Aktuelt

Har færre smågnagere og mer rev rasert norske rypebestander?

Har færre smågnagere og mer rev rasert norske rypebestander?

Årene med svære rypemengder i fjellet og raske bestandsvekslinger er nå omtrent borte fra norsk natur. Forskerne tror ikke de kommer tilbake.  

Fire nye meritterte undervisere ved NMBU

Fire nye meritterte undervisere ved NMBU

Å få status som Merittert underviser betyr at du over tid og systematisk har videreutviklet undervisningskompetansen til et nivå som er vesentlig høyere enn den forventede basiskompetansen. 

Vant pris for beste masteroppgave

Vant pris for beste masteroppgave

Da pandemien gjorde at Iselin Shaw of Tordarroch (31) måtte legge feltarbeidet på is, ble zoom-intervjuer redningen. Nå har hennes undersøkelse av hvordan syrere oppfatter klimaendringers rolle i konflikten i Syria vunnet prisen for NMBUs beste masteroppgave 2021.

Kyllingfjær kan bli til fiskefôr

Kyllingfjær kan bli til fiskefôr

Fjær fra kyllingene du spiser, kan bli til mat eller dyrefôr. Det er vanskelig, men nå vet forskerne hvordan de kan få det til.

NMBUs professor emeritus og tidligere rektor, Ola M. Heide, er utnevnt til ridder

NMBUs professor emeritus og tidligere rektor, Ola M. Heide, er utnevnt til ridder

Ola Heide mottok fredag St. Olavs Orden for sin mangeårige og allsidige innsats innen plantevitenskapen.

– Fakta har makta

– Fakta har makta

Klima og miljøminister Espen Barth Eide pekte på at kunnskapen som bygges og skapes på NMBU er viktigere enn noen gang, i sin tale på jubileumsseminaret i forbindelse med at studiet i Naturforvaltning er 50 år. 

– Det er strengere plasskrav for høner enn for skoleelever

– Det er strengere plasskrav for høner enn for skoleelever

Barn har ikke plass til å bevege seg i skolegården. Gode uteområder er vel så viktig for helsa som godt inneklima, mener forsker.

Det kjemiske forsvaret til trea påverkar karbonlageret i jorda

Det kjemiske forsvaret til trea påverkar karbonlageret i jorda

Variasjonen mellom treslag påverkar nedbrytinga av trevirket, og kor djupt karbonet blir lagra i jorda.

Krigen i Etiopia angår oss

Krigen i Etiopia angår oss

Grusomhetene i Ukraina og Afghanistan fortjener absolutt vår oppmerksomhet, engasjement og handlekraft, men vi kan ikke leve med at forbrytelser mot menneskeheten i Etiopia kommer i blindsonen.  skriver rektor Curt Rice i et innlegg i Klassekampen.

Snart høstes den 3,5 meter høye maisåkeren på NMBU

Snart høstes den 3,5 meter høye maisåkeren på NMBU

Og den litt sjeldne veksten er observert av mange forbipasserende i løpet av sommeren og høsten.

Realvekst i budsjettet spises opp av økte kostnader

Realvekst i budsjettet spises opp av økte kostnader

Vi ser enkelte positive grep i statsbudsjettet. Men kraftig økte kostnader og uforutsigbarhet knyttet til energipriser fører likevel til en utfordrende budsjettsituasjon for NMBU, sier rektor Curt Rice.

Stort engasjement hos NMBU forskere for livet i Oslofjorden

Stort engasjement hos NMBU forskere for livet i Oslofjorden

Engasjement for å finne felles gode løsninger for livet i Oslofjorden er stort. Nylig møttes klima- og miljøministeren og forskere fra NMBU og UiO for å snakke om utfordringene.

Startet forskerskole midt i energikrisen

Startet forskerskole midt i energikrisen

Midt i energikrisen har fremtidens energieksperter fått sin egen forskerskole. 
– Energi er kontroversielt, konstaterer NMBU-professor John Andrew McNeish.

Kjell Rune Jonassen får årets inspirasjonspris

Kjell Rune Jonassen får årets inspirasjonspris

Mange verdig kandidater var nominert til prisen i år, men det ble Kjell Rune Jonassen som til slutt ble valgt som vinner.

Stiller spørsmål ved Oslos sosiale bærekraft

Stiller spørsmål ved Oslos sosiale bærekraft

Prioritering av miljømessig bærekraft ved urban fortetting kan føre til sosial ekskludering. Det er konklusjonen i Rebecca Cavicchias  doktorgradsarbeid ved NMBU.

Lagar arkiv med historiske roser

Lagar arkiv med historiske roser

Historiske roser har fått sitt klonarkiv ved NMBU. Opparbeidinga av rosehagen og klonarkivet er gjennomført av studentane ved studieoppstart. No skal historiske roser bevarast for ettertida.            

Mange moglegheiter for lærlingar ved NMBU

Mange moglegheiter for lærlingar ved NMBU

NMBU er ei eiga læreverksemd som vegleiar og følgjer lærlingane frå start til slutt. Universitetet er knytt til faglege opplæringskontor som bidreg og støttar både lærlingar og vegleiarar slik at lærlingen får mest mogleg ut av læreperioden.

Laksefôrforskning er tildelt åtte millioner kroner

Laksefôrforskning er tildelt åtte millioner kroner

I forskningsrådets program for unge talenter er Gareth Difford og hans prosjekt «DigiFishent: Digital phenotyping for more feed and resource efficient Atlantic salmon» tildelt midler for forskning på ​​digital fenotyping for mer fôr- og ressurseffektiv atlantisk laks

Fra kjemisk laboratorium til arkitektonisk boltreplass

Fra kjemisk laboratorium til arkitektonisk boltreplass

Et gammelt bygg for kjemistudenter har blitt rehabilitert og utvidet til moderne fasiliteter for studenter i landskap og samfunn (LANDSAM) ved NMBU. Kassa nova vil huse omtent halvparten av de 1300 studentene ved LANDSAM-fakultetet. 14.september ble snora klippet av studentene selv.

NMBU-professor får pris av det internasjonale meieriforbundet

NMBU-professor får pris av det internasjonale meieriforbundet

NMBU-professor emerita Judith Narvhus tildeles den prestisjefulle prisen «IDF Award» for 2022. – Norge er i verdenstoppen på dette fagfeltet, sier hun.

Tidligere oljefondsjef Knut N. Kjær blir professor II ved NMBU

Tidligere oljefondsjef Knut N. Kjær blir professor II ved NMBU

Knut N. Kjær er ansatt i en professor II-stilling ved NMBU Handelshøyskolen, hvor han skal undervise i og forske på finansiell klimarisiko.

Forsker på larver som kan gjenvinne plast

Forsker på larver som kan gjenvinne plast

De bruker larver til å bryte ned den plasten som er vanskelig å gjenvinne. Forskerne lager både enzymene som bryter ned plasten og ny plast som er lettere å bryte ned.

Veterinærhøgskolen åpner dørene søndag 25. september

Veterinærhøgskolen åpner dørene søndag 25. september

Søndag 25. september åpner Veterinærbygningen dørene i regi av Oslo Open House.

Skal avsløre hemmelighetene til eldgammelt protein

Skal avsløre hemmelighetene til eldgammelt protein

Et nytt FRIPRO-prosjekt skal finne ut av hvordan proteinet vitellogenin fungerer. Proteinet er sentralt for helsen til nesten alle dyr som legger egg. Det har også gitt opphav til viktige proteiner i mennesker.

– Ta vare på hverandre 

– Ta vare på hverandre 

Fersk statistikk viser at mange studenter fortsatt sliter psykisk, også ved NMBU. Studentlederne oppfordrer sine medstudenter til å dra hverandre med på det rike sosiale tilbudet som finnes.

NMBU tilbakefører areal til landbruks-, natur- og friluftsområde

NMBU tilbakefører areal til landbruks-, natur- og friluftsområde

Nærmere 200 dekar av NMBUs arealer er, i Ås kommunes nylige vedtatte kommuneplan, regulert  tilbake til LNF-arealer.

Har løst en 50 år gammel bakteriegåte

Har løst en 50 år gammel bakteriegåte

Oppdagelsen av et helt nytt biologisk fenomen kan bidra til å hindre matforgiftning og hjelpe matindustrien i kampen mot matsvinn. Kanskje kan det også føre til nye oppfinnelser.

FRIPRO-støtte til forskning på motstandsdyktige bakteriesporer

FRIPRO-støtte til forskning på motstandsdyktige bakteriesporer

Årsaken til at de sykdomsfremkallende bakteriesporene av Bacillus-arten er så motstandsdyktige, har i lang tid vært en gåte. Nå er forskerne på sporet av svaret.

Høringssvar til ny virksomhetsstrategi for NMBU 2023 - 2030

Høringssvar til ny virksomhetsstrategi for NMBU 2023 - 2030

–  Det har kommet svært mange gode innspill til strategien. Jeg vil takke alle som har bidratt, sier rektor Curt Rice.

Engasjerte stortingspolitikere på NMBU-besøk

Engasjerte stortingspolitikere på NMBU-besøk

Stortingets utdannings- og forskningskomité besøkte NMBU onsdag denne uken. Rektor Curt Rice utfordret politikere til et sterkt engasjement rundt utdannings- og forskningssektoren generelt, og bærekraft spesielt.

6,2 millioner i tildelinger til videreutdanningstilbud

6,2 millioner i tildelinger til videreutdanningstilbud

NMBU har i sommer fått tilslag på fire søknader om tilskudd til fleksibel og desentralisert utdanning.

NMBU-forsker får prestisjestipend på over 20 millioner kroner

NMBU-forsker får prestisjestipend på over 20 millioner kroner

Tor Arve Benjaminsen, professor på Fakultet for landskap og samfunn, har fått et ERC Advanced Grant på 2,1 millioner euro for å forske på migrasjon og konflikt i Sahel-området.

Utbyggere og planleggere har ikke tillit til hverandre

Utbyggere og planleggere har ikke tillit til hverandre

Byggesaker og planlegging tar så lang tid at det skader byene. – Det er en tillitskrise, sier Terje Holsen ved NMBU.

Lavere fartsgrenser kan redusere mikroplast-forurensning fra bildekk og asfalt 

Lavere fartsgrenser kan redusere mikroplast-forurensning fra bildekk og asfalt 

Elisabeth Rødland har undersøkt partikkelutslipp fra veg og trafikk, og utbedret en metode for å analysere mengdene av mikroplast. Resultatene viser at det er en tydelig sammenheng mellom forurensning og fartsgrense. 

Får millioner fra EU til å utvikle innovasjonsstøtte

Får millioner fra EU til å utvikle innovasjonsstøtte

Et NMBU-ledet prosjekt skal styrke innovasjonskapasiteten ved flere universiteter i Norden og Baltikum – inkludert vårt eget universitet. 

Sider