Naturforvaltning

Naturforvaltning - master

Kompetanse innen natur- og samfunnsfag, og evne til å kombinere disse, er nøkkelen til å kunne arbeide med vår tids miljøspørsmål. Ved NMBU finner du ledende forskergrupper innen alle relevante fagfelt for bærekraftig naturforvaltning.

Varighet: 2 år heltid
Start: Høst 2019
Opptatt av miljøspørsmål? Utdanningen gir jobb overalt hvor det arbeides med miljøspørsmål.

Opptatt av miljøspørsmål? Utdanningen gir jobb overalt hvor det arbeides med miljøspørsmål.

Foto
Robert Neumann, Shutterstock
Hva blir jeg?
Naturforvaltere får jobb over alt i samfunnet der det arbeides med miljøspørsmål, for eksempel i kommuner, fylker, departementer og statlige etater som Miljødirektoratet, Norges vassdrags- og energidirektorat og Statens naturoppsyn. Andre arbeider i ideelle organisasjoner eller private konsulentfirmaer og bedrifter som Naturvernforbundet, Biofokus, WWF eller Multiconsult.
Hva lærer jeg?

Du fordyper deg i temaene biologisk mangfold, naturvern, bevaringsbiologi, naturforvaltning, miljøforvaltningsrett og arealplanlegging. Studiet kan i stor grad tilpasses egne interesser. Aktuelle temaer inkluderer vilt- og fiskeforvaltning, jus, limnologiske emner, økonomi, skogøkologi og globale miljøendringer.

Kort om studiet

Studiet gir kompetanse i viktige miljøspørsmål. Du vil kunne analysere og problematisere konsekvensene ved bruk og vern av natur på en kritisk, grundig og tverrfaglig måte. Du får god kjennskap til miljøforvaltningens oppbygning, lovverk, saksbehandlingsregler og samfunnsplanlegging. Du får kompetanse til å utarbeide operative forvaltningsplaner, og utrede forvaltningsstrategier for bærekraftig utnyttelse av naturressurser. Undervisningen består av forelesninger, semesteroppgaver, utferder og kontakt med forvaltningsmyndigheter. I tillegg til å tilegne deg teoretiske kunnskaper innenfor dine spesialfelt vil du lære hvordan denne kunnskapen kan anvendes på ulike problemstillinger innen norsk og internasjonal naturforvaltning.

Utvekslingsmuligheter

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

  • Hvorfor dra på utveksling?
  • Hvor og når kan jeg reise?
  • Hvordan kommer jeg meg på utveksling?