Aktuelt

Forskere vil få mer ut av biogassen

Forskere vil få mer ut av biogassen

Mer bruk av biogass er et viktig klimatiltak i Norges omstilling til et lavutslippssamfunn. Ved Biogasslaboratoriet på Ås utvikler forskere fra NMBU og NIBIO nye løsninger for bedre utnyttelse av biogass.

Kunsten å sette grenser

Kunsten å sette grenser

Loven som har sørget for fred mellom naboer i by og på land og effektivisert landbruket vårt fyller 200 år. Men jordskifteloven er ikke bare juss som angår oss alle, den er også vakre, håndtegnede kart.

Norske kyst- og sjøområde under press

Norske kyst- og sjøområde under press

85 % av alle søknadar om dispensasjon for å få byggje i strandsona blir innvilga, etter Sivilombudsmannens undersøking. Den store delen innvilga dispensasjonar blir og stadfesta i ei fersk masteroppgåve ved NMBU. Strandsona vår står i fare for å bli bygd ned.

Slik skal forskerne fikse verdens matutfordringer

Slik skal forskerne fikse verdens matutfordringer

I 2020 fikk Verdens matvareprogram Nobels fredspris. Forskerne ved NMBU gjør maten mer bærekraftig. Nå har fredsprisvinnerne og forskerne møtt hverandre på matfestival.

NMBUs hilsen til doktorene 2019 - 2021

NMBUs hilsen til doktorene 2019 - 2021

Årets feiring av NMBU's nye doktorer er laget som en digital opplevelse. 

TINE inn i kontorlokaler på campus Ås

TINE inn i kontorlokaler på campus Ås

I 2022 flytter TINE inn i leide lokaler på NMBU. Målet er et tettere samarbeid med Ås-miljøet innen forskning, innovasjon og masterprosjekter.

 – Vi har bare ni vekstsesonger igjen på å nå FNs bærekraftsmål om å utrydde sult

– Vi har bare ni vekstsesonger igjen på å nå FNs bærekraftsmål om å utrydde sult

NMBU-forsker Ola Westengen er med på å sette såfrøsikkerhet for bønder over hele verden på agendaen i FNs toppmøte om matsystemer i september.

Insektene er avgjørende i klodens karbonregnskap

Insektene er avgjørende i klodens karbonregnskap

For første gang er insektenes betydning for nedbrytning av død ved og karbonutslipp kartlagt på global skala. Resultatene viser at småkrypenes aktivitet spiller en nøkkelrolle

Maren Anna Brandsrud får inspirasjonsprisen

Maren Anna Brandsrud får inspirasjonsprisen

Brandsruds doktorgradsarbeid vil være til betydelig hjelp i konstruksjonen av mer effektive solceller i framtiden, og kan ha innvirkning på områder som matvitenskap, plantevitenskap og solcelle­forskning.

Luftveistest for travhester kan hjelpe mennesker

Luftveistest for travhester kan hjelpe mennesker

En luftveistest som har vært brukt på travhester i mange år, kan gi viktige svar om luftveislidelser også hos mennesker.

Nesten 100 millioner til utvikling av mer klimavennlig havbruk

Nesten 100 millioner til utvikling av mer klimavennlig havbruk

Et nytt stort forskningsprosjekt skal bidra til at havbruk til havs kan gi redusert klimagassutslipp, lavere miljøavtrykk og bedre fiskevelferd.

NMBU-økonomer oppfordrer oljefondet om å forplikte seg til netto null utslipp i 2050

NMBU-økonomer oppfordrer oljefondet om å forplikte seg til netto null utslipp i 2050

Økonomi-professorene Arild Angelsen, Ståle Navrud og Knut Einar Rosendahl ved NMBU Handelshøyskolen signerte alle på et internasjonalt opprop om at det norske oljefondet må ta mer ansvar i klimaspørsmålet.

Millionprosjekt skal sørge for at brukt trevirke får nytt liv

Millionprosjekt skal sørge for at brukt trevirke får nytt liv

Ett nytt forskningsprosjekt skal sørge for at brukte treprodukter som vanligvis ville blitt kastet heller får nytt liv som resirkulert materiale i byggenæringen.

Europas mest avanserte bygg innen veterinærmedisin er åpnet

Europas mest avanserte bygg innen veterinærmedisin er åpnet

Solen skinte over den offisielle åpningen av den hittil største investeringen i bygg- og infrastruktur i norsk universitets- og høyskolesektor. Bygningen har kostet ni milliarder kroner, er 63 000 kvadratmeter stor- ni fotballbaner - og har 2400 rom. H.M. Dronning Sonja gjestet åpningen, denne første dagen i september.

Kraftfullt samarbeid om mer norskprodusert matkorn og proteinvekster

Kraftfullt samarbeid om mer norskprodusert matkorn og proteinvekster

Nå samler aktørene i verdikjeden for korn og bakevarer seg bak en satsing for å øke produksjonen og forbruk av matkorn og proteinvekster i Norge.

Bakteriene sover i årevis og kan våkne i maten din

Bakteriene sover i årevis og kan våkne i maten din

Sporedannende bakterier kan overleve i millioner av år og våkner til live i pastarestene og melkekartongen din. De fører til sykdom og enormt matsvinn. Nå håper forskerne at de nærmer seg svar på hva som kan gjøres for å bekjempe dem.

Store bevilgninger og ros til NMBUs etter- og videreutdanning

Store bevilgninger og ros til NMBUs etter- og videreutdanning

"Kunnskapsdepartmentet merker seg at NMBU lykkes svært godt med etter- og videreutdanningstilbudet og at dette utgjør et viktig bindeledd mellom fagmiljøer, arbeidsliv og samfunnsutfordringer."

Fem konkrete grep for bærekraftige endringer

Fem konkrete grep for bærekraftige endringer

Sammen har disse partene kommet opp med fem konkrete tiltak til varige og bærekraftige endringer innen norsk matproduksjon.

– Vi ville ha enda mer praksis inn i studiehverdagen

– Vi ville ha enda mer praksis inn i studiehverdagen

Urban Lab er historien om studentene som koblet sammen næringsliv, akademia og studenter.

Feltdag på NMBU med droner, robot og ny genetikk

Feltdag på NMBU med droner, robot og ny genetikk

Moderne teknologi som robotikk og genomisk seleksjon var den røde tråden gjennom alle presentasjonene av forskningsprosjektene og feltforsøkene som foregår på Vollebekk, NMBU.

Tilbake til kontoret - hvem skal passe på surdeigen nå?

Tilbake til kontoret - hvem skal passe på surdeigen nå?

Norge åpnes opp igjen, og hjemmekontorets dager er talte. Hva gjør du med surdeigstarteren når du skal tilbake på kontoret og ikke lenger kan gi den daglig oppfølging hjemmefra? Les videre for ekspertråd.

Ny database skal gjøre det lettere å forske på tarmbakterier og helse

Ny database skal gjøre det lettere å forske på tarmbakterier og helse

Vi lærer stadig mer om hvor viktig tarmbakteriene er for helsen vår. Men for forskere innen feltet har det ligget en stor hindring i veien: mangelen på en fullstendig oversikt over tarmfloraen hos friske mennesker, for å kunne sammenligne med de som er syke.

Fantastisk festdag for NMBU

Fantastisk festdag for NMBU

Over 1000 nye studenter ble ønsket velkommen til NMBU under immatrikuleringen. Se video og bilder fra seremonien her.

- Jeg ville vise mangfoldet på NMBU

- Jeg ville vise mangfoldet på NMBU

Landskapsarkitekturstudent Hannah Dahlby Nilsen har laget årets tegning til alle nye studenter ved NMBU.

Offisiell åpning av Veterinærbygningen – og feiring av samlokalisering av NMBU

Offisiell åpning av Veterinærbygningen – og feiring av samlokalisering av NMBU

Endelig! For en glede det er å kunne invitere ansatte og studenter til to store begivenheter 1. og 2. september.

Utval skal vise korleis Noreg kan bli eit lågutsleppssamfunn i 2050

Utval skal vise korleis Noreg kan bli eit lågutsleppssamfunn i 2050

Regjeringa har sett ned eit offentleg utval som skal gjere ei utgreiing av vegvala Noreg står overfor for å nå klimamålet for 2050. I 2050 skal dei norske utsleppa vere 90-95 prosent lågare enn i 1990. NMBU-professor Erik Trømborg skal bidra med ekspertise på norske skogressursar.

Erter, bønner og bakteriar et opp klimagassar

Erter, bønner og bakteriar et opp klimagassar

Med dei rette bakteriane i jorda kan kløver, erter og bønner eta opp klimagassane. NMBU-professor Åsa Frostegård har funne ut dei beste kombinasjonane for å bli kvitt lystgass frå landbruket. 

Det beste tipset for en god semesterstart 

Det beste tipset for en god semesterstart 

Hvordan er det å begynne å studere på NMBU? Er fadderuken så gøy som den høres ut som? Hva er egentlig en immatrikulering for noe, og må man virkelig lese hele pensumlisten? 

Foredling av tare, bedre laksefôr, lengre settefiskstadie og vaksinasjon mot lus

Foredling av tare, bedre laksefôr, lengre settefiskstadie og vaksinasjon mot lus

NMBU-forskere deltar på Forskningstorget på den store AquaNor-messen, og vil snakke om hva de gjør for å møte utfordringer i bransjen.

NMBU på Arendalsuka 2021

NMBU på Arendalsuka 2021

NMBU er til stede under årets Arendalsuke på flere sentrale tema og arenaer i arrangementer om alt fra den nordiske grønne omstillingen til livsvitenskap.

Curt Rice innsatt som rektor ved NMBU

Curt Rice innsatt som rektor ved NMBU

- NMBU befinner seg i en situasjon der samfunnet og verden trenger oss som aldri før, sa Rice i sin innsettelsestale.

NMBU ny partner i Senter for digitalt liv Norge

NMBU ny partner i Senter for digitalt liv Norge

NMBU er nå en av sju partnere i Senter for digitalt liv Norge – en nasjonal kompetansehub for  transdisiplinær bioteknologisk forskning, utdanning og innovasjon som skal stimulere til økt samarbeid mellom akademia og industri.

Innmelding av funn av døde fugler på campus

Innmelding av funn av døde fugler på campus

Det er igjen en oppblomstring av fugleinfluensa i Viken. Derfor ønsker Mattilsynet informasjon om døde fugler og har råd om hvordan de døde fuglene skal håndteres.

“En morsom omvei” blir forskningsprosjekt!

“En morsom omvei” blir forskningsprosjekt!

Norges forskningsråd gir 15 millioner kroner til å forske på prosjektet “En morsom omvei”. I løpet av de tre neste årene skal vi tilegne oss unik og verdifull kunnskap om morgendagens aktive møteplasser. Dette kommer din kommune til gode!

Rice på plass i rektorjobben

Rice på plass i rektorjobben

Mandag 2. august tiltrådte Curt Rice i jobben som NMBUs nye rektor. – NMBU er uten tvil Norges mest spennende og framtidsretta universitet. Jeg gleder meg enormt til å ta fatt på arbeidet sammen med kolleger og studenter, sier Rice.

Sider