Poengberegning

Søkere til bachelor og første år av femårige masterprogram:

 Les mer om poengberegningen hos Samordna opptak.

Søkere til toårige masterprogram eller høyere årstrinn av femårige masterprogrammer:

Alle søkere må ha minimum C i snitt. Søkere rangeres på grunnlag av bakgrunn, relevans og for enkelte programmer et motivasjonsbrev. Se programsidene for mer informasjon.

 

Published 10. mai 2021 - 9:09 - Updated 10. mai 2021 - 9:09