosfæren.

Klimakrisen krever et dypere demokrati

Klimakrisen krever et dypere demokrati

For eksempel med et eget bærekraftshus i Stortinget.

Nytt prosjekt vil undersøke årsakene til voldelig konflikt og migrasjon i Sahel

Nytt prosjekt vil undersøke årsakene til voldelig konflikt og migrasjon i Sahel

Professor Tor A. Benjaminsen ved NMBU er tildelt et ERC Advanced Grant for forskning i den konfliktrammede regionen.

Sider