Aktuelt

Burde vi skamme oss over å handle på Black Friday?

Burde vi skamme oss over å handle på Black Friday?

26 november kjem ein av årets største handledagar. Burde vi ta ansvar og stanse forbruket, eller kan gjere eit kupp med god samvit?

Slik får vi mat om 50 år

Slik får vi mat om 50 år

Kortere vei fra bonde til bord, og mer mat på beredskapslager. Det er NMBU-forskernes spådom om maten 50 år inn i fremtiden.

Fjøsmøkk beskyttet mus mot tarmkreft

Fjøsmøkk beskyttet mus mot tarmkreft

Mus som fikk bo i fjøsmiljø, tett på jord og møkk fra husdyr, utviklet en mer motstandsdyktig tarm enn laboratoriemus i rene omgivelser.

Dataspill skal gi veterinærstudenter mer pasient-trening

Dataspill skal gi veterinærstudenter mer pasient-trening

Veterinærer møter på ulike dyrearter med mange ulike sykdommer. For veterinærstudenter er det en utfordring å få trent nok på dette. Et nyutviklet digitalt læringsprogram skal gi studentene mer erfaring med å utrede og behandle pasienter.

– Vi har et samfunnsansvar for å formidle den spesialkompetansen vi har

– Vi har et samfunnsansvar for å formidle den spesialkompetansen vi har

I et samarbeid med Lovdata og Karnov forlag skal de fremste juristene i landet utvikle et digitalt oppslagsverk for juridisk litteratur. Forskere ved Institutt for eiendom og juss ved NMBU er i gang med flere sentrale lover. 

Stor uttelling for NMBU til prosjekter i det globale sør

Stor uttelling for NMBU til prosjekter i det globale sør

– Det er fantastisk at NMBU får så bra uttelling. Det er dessuten flott å se at NMBU har et sterkt fokus på bærekraft i alle prosjektene, sier Solve Sæbø, NMBUs prorektor for utdanning.

Hva skjer egentlig i magen på kua når den produserer metan?

Hva skjer egentlig i magen på kua når den produserer metan?

Du har sikkert hørt at kyr slipper ut mye klimagasser. Når kua fordøyer gresset den spiser, produseres metangass i vommen. Men hva skjer egentlig i kumagen? Og er det noe vi kan gjøre for å redusere metanproduksjonen? NMBU-forskere er i gang med å undersøke nettopp dette. 

Samarbeid om EU-prosjekter på tvers av fagmiljøer ved NMBU

Samarbeid om EU-prosjekter på tvers av fagmiljøer ved NMBU

To EU-prosjekter med oppstart i 2021 bygger på samarbeid mellom NMBU-forskere ved flere fakulteter og sentre; fakultet for biovitenskap (BIOVIT), fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (KBM) og Senter for husdyrforsøk (SHF).

– Svaret på de vanskelige spørsmålene gjenstår 

– Svaret på de vanskelige spørsmålene gjenstår 

Tomohiro Harada og Magnus Merkle er NMBUs observatører på COP26. På klimatoppmøtets fjerde dag fortelle de hva som har vært høydepunktene så langt – og hvor mye som fortsatt mangler. 

– Man kan ikke lese seg til god medvirkning

– Man kan ikke lese seg til god medvirkning

Studenter i planleggingsfag trenger praktisk erfaring ved å få delta i reelle medvirkningsprosjekter. SAMBED-prosjektet skal gi studentene denne erfaringen.

 

NMBU deltar på klimatoppmøtet i Glasgow

NMBU deltar på klimatoppmøtet i Glasgow

To forskere fra NMBU deltar på FNs klimatoppmøte i Glasgow. Rektor Curt Rice er også i Glasgow under møtet, og skal snakke til næringslivet om sirkulærøkonomi. 

Skatteforskning er viktig i kampen mot skatteparadiser

Skatteforskning er viktig i kampen mot skatteparadiser

– Forskning er sentralt for å gi oss innsikt i hvordan ulike former for skatteunndragelse gjøres, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark. På tirsdag var Funnemark og Skatteforsks Annette Alstadsæter i panelsamtale om nordmenns formuer i utlandet.

NMBU deltar på klimatoppmøtet i Glasgow

NMBU deltar på klimatoppmøtet i Glasgow

To forskere fra NMBU deltar på FNs klimatoppmøte i Glasgow. Rektor Curt Rice er også i Glasgow under møtet, og skal snakke til næringslivet om sirkulærøkonomi. 

Klimatoppmøtet i Glasgow

Klimatoppmøtet i Glasgow

To av våre forskere er hovedforfattere i neste delrapport fra FNs klimapanel. En var kvalitetssikrer i forrige rapport og en siste er ekspert på internasjonale klimaforhandlinger. Vi spurte dem om hvilke forventninger de har til toppmøtet:

Karakterisering av gen ga pris for beste masteroppgave

Karakterisering av gen ga pris for beste masteroppgave

Johanna H. Wagnerberger har i sin oppgave brukt CRISPR-basert genredigering for å karakterisere funksjonen til genet Abcg2b. Dette genet kan gi variasjon i muskelfarge, noe som er et viktig kvalitetsmål i lakseavl.

Strikket koronakunst fra norsk statistiker til UNESCO-utstilling

Strikket koronakunst fra norsk statistiker til UNESCO-utstilling

Da NMBU-forsker Kathrine Frey Frøslie forklarte R-tallet ved hjelp av hekling gikk videoen viralt. Nå vises hennes strikkede og heklede koronakunst frem i en internasjonal koronautstilling fra UNESCO.

NMBU-forskere bidrar i politikkanbefaling om klima og helse

NMBU-forskere bidrar i politikkanbefaling om klima og helse

For første gang er det utarbeidet en politikkanbefaling for Norge til rapporten «The Lancet Countdown». To forskere ved NMBU står på forfatterlisten.

Hva betyr oppvekstforhold for utvikling av fedme og hjerte- og karsykdommer?

Hva betyr oppvekstforhold for utvikling av fedme og hjerte- og karsykdommer?

En ny studie viser at foreldrene, tantene og onklene til unge voksne med overvekt har økt risiko for å dø av hjerte- og karsykdommer. Skyldes det arv eller miljø?

Kvinnelige høyteknologigründere utfordrer normer i bransjen

Kvinnelige høyteknologigründere utfordrer normer i bransjen

De forstyrrer ordenen, passer ikke inn i normene og må gjøre ting på en litt annen måte. Kvinner som starter høyteknologibedrifter, føler at de ikke hører hjemme i den maskuline bransjen.

Forskere tror genvariant kan beskytte mot underernæring

Forskere tror genvariant kan beskytte mot underernæring

En variant av et bestemt gen for veksthormon kan ha beskyttet neandertalere mot underernæring i perioder der det var lite tilgang på mat, viser en ny studie. Forskerne bak studien tror genvarianten kan forklare hvorfor noen tåler underernæring bedre enn andre.

Amazonas: Vern ga økt levestandard for lokalbefolkningen

Amazonas: Vern ga økt levestandard for lokalbefolkningen

Bærekraftig forvaltning av vernede områder i Amazonas har gitt lokalbefolkningen bedre tilgang på en rekke varer og tjenester, økt levestandard og redusert risikoen for fraflytting.

- Ikke et budsjett for bærekraftig omstilling

- Ikke et budsjett for bærekraftig omstilling

NMBUs rektor Curt Rice er skuffet over manglende satsing på forskning for grønn omstilling i forslaget til statsbudsjett for neste år.

Vår viktigste klimalov?

Vår viktigste klimalov?

– Vi står overfor en rettsutvikling der hensyn til klima og natur mer og mer gjør seg gjeldende. Det er derfor viktig at forvaltningen og lokalpolitikerne følger opp.

Forskere vil få mer ut av biogassen

Forskere vil få mer ut av biogassen

Mer bruk av biogass er et viktig klimatiltak i Norges omstilling til et lavutslippssamfunn. Ved Biogasslaboratoriet på Ås utvikler forskere fra NMBU og NIBIO nye løsninger for bedre utnyttelse av biogass.

Kunsten å sette grenser

Kunsten å sette grenser

Loven som har sørget for fred mellom naboer i by og på land og effektivisert landbruket vårt fyller 200 år. Men jordskifteloven er ikke bare juss som angår oss alle, den er også vakre, håndtegnede kart.

Norske kyst- og sjøområde under press

Norske kyst- og sjøområde under press

85 % av alle søknadar om dispensasjon for å få byggje i strandsona blir innvilga, etter Sivilombudsmannens undersøking. Den store delen innvilga dispensasjonar blir og stadfesta i ei fersk masteroppgåve ved NMBU. Strandsona vår står i fare for å bli bygd ned.

Slik skal forskerne fikse verdens matutfordringer

Slik skal forskerne fikse verdens matutfordringer

I 2020 fikk Verdens matvareprogram Nobels fredspris. Forskerne ved NMBU gjør maten mer bærekraftig. Nå har fredsprisvinnerne og forskerne møtt hverandre på matfestival.

NMBUs hilsen til doktorene 2019 - 2021

NMBUs hilsen til doktorene 2019 - 2021

Årets feiring av NMBU's nye doktorer er laget som en digital opplevelse. 

TINE inn i kontorlokaler på campus Ås

TINE inn i kontorlokaler på campus Ås

I 2022 flytter TINE inn i leide lokaler på NMBU. Målet er et tettere samarbeid med Ås-miljøet innen forskning, innovasjon og masterprosjekter.

 – Vi har bare ni vekstsesonger igjen på å nå FNs bærekraftsmål om å utrydde sult

– Vi har bare ni vekstsesonger igjen på å nå FNs bærekraftsmål om å utrydde sult

NMBU-forsker Ola Westengen er med på å sette såfrøsikkerhet for bønder over hele verden på agendaen i FNs toppmøte om matsystemer i september.

Insektene er avgjørende i klodens karbonregnskap

Insektene er avgjørende i klodens karbonregnskap

For første gang er insektenes betydning for nedbrytning av død ved og karbonutslipp kartlagt på global skala. Resultatene viser at småkrypenes aktivitet spiller en nøkkelrolle

Maren Anna Brandsrud får inspirasjonsprisen

Maren Anna Brandsrud får inspirasjonsprisen

Brandsruds doktorgradsarbeid vil være til betydelig hjelp i konstruksjonen av mer effektive solceller i framtiden, og kan ha innvirkning på områder som matvitenskap, plantevitenskap og solcelle­forskning.

Luftveistest for travhester kan hjelpe mennesker

Luftveistest for travhester kan hjelpe mennesker

En luftveistest som har vært brukt på travhester i mange år, kan gi viktige svar om luftveislidelser også hos mennesker.

Nesten 100 millioner til utvikling av mer klimavennlig havbruk

Nesten 100 millioner til utvikling av mer klimavennlig havbruk

Et nytt stort forskningsprosjekt skal bidra til at havbruk til havs kan gi redusert klimagassutslipp, lavere miljøavtrykk og bedre fiskevelferd.

NMBU-økonomer oppfordrer oljefondet om å forplikte seg til netto null utslipp i 2050

NMBU-økonomer oppfordrer oljefondet om å forplikte seg til netto null utslipp i 2050

Økonomi-professorene Arild Angelsen, Ståle Navrud og Knut Einar Rosendahl ved NMBU Handelshøyskolen signerte alle på et internasjonalt opprop om at det norske oljefondet må ta mer ansvar i klimaspørsmålet.

Sider