Aktuelt

“En morsom omvei” blir forskningsprosjekt!

“En morsom omvei” blir forskningsprosjekt!

Norges forskningsråd gir 15 millioner kroner til å forske på prosjektet “En morsom omvei”. I løpet av de tre neste årene skal vi tilegne oss unik og verdifull kunnskap om morgendagens aktive møteplasser. Dette kommer din kommune til gode!

Rice på plass i rektorjobben

Rice på plass i rektorjobben

Mandag 2. august tiltrådte Curt Rice i jobben som NMBUs nye rektor. – NMBU er uten tvil Norges mest spennende og framtidsretta universitet. Jeg gleder meg enormt til å ta fatt på arbeidet sammen med kolleger og studenter, sier Rice.

Skaper marked for å lagre energi

Skaper marked for å lagre energi

Varmtvannsberedere og elbiler kan lagre energien til den trengs. Forskerne ved NMBU lager et helt nytt marked for å lagre energi når den er billig og bruke den når den er dyr.

8 studenter fra NMBU tilbringer sommeren hos Statsbygg

8 studenter fra NMBU tilbringer sommeren hos Statsbygg

Statsbygg sitt Summer Internship blir stadig mer populært og årets 1793 søkere overgår fjorårets rekord. Hele tretti prosent av de utvalgte studentene kommer fra NMBU.

Studentopptak 2021

Studentopptak 2021

Resultatene fra Samordna opptak er klart, og vi er glade for å ønske nye studenter velkommen som student ved NMBU.

Samarbeider om å redusere misbruk av offentlige helsemidler

Samarbeider om å redusere misbruk av offentlige helsemidler

Bruk av stordata og maskinlæring for å utvikle digitale verktøy for å forhindre feilaktig utbetaling av helserefusjoner.

NMBU er det mest populære universitetet i Norge

NMBU er det mest populære universitetet i Norge

Ny studie viser at NMBU har flest følgere i sosiale medier sammenlignet med antall studenter.

NMBUs prorektor for utdanning på toppmøte i FN

NMBUs prorektor for utdanning på toppmøte i FN

NMBU blir absolutt lagt merke til for sitt bærekraftsarbeid. Nylig deltok prorektor for utdanning, Solve Sæbø, som en del av Norges delegasjon på FNs høynivåmøte om bærekraftsmålene.

Pionane si tid er ikkje forbi

Pionane si tid er ikkje forbi

I vår og sommar har det vore stor aktivitet i området ved viftebeda. I periodar har pionane vore borte. No er dei tilbake, godt støtta i nye dekorative stativ i stål.

Hvis vi velger vekk bioenergi, trenger vi mer gasskraft og vindkraft

Hvis vi velger vekk bioenergi, trenger vi mer gasskraft og vindkraft

KRONIKK: Bioenergi er den største fornybare energikilden i Europa, men den er også omdiskutert. Dersom vi fjerner bioenergien fra energimiksen, må vi finne oss i høyere utslipp fra kull og gass – og mange flere vindturbiner. Debatten om bioenergi bør derfor handle om hva og hvor, ikke ja eller nei.

Er maten som er bra for kroppen, også den beste for miljøet?

Er maten som er bra for kroppen, også den beste for miljøet?

Mat som er bra for kroppen, er ofte bra for miljøet. Men ikke alltid. Nå samler ekspertene seg for å stille de vanskelige spørsmålene om mat og bærekraft.

 EBRAINS på veikart for europeisk forskningsinfrastruktur

EBRAINS på veikart for europeisk forskningsinfrastruktur

EBRAINS er en digital forskningsinfrastruktur, skapt av det EU-finansierte prestisjeprosjektet Human Brain Project, som samler data og verktøy for hjernerelatert forskning. Nå har arbeidet nådd en viktig milepæl.

Skatteforsk med i det nye "Rådgivende utvalg for finanspolitiske analyser"

Skatteforsk med i det nye "Rådgivende utvalg for finanspolitiske analyser"

NMBUs skatteprofessor Annette Alstadsæter er oppnevnt som nytt medlem i rådet som løpende skal evaluere regjeringens økonomiske politikk

Skal undersøke sammenhenger mellom helsen til mennesker og dyr

Skal undersøke sammenhenger mellom helsen til mennesker og dyr

Nå starter norske forskere en stor og unik undersøkelse av hvordan mennesker og dyr påvirker hverandres helse. Målet er å få kunnskap som bidrar til mindre sykdom og bedre helse og velferd hos mennesker og dyr.

NMBUs prorektor til toppmøte i FN

NMBUs prorektor til toppmøte i FN

Prorektor for utdanning Solve Sæbø skal delta i Norges delegasjon til FNs høynivåmøte om bærekraftsmålene. – Å få bedre og mer innsikt i sammenhengen mellom målene er avgjørende for å lykkes, sier Sæbø.

Nytt styre ved NMBU

Nytt styre ved NMBU

Kunnskapsdepartementet har oppnevnt ny styreleder og eksterne styremedlemmer til universitetsstyret ved NMBU for perioden 1. august 2021 til 31. juli 2025.

Bedre ost med gamle kuraser

Bedre ost med gamle kuraser

Melk fra gamle kuraser er bedre å yste med. Med den kunnskapen kan små ysterier lage helt nye nisjeprodukter og kanskje til og med redde utrydningstruede raser.

Casper Claudi Rasmussen blir ny dekan ved NMBU Handelshøyskolen

Casper Claudi Rasmussen blir ny dekan ved NMBU Handelshøyskolen

Det er nå klart at det er Casper Claudi Rasmussen som trer inn i stillingen som dekan for NMBU Handelshøyskolen (HH) fra 1. november. Casper kommer fra stillingen som prorektor og instituttleder ved Høyskolen Kristiania.

To nye forskertalenter og seks nye forskerprosjekt

To nye forskertalenter og seks nye forskerprosjekt

Norges forskningsråd deler ut midler til forskerprosjekter i juni. NMBU gratulerer de to utvalgte forskertalentene Marie Saitou og Tina Rise Tuveng. Det skal også forskes på skatteparadiser, bakterier, planters frøutvikling, melkeku, laks og reseptorer mot parasitter.

Seks nye kompetanse- og samarbeidsprosjekt ved NMBU

Seks nye kompetanse- og samarbeidsprosjekt ved NMBU

Forskningsrådet deler ut midler til kompetanse- og samarbeidsprosjekt nå i juni. NMBU får midler blant annet til folkehelse, resirkulering av plast og bærekraftig planlegging av hytteområder, arealplanlegging, jurbetennelse og proteinvekster.

Flislageret, ein liten bygning i ein stor park

Flislageret, ein liten bygning i ein stor park

Dei siste åra har det skjett store endringar i området bak Urbygningen.  Fyrst blei gardsbygningane, som blei kalla Sus Scrofa riven for å gi plass til SVAS sitt fjernvarmeanlegg. Deretter reiv Statsbygg dei fleste bygningane til Senter for husdyrforsøk, fleire utleigebustader til tilsette og bygningen som huste Åkebakke barnehage. 

NMBUs Forskningspris 2021

NMBUs Forskningspris 2021

Zarah Forsberg får NMBUs Forskningspris i 2021.  Prisen er på 100 000 kroner.

Studentinnovasjon kan hindre brann i avfallsbransjen

Studentinnovasjon kan hindre brann i avfallsbransjen

Start-up'en Li-Tech har fått en million kroner gjennom Forskningsrådets STUD-ENT-ordning for å utvikle en sensor som identifiserer litiumbatterier i blandet avfall.

På vei mot en avfallsbasert erstatning for torv

På vei mot en avfallsbasert erstatning for torv

Bruker rester av matavfall og treflis for å lage nytt vekstmedium for planter

Ser på løsninger for å gjenvinne betong

Ser på løsninger for å gjenvinne betong

Betongavfall fra riveprosjekter utgjøre i dag mesteparten av det vi finner i avfalllsdeponier. En av hovedårsakene er et for høyt innhold av miljøforurensende stoffer i betongen. Nye undersøkelser viser at disse stoffene lekker mindre i kontakt med jord og kan gjenbrukes. 

NMBU får 20 millioner kroner til oppgradering av Tårnbygningen

NMBU får 20 millioner kroner til oppgradering av Tårnbygningen

10 universiteter og høyskoler får penger fra regjeringen til å oppgradere bygg. Tårnbygningen får nå midler som bidrar til å oppgraderingen av fasader og utvikling av studentområdene.

Bakterie-DNA fra havbunnen skal vise om fiskeoppdrett påvirker miljøet

Bakterie-DNA fra havbunnen skal vise om fiskeoppdrett påvirker miljøet

Fiskeoppdrett, og etter hvert også oppdrett av skalldyr og dyrking av alger, er viktige næringer for norsk økonomi. Nå skal bakterie-DNA fra miljøprøver gjøre det enklere og raskere å måle miljøpåvirkning fra akvakulturnæringen i vann og sediment.

Den beste måten å vaske bær på

Den beste måten å vaske bær på

Holder det egentlig å gi bærene et raskt skyll under rennende vann eller må det kraftigere lut til for å få bort parasittene? Nå har forskerne testet.

Gamle eiketrær er naturens servicestasjon og fulle av drama

Gamle eiketrær er naturens servicestasjon og fulle av drama

Gamle eiketrær er viktige for det biologiske mangfoldet, bidrar til bedre fungerende økosystemer og kan spille en rolle i bekjempelsen av skadedyr i landbruket. Det viser en ny doktorgrad fra NMBU. 

Vil bruke bakterier til å produsere dyrefôr, medisiner og plast

Vil bruke bakterier til å produsere dyrefôr, medisiner og plast

En ny metode for å bruke bakterier til å produsere alt fra plast til dyrefôr er på trappene hos NMBU. – Dette er rett og slett en helt ny oppfinnelse, sier forsker og prosjektleder Linda Bergaust.

Skaper arbeidsplasser og idéer

Skaper arbeidsplasser og idéer

De kan skape sin egen arbeidsplass, gjøre seg spennende for attraktive arbeidsgivere eller finne opp noe nytt. Eik Lab gir NMBU-studentene mulighet til å være kreative.

Brenner for biologisk mangfold

Brenner for biologisk mangfold

Det registreres rundt fem nye arter i uka i Norge. Allikevel mister vi stadig flere arter på kloden. 22. mai markerer FN den internasjonale dagen for biologisk mangfold. Vi tok en prat med noen av dem som arbeider med disse spørsmålene året rundt.

Studentene fikk Falsen-prisen

Studentene fikk Falsen-prisen

På grunnlovsdagen mottok studenttingsleder Tuva Todnem Lund Falsen-statuetten på vegne av NMBUs 6000 studenter. - Prisen viser at studentene er viktige for lokalsamfunnet, og at vi er svært glade for at de er her, sa varaordfører Martin Løken under utdelinga.

Uten vitaminer dør vi

Uten vitaminer dør vi

Helt fra barndommen blir vi fortalt at det er viktig å få i seg nok vitaminer, men hva er egentlig vitaminer og hvorfor er de så viktige?

Hvorfor er det så lite antibiotika i norsk landbruk?

Hvorfor er det så lite antibiotika i norsk landbruk?

Målrettet og langsiktig arbeid fra norske bønder og veterinærer har ført til at Norge er blant landene i verden som bruker minst antibiotika i husdyrproduksjonen. Det er viktig for å unngå at bakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika, blir en del av floraen vår.

Sider