Studenter fra MINA i felt ved Syverudbekken og Årungen

KARRIEREEKSEMPLER

Master i miljøvitenskap

Miljøvitenskap handler om samspillet mellom biologi, geofag, nukleære fag og miljøkjemi. Våre kandidater jobber over alt i samfunnet hvor miljøproblematikk håndteres. Les intervju med noen av dem nedenfor.

Aurora Hansen Stokke

Aurora: Jobber med miljøoppfølging og risikovurderinger

Aurora Hansen Stokke jobber som miljørådgiver i Asplan Viak.

Les mer om jobben hennes her.

Åse Helene: Rydder opp i forurensning

Åse Helene Vrålstad jobber som miljørådgiver i Veidekke. Arbeidshverdagen er variert med mye feltarbeid.  

Les mer om jobben hennes her.

Marte: Miljørådgiver for byggeprosjekter

Marte Flatla jobber som miljørådgiver og prosjektingeniør i Veidekke.

Les mer om jobben hennes her.

Kari: Kartleggingskoordinator for fem kystkommuner

Kari Anne Solberg jobber som prosjektleder for Søndre Fosen vannområde. Hun koordinerer kartleggingen av innsjøer, elver og kyst i fem kystkommuner.

– Studiet er som skapt for prosjektlederstillingene i vannområdene, sier hun.

Les mer om jobben hennes her.

Astrid: Forsker på forurensning fra biogassproduksjon

Astrid Solvåg Nesse holder på å ta en doktorgrad ved NMBU og forsker på potensielle forurensningskilder fra biogassproduksjon. 

Les mer om jobben hennes her.

Lina: Sørger for at inngrep ikke forurenser naturen

Lina Bøe er miljøgeolog og jobber med forurensningsproblematikk i konsulenfirmaet Multiconsult.

Les mer om jobben hennes her.

Elisabeth: Passer på vannforekomstene i Horten-Larvik og Auli

Elisabeth Fremming er overingeniør i Færder kommune hvor hun arbeider med vann og avløp. 

Les mer om jobben hennes her.

Cathrine: Forebygging og behandling av forurensning

Cathrine Eckbo er miljøgeolog ved Norges geotekniske Institutt (NGI). Der jobber hun med forurensning i jord, sediment og vann. 

Les mer om jobben hennes her.

Åsmund: Forsker på drenering

Åsmund Mikalsen forsker på hvordan drenering kan gjøres bedre.

Les mer om jobben hans her.

Stine: Senioringeniør i Equinor

Stine Kooyman jobber som senioringeniør i Equinor innen miljøteknologi, miljørisiko og oljevernberedskap.

Les mer om jobben hennes her.

Geir: Miljørådgiver for Forsvarsbygg Futura

Geir Henrik Sund Sæther jobber i FF sin miljøavdeling. Der jobber han med forurensning tilknyttet Forsvarssektorens arealer, både historiske og operative.

Les mer om jobben hans her.